James Mault

James Mault

Direktör

James Mault, med.dr, FACS, har varit styrelseledamot i Bose sedan 2018. Han är grundare och vd för BioIntelliSense, ett företag som tar fram medicinska enheter och levererar banbrytande biosensorteknik av medicinsk kvalitet med unik klinisk intelligens för skalbar fjärrövervakning av patienter. Dr Mault har mer än 35 års erfarenhet i ledande befattningar inom hälsoteknik och medicinsk utrustning samt inom klinisk medicin.

Dr Mault fick sin läkarexamen och kandidatexamen i vetenskap och biologi från University of Michigan. Han gjorde sin AT och praktik inom hjärt- och thoraxkirurgi på Duke University Medical Center.