Gratis frakt om du beställer idag.
 

Sammanfattning av senast tillgängliga uppdateringar

Vi har sammanställt enskilda policyer och villkor gällande våra många olika Bose-produkter och -tjänster i separata dokument för användarvillkor och integritetspolicyer. Vi kan på så sätt samla all information på ett och samma ställe, vilket gör våra policyer och villkor mer tillgängliga för våra användare.

Här nedan följer mer detaljerad information om uppdateringarna.

Vad är nytt i våra användarvillkor?

  • Vi har använt ett mer lättbegripligt språk och vi har omorganiserat informationen.
  • Tydlig information om vem du ska kontakta hos Bose om du har frågor kring upphovsrätt eller andra immaterialrättsintrång.
  • Ett reviderat skiljeavtal gällande hantering av rättsliga tvister med oss (i förekommande fall).
  • Ny specifik information gällande användning av Boses utvecklingsplattform.

Vad är nytt i vår integritetspolicy?

  • Vi har använt ett mer lättbegripligt språk och vi har omorganiserat informationen.
  • Mer utförlig information om den typ av data som samlas in via våra webbplatser, Bose-produkter och kundenheter som ansluter till och interagerar med våra produkter.
  • Fler valmöjligheter vad gäller dina data och information om din rätt att få tillgång till, ta bort, begränsa och på annat sätt hantera dina data.
  • Information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och bearbetar uppgifter om dig, inklusive en beskrivning av omständigheter då vi kommer att be om din tillåtelse innan vi tillämpar vissa bearbetningsaktiviteter.
  • Information om nya Bose-anslutna produkter och tjänster, samt om dina val i samband med användning av sådana produkter och tjänster.
  • Diskussion om olika slags tredjepartsintegrationer och tillvalsfunktioner som finns tillgängliga vid användning av våra tjänster i syfte att ge dig en bättre användarupplevelse.