Gratis frakt och gratis retur
 
Man som jobbar och bär QuietControl 30 trådlösa hörlurar

Vår filosofi

Vårt hållbarhetsarbete speglar Boses grunddrag och värderingar, och utgör en del av vår strävan att leverera utmärkta produkter i kombination med kollektiv integritet och respekt gentemot andra. Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Boses hållbarhetsprogram omfattar företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller både miljömässigt och socialt ansvar och att genomgående införliva hållbarhet i hela företaget. För att uppnå detta har vi upprättat en global, flerårig hållbarhetsstrategi som skapar mervärde för våra kunder, våra anställda och för de samhällen där vi är verksamma. Denna strategi ger kunden mervärde genom att vi skapar innovativa produkter, vilket i sin tur motiverar våra medarbetare att uppnå sin fulla potential, samtidigt som vi med våra samhällsprogram strävar efter att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

TILLBAKA TILL BOSE OCH HÅLLBARHET