NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.
Butiker Kundvagn

Bose Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum: 22 december 2022

Vi vill göra det lättare att förstå våra metoder för datainsamling och du kan därför se att vi har tillhandahållit några snabblänkar och korta sammanfattningar av vår Integritetspolicy. Läs hela vår Integritetspolicy så att du förstår våra metoder och hur vi hanterar dina uppgifter. De här sammanfattningarna är inte avsedda att ersätta vår Integritetspolicy.

Denna Integritetspolicy innehåller följande avsnitt:


Inledning

Vi vet att sekretess är viktigt för dig. Vi rekommenderar att du läser den här Integritetspolicyn så att du förstår vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder den och vilka alternativ som är tillgängliga för dig.

Den här Integritetspolicyn gäller de uppgifter vi samlar in om dig i samband med vår verksamhet, inklusive via Bose webbplatser och onlineforum, produkter, mobilappar, tjänster, marknadsföringsaktiviteter, forskning, återförsäljare och andra erbjudanden online eller offline som hanteras av eller för Bose. Dessa produkter, tjänster och erbjudanden kallas gemensamt för ”Tjänsterna”.

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till denna Integritetspolicy och att vi får behandla, överföra och lagra dina uppgifter i USA.

När vi använder uttrycken ”Bose”, ”vi” eller ”oss” i den här Integritetspolicyn hänvisar vi till Bose-koncernen, vilket avser Bose Corporation och dess dotterbolag under gemensamt ägande och kontroll. Dina uppgifter hanteras av någon av dessa enheter. Listan över våra personuppgiftsansvariga finns i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan.


Uppgifter som vi samlar in

Vilka uppgifter vi samlar in om dig beror på vilka Tjänster du använder, hur du använder dem och vilka uppgifter du lämnar till oss.

Vi samlar in uppgifter på tre huvudsakliga sätt: (1) uppgifter som du tillhandahåller direkt till oss, (2) uppgifter som vi samlar in automatiskt via teknik när du använder Tjänsterna, och (3) uppgifter som vi samlar in från andra källor.

Uppgifter som du tillhandahåller direkt till oss

När du använder våra Tjänster kan du tillhandahålla vissa uppgifter till oss. Vi samlar till exempel in uppgifter direkt från dig när du gör en beställning och köper från oss, skapar eller använder ett Bose-konto, registrerar din produkt, publicerar kommentarer, foton eller videor i Tjänsterna, deltar i Bose-undersökningar eller kommunicerar eller interagerar med oss.

Några av de vanligaste uppgiftskategorierna som vi samlar in direkt från dig omfattar:

Kontakt- och kontouppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och inloggningsuppgifter, inklusive uppgifter i ditt Mitt Bose-konto.

Ekonomiska uppgifter och uppgifter om transaktioner, t.ex. kreditkortsuppgifter, inköps- och transaktionshistorik.

Uppgifter om kommunikation med kundtjänst, t.ex. meddelanden som skickas till oss via online-formulär eller e-post, sammanfattningar eller röst- eller videoinspelningar av kommunikation med vår kundtjänstpersonal.

Uppgifter som du tillhandahåller i samband med undersökningar och utlottningar, t.ex. dina intressen, önskemål, demografiska uppgifter (t.ex. kön), foton och videor, samt uppgifter som behövs för att du ska kunna delta och för att vi ska kunna se till att du tar del av ditt pris eller dina deltagarförmåner (om sådana finns).

Uppgifter som vi samlar in automatiskt med hjälp av teknik när du använder Tjänsterna

När du använder våra Tjänster kan vi samla in vissa uppgifter automatiskt. Vi använder olika tekniker från tredje part, inklusive cookies och liknande verktyg, som hjälper oss att samla in de här uppgifterna. Mer information finns i vårt Cookiemeddelande och avsnittet ”Onlineanalys och -annonser” nedan.

En del av de uppgifter som vi samlar in automatiskt när du använder våra Tjänster omfattar:

Uppgifter om din åtkomst till och användning av Bose webbplatser och e-postt.ex. din IP-adress, webbläsarspråk, stat eller land som du befinner dig i när du får åtkomst till Tjänsterna, programvaru- och maskinvaruegenskaper (inklusive enhets-ID, operativsystem och webbläsartyp), hänvisande och avslutande URL, de länkar du klickar på och filer du hämtar, sidor som visas och ordningen för dessa sidor, hur lång tid du tillbringar på vissa sidor, vilka begrepp du använder vid sökningar på våra webbplatser, datum och tid då du fick åtkomst till våra webbplatser eller öppnade våra e-postmeddelanden, och andra liknande uppgifter.

Uppgifter om hur du använder Bose-produkter, mobilappar och annan programvara, inklusive:

Uppgifter om Bose-produkten eller -programvaran, t.ex. produktens serienummer, operativsystemsversion, MAC-adress, programvaruversion, batteritid, felloggar, systemuppdateringar och namnet du tilldelade produkten.

Uppgifter om de enheter och nätverk som du ansluter till Bose-produkten eller -programvaran, t.ex. typ av internetanslutning och tjänsteleverantör, IP-adress, SSID, kvalitet på trådlös anslutning/signalstyrka, felloggar, unika identifierare för den dator, surfplatta eller mobila enhet som används med Bose-produkten eller -programvaran samt enhetens operativsystem och webbläsartyp.

Uppgifter om de tjänster och det innehåll som du får åtkomst till via Bose-produkten eller -programvaran, t.ex. media, externa källor och tjänster från tredje part som du ansluter till din Bose-produkt eller -programvara, tjänsttoken för användar-ID som gör att du kan få åtkomst till och synkronisera dina konton från tredje part, och innehåll som du kommer åt via din produkt eller programvara (t.ex. sömnspår, kanaler, spellistor, artister, album, låtar eller poddsändningar).

Information om användning och interaktion, t.ex. datum och tid då du använt olika funktioner i produkten eller programvaran, sensordata (t.ex. huvudets riktning och rörelse), information om passform för din bärbara produkt, knapptryckningar, volymnivåer, systemförinställningar och miljödata (t.ex. brusnivå och ljudfrekvenser omkring dig).

Platsuppgifter. Förutom allmänna platsuppgifter (t.ex. stad/stat) som kan samlas in eller härledas från din IP-adress, begär vissa av våra mobilappar dina exakta platsuppgifter via GPS-baserade funktioner för att vissa funktioner ska fungera (t.ex. för att hitta en borttappad eller stulen produkt, ge åtkomst till lokala radiokanaler). Vi ber alltid om ditt tillstånd i enlighet med inställningarna för din mobila enhet innan vi samlar in eller använder exakta platsuppgifter, och i enlighet med eventuella tillämpliga rättsliga krav i den utsträckning exakt geografisk plats anses vara ”känsliga” uppgifter enligt tillämplig lag.

Uppgifter som vi samlar in hos återförsäljare, t.ex. uppgifter om din mobila enhet eller ditt nätverk när du väljer att ansluta din enhet till Bose digitala displayer eller skanna QR-koder i butiker (t.ex. enhetstyp, operativsystem, det namn du har tilldelat din enhet, IP-adress).

Uppgifter som vi samlar in från andra källor

Vi kan få uppgifter om dig från andra källor, t.ex. affärspartners, marknadsförare, forskare, analytiker, sociala nätverkstjänster och andra parter som hjälper oss att komplettera våra register.

Om du får åtkomst till Tjänsterna via en tredjepartswebbplats, ett program eller en plattform för sociala medier (t.ex. Amazon Alexa, Google Assistant eller Facebook) kan vi få information om dig från den tredjepartswebbplatsen, programmet, eller plattformen, beroende på tredje parts datapraxis och dina inställningar (till exempel ditt namn, användarnamn, e-postadress och kommentarer eller innehåll som du publicerar). Bose ansvarar inte för innehåll på eller praxis för sådana tredjepartswebbplatser, applikationer eller tjänster. Vi uppmanar dig att läsa integritets- och säkerhetspolicyerna för webbplatser, program eller plattformar för sociala medier som du väljer att använda.

Offentliga forum

Vissa funktioner i Tjänsterna gör det möjligt för dig att publicera kommentarer, foton eller annat innehåll offentligt med andra användare, t.ex. ett Bose-forum eller en webbplats för sociala nätverk. Uppgifter som du publicerar via de här funktionerna är inte konfidentiell och Bose kan använda den för alla syften (inklusive kundvittnesmål eller annan marknadsföring av Bose). Om du till exempel publicerar en produktrecension på en av våra webbplatser kan vi komma att lägga upp den (eventuellt tillsammans med angivet namn) på andra Bose-webbplatser och på tredjepartswebbplatser. Alla uppgifter som du publicerar öppet på sådana sätt tillgängliggörs för allmänheten i stort och är kanske åtkomlig via tredjepartssökmotorer. Av den anledningen ska du vara försiktig när du använder dessa funktioner.

Avidentifierade uppgifter

Vi kan avidentifiera uppgifter som vi samlar in så att uppgifterna inte kan identifiera dig eller din enhet på ett rimligt sätt, eller så kan vi samla in uppgifter som redan finns i avidentifierad form. Användning och avslöjande av avidentifierade uppgifter är inte föremål för några begränsningar i enlighet med denna Integritetspolicy, och vi kan utan begränsning använda och lämna ut den till andra för valfria ändamål.


Cookies och liknande teknik

Vi samlar in uppgifter via cookies och andra liknande tekniker, inklusive när du besöker våra webbplatser och använder våra program. Mer information finns i vårt Cookiemeddelande .


Onlineanalys och -annonser

Onlineanalys

Det kan hända att vi använder tjänster för tredjepartsanalys med Tjänsterna (t.ex. Google Analytics, Adobe Analytics). De här tjänsteleverantörerna kan ställa in och få åtkomst till sina egna cookies, pixeltaggar och liknande teknik i Tjänsterna och i tredjepartstjänster för att samla in uppgifter som kan användas för att spåra användare över tid och i olika tjänster. De här analystjänsterna hjälper oss att förstå hur användare kommer till och använder våra Tjänster.

Om du inte vill att Google Analytics ska samla in och använda uppgifter om din användning av våra webbplatser kan du installera ett tillägg i webbläsaren. Du kan även välja att inte delta i Google Analytics för displayannonser eller Googles Display-nätverk genom att använda inställningar för Googles Annonser.

Om du vill veta mer om Adobes integritetsrutiner och göra val angående Adobes spårningsaktiviteter kan du gå till Adobes webbplats.

Onlineannonsering

Bose strävar efter att ge dig relevant, värdeskapande innehåll i våra annonser på internet. Vi visar inte annonser från tredje part för dig när du använder Tjänsterna. Vi arbetar dock med onlineanalys- och annonspartners för att: (1) bättre förstå användningen av våra Tjänster så att vi kan förbättra våra Tjänster, och (2) leverera reklam från Bose som är mer anpassad för dig både på våra Tjänster och på tredjepartstjänster.

Våra partner kan även placera cookies, pixeltaggar och liknande teknik på många onlinetjänster, inklusive vår. De använder de här teknikerna för att samla in uppgifter om dina aktiviteter på dessa tjänster för att kunna leverera mer relevant reklam. De kan till exempel använda de uppgifter de samlar in från sina cookies i våra Tjänster för att identifiera produkter och tjänster från Bose som du kanske är intresserad av och känna igen din enhet så att de kan visa dig relevanta annonser från Bose när du använder våra Tjänster och andra tjänster. Ibland tillhandahåller vi dessutom våra kunduppgifter (t.ex. e-postadresser) till tjänsteleverantörer som kan ”matcha” dessa uppgifter i avidentifierad form med cookies, identifierare för mobilannonsering och andra proprietära ID:n för att tillhandahålla dig annonser som är mer relevanta för dig när du besöker andra onlinetjänster.

Du kan lära dig hur du kan välja bort anpassade onlineannonser från våra annonspartner genom att följa anvisningarna i avsnittet ”Dina rättigheter och val” nedan och i vårt Cookiemeddelande i avsnittet ”Cookiehantering”.


Så här använder vi dina uppgifter

Bose kan använda de uppgifter vi samlar in på följande sätt:

Tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel slutföra ett köp, tillhandahålla prenumerationer, erbjuda kundsupport eller integrera med strömningstjänster som du väljer.

Kommunicera med dig, till exempel för att se till att du har information om inköp, leveranser, produkt-/programvaruuppdateringar och ändringar av våra villkor och policyer.

I marknadsförings- och reklamsyfte, inklusive att förse dig med de senaste produktnyheterna, kampanjerna och information om kommande evenemang.

Anpassa din upplevelse och anpassa Tjänsterna, till exempel att leverera relevant innehåll, rekommendera funktioner via Tjänsterna och bibehålla dina produktönskelistor.

Förbättra Tjänsterna, inklusive identifiering av buggar och felrapportering, förstå hur användare interagerar med våra Tjänster och annonser, förbättra användbarheten och effektiviteten hos våra produkter, utföra analyser och för att testa och skapa nya produkter, funktioner och tjänster.

För vår affärsverksamhet, inklusive att underhålla ditt konto, granska och bearbeta arbetsansökningar samt för säkerhet, bedrägeriskydd och lagefterlevnad, t.ex. upptäcka säkerhetsincidenter och skydda mot skadliga, vilseledande, bedrägliga eller olagliga aktiviteter.

Känna igen en användare från flera kontaktpunkter. Ibland kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda de uppgifter vi samlar in (till exempel användarnamn, IP-adress och unika enhetsidentifierare) för att försöka identifiera samma användare i flera Bose-tjänster, personliga enheter (till exempel smartphones och surfplattor), och webbläsare (till exempel Safari och Chrome) för att skapa en enda post för användaren. Detta hjälper oss att bättre förstå dina behov och önskemål, och ge dig en mer sömlös och anpassad upplevelse för dessa olika kontaktpunkter.

Andra syften där vi ber om ditt samtycke. Vi kan även använda dina uppgifter i ett specifikt syfte som vi förmedlar till dig. Vi ber om ditt samtycke för att behandla dina uppgifter för sådana ändamål i enlighet med tillämpliga rättsliga krav.

Lagarna i vissa jurisdiktioner kräver att företag berättar om de rättsliga grunder de förlitar sig på för att behandla dina uppgifter. Vår rättsliga grund för att använda dina uppgifter enligt denna Integritetspolicy är följande:

 • När det är nödvändigt att använda dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal eller åtagande gentemot dig. Till exempel för att tillhandahålla de tjänster du har begärt från oss eller för att följa villkoren för vår webbplats.
 • När dina uppgifter används för att främja våra legitima intressen eller andras legitima intressen. Till exempel för att tillhandahålla säkerhet för våra Tjänster, driva vår verksamhet och Tjänsterna, göra och ta emot betalningar, tillvarata våra juridiska rättigheter och förhindra bedrägerier.
 • När vi använder dina uppgifter för att uppfylla gällande juridiska skyldigheter. Till exempel för att hålla reda på inköp i skatte- och revisionssyfte.
 • När du har samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter för ett visst ändamål.

För de ändamål som diskuteras i denna Integritetspolicy kan vi kombinera uppgifterna som vi samlar in via Tjänsterna med uppgifterna som vi mottar från andra källor, både online och offline, och använda sådana kombinerade uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.


Så här lämnar vi ut dina uppgifter

Bose lämnar ut dina uppgifter på följande sätt:

Dotterbolag

Vi kan lämna ut uppgifter inom Bose-koncernen för att leverera Tjänsterna, driva vår verksamhet och förbättra Tjänsterna och din kundupplevelse.

Tjänsteleverantörer

Vi använder utvalda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra Tjänster och driva vår verksamhet, och vi kan komma att ge tillgång till eller lämnar ut dina uppgifter till dessa leverantörer. De tillhandahåller en mängd tjänster till oss, inklusive kundservice, betalningsbehandling, leverans, försäljning och marknadsföring, design och utveckling av produkter, datalagring, säkerhet, bedrägeriskydd, forskning och juridiska tjänster. De här tjänsteleverantörerna har rätt att få åtkomst till och använda dina uppgifter i syfte att utföra tjänster för Bose eller för att uppfylla tillämpliga juridiska krav.

Partner för onlineannonsering

Som har nämnts i avsnittet Onlineannonsering ovan, och som ytterligare anges i vårt Cookiemeddelande, kan vi dela vissa uppgifter om dig med våra partner för onlineannonsering för att underlätta vår onlineannonsering och våra mätningar.

Anslutna plattformar, webbplatser, program och tjänster från tredje part

När du initierar en anslutning till tredje parts plattform, webbplats, program eller tjänst via Tjänsterna lämnar vi ut de uppgifter om dig som krävs för att möjliggöra tillgång till innehåll eller tjänst från tredje part (t.ex. inloggningsuppgifter för strömningstjänsten eller be Amazon Alexa att spela upp din musik). Om du väljer att initiera de här anslutningarna godkänner du att policyer och villkor för tredje part, och inte Bose, reglerar din användning av dessa plattformar, webbplatser, program och tjänster från tredje part. Vi uppmanar dig att läsa respektive tredje parts integritets- och säkerhetspolicyer.

Skydd av Bose och andra

Vi kan lämna ut de uppgifter vi samlar in om dig om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att ett sådant avslöjande rimligen är nödvändigt för att: (a) efterleva rättsliga processer (t.ex. ett föreläggande eller domstolsbeslut), (b) tillämpa våra villkor för användning eller försäljning, denna Integritetspolicy eller andra avtal med dig, inklusive utredning av eventuella överträdelser, (c) bemöta påståenden om att något innehåll strider mot tredje parts rättigheter, (d) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Bose eller andra.

Verksamhetsöverföringar

Allteftersom vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att utföra transaktioner med andra företag avseende köp eller försäljning av en verksamhet. Vi kan lämna ut dina uppgifter som en del av, eller vid övervägande av, sådana transaktioner. Om en del av eller alla Bose tillgångar överförs till en tredje part i samband med sådana transaktioner kan dina uppgifter vara bland de överförda tillgångarna.


Barns integritet

Våra Tjänster är avsedda för allmänna målgrupper och är inte avsedda för barn. Om vi upptäcker att vi utan juridiskt giltigt samtycke från målsman har samlat in uppgifter från barn under en ålder där sådant samtycke krävs, vidtar vi rimliga åtgärder för att ta bort dessa uppgifter så snart som möjligt.


Säkerhet för och lagring av dina uppgifter

Säkerhet för dina uppgifter

Vi strävar efter att skydda dina uppgifter. Vi vidtar olika tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse av uppgifter. Inga säkerhetsåtgärder är dock perfekta eller ogenomträngliga. Därför kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter.

När du använder ett Mitt Bose-konto är det viktigt att du väljer ett starkt lösenord och inte lämnar ut det till andra. Meddela oss omedelbart om du oroar dig för obehörig användning av ditt konto.

Vi övervakar regelbundet Tjänsterna för att se om det finns risk för sårbarheter och attacker. Om du oroar dig för säkerheten i Tjänsterna kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose nedan så att de kan bemötas och lösas på ett snabbt och effektivt sätt.

Lagring av dina uppgifter

Vi behåller uppgifterna under olika tidsperioder beroende på syftet med att samla in och använda uppgifterna, enligt beskrivningen i den här Integritetspolicyn. Vi raderar eller avidentifierar uppgifter när de inte längre behövs för att fullgöra dessa syften, såvida inte en längre bevarandeperiod krävs för att följa tillämplig lagstiftning. Det kan finnas tekniska eller andra driftsmässiga orsaker som gör att vi inte kan radera eller avidentifiera dina uppgifter fullständigt. När så är fallet vidtar vi rimliga åtgärder för att förhindra ytterligare behandling av dina uppgifter.


Dina rättigheter och val

Vi ger dig möjlighet att utöva vissa kontroller och alternativ gällande vår insamling, användning och utlämning av dina uppgifter. Dina juridiska rättigheter att utöva sådana kontroller och alternativ varierar beroende på vilka lagar som gäller i din jurisdiktion.

Du kan begära följande genom att fylla i vårt online-formulär eller genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan:

 • Tillgång till, eller en kopia av, dina uppgifter
 • Bekräftelse på att vi behandlar dina uppgifter
 • Rättelse eller ändring av dina uppgifter
 • Radering av dina uppgifter
 • Överföring av dina uppgifter till en tredje part
 • Begränsning eller invändning till viss användning av dina uppgifter

Om du har gett ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i ett specifikt syfte kan du även begära att återkalla det samtycket.

Enligt lagarna i vissa jurisdiktioner i USA har du också rätt att välja bort vår behandling eller delning av dina uppgifter för annonseringssyften på nätet. Observera att vissa delstatslagar också tillåter dig att välja bort ”försäljning” av dina uppgifter till tredje part i utbyte mot vederlag. Vi säljer inte dina uppgifter i utbyte mot pengar men vi kan använda verktyg för analys eller onlineannonsering som resulterar i att dina uppgifter lämnas ut till våra tredjepartspartner och som omfattas av denna undantagsrätt. Du kan välja bort båda dessa aktiviteter genom att besöka ”Dina rättigheter och val avseende integritet” eller genom att följa anvisningarna i vårt Cookiemeddelande.

Vi kan be att du ger oss nödvändiga uppgifter för att på ett rimligt sätt bekräfta din identitet innan vi besvarar din förfrågan. Vi beaktar alla förfrågningar och ger ett svar inom den tidsperiod som krävs enligt tillämplig lag. Observera dock att vissa uppgifter kan vara undantagna från sådana förfrågningar. Om vi avvisar din förfrågan i sin helhet eller delvis kan du ha rätt att överklaga beslutet. Under sådana omständigheter kommer vi att ge dig information om överklagandeprocessen.

Du kan även utöva följande kontroller när det gäller dina uppgifter:

Begränsa de uppgifter du tillhandahåller till oss. När du kommunicerar med oss kan du välja att begränsa de uppgifter du tillhandahåller. Men om du väljer att göra det kan det hända att många av Tjänsterna inte är tillgängliga, och att vi kanske inte kan uppfylla dina önskemål.

Uppdatera eller stänga ditt Mitt Bose-konto. Du kan uppdatera dina inloggningsuppgifter och profiluppgifter för kontot genom att logga in på ditt Mitt Bose-konto. Om du vill stänga ditt konto fyller du i vårt onlineformulär eller kontaktar oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan. Tänk på att om du väljer att ta bort ditt konto kommer du inte åt några av Tjänsterna när du loggar in med det kontot, och du kan förlora vissa funktioner i produkter och tjänster från Bose som är anslutna till det kontot.

Anpassa dina inställningar för marknadsföring och kommunikation:

Välj bort marknadsföring från Bose genom att följa instruktionerna längst ned i våra marknadsföringsmeddelanden via e-post eller genom att logga in på ditt Mitt Bose-konto och justera dina inställningar för marknadsföringskommunikation. Tänk på att om du väljer att avstå eller sluta prenumerera förhindrar det inte att du kan få meddelanden om dina beställningar, produkt-/programvaruuppdateringar eller andra viktiga meddelanden, t.ex. ändringar i våra villkor och policyer, som inte sker i marknadsföringssyfte.

Välj bort SMS/MMS från Bose genom att följa instruktionerna i våra meddelanden eller, i förekommande fall, logga in på ditt Mitt Bose-konto och justera dina kommunikationsinställningar.

Välj bort push-meddelanden från Bose via inställningsmenyn i våra mobilappar eller din mobila enhet.

Välj bort spårning mellan olika enheter i annonseringssyfte genom att anpassa dina inställningar i den mobila enhetens sekretessinställningar. Den här funktionen kan variera beroende på mobil enhet. Se enhetens inställningar eller kontakta enhetens tillverkare för mer information.

Anpassa dina analysinställningar:

Anpassa dina analysinställningar i Bose mobilappar. En del av våra mobilappar innehåller valmöjligheter vad gäller vår insamling och användning av uppgifter om mobilappar i analysändamål. Du kan anpassa dessa inställningar via inställningsmenyn i appen.

Avaktivera analyscookies som hanteras av våra tredjepartsanalyspartner genom att följa anvisningarna i vårt Cookiemeddelande i avsnittet ”Cookiehantering”.

Anpassa inställningarna för insamling av platsdata i Bose mobilappar genom att avaktivera platsfunktionerna på din mobila enhet. Den här funktionen kan variera beroende på mobil enhet. Se enhetens inställningar eller kontakta enhetens tillverkare för mer information.


Ytterligare integritetsinformation för boende i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kräver California Consumer Privacy Act (”CCPA”) att vi ger tillhandahåller dig ytterligare information om dina rättigheter avseende dina ”personuppgifter” (enligt definitionen i CCPA) och (1) det syfte för vilket vi använder varje kategori av ”personuppgifter” som vi samlar in, och (2) de kategorier av tredje parter till vilka vi (a) lämnar ut sådana personuppgifter i ett affärssyfte, (b) ”delar” personuppgifter för ”beteendestyrd annonsering i flera sammanhang” och/eller (c) ”säljer” sådana personuppgifter. Denna information beskrivs i vår California Privacy Notice of Collection.


Information för internationella användare

Vi arbetar globalt och kan överföra, lagra och/eller behandla dina uppgifter till eller med andra enheter inom Bose-koncernen eller andra tredje parter, t.ex. betrodda tjänsteleverantörer och partner på platser runt om i världen (inklusive USA) för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Oavsett vart din uppgifter överförs, lagras eller behandlas av oss vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Dessa åtgärder kan omfatta införande av standardavtalsklausuler för att reglera överföringen av dina uppgifter eller andra medel som erkänns i tillämplig lagstiftning. Genom att själv förse oss med dina uppgifter bekräftar du all sådan överföring, lagring och behandling.

Om du har några frågor eller klagomål angående våra databehandlingsaktiviteter ber vi dig att först försöka lösa sådana problem direkt med oss. Om tillämpligt kan du dock lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där du bor, eller begära prövning i lokala domstolar om du anser att dina rättigheter har kränkts.


Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i lag, vår datainsamlings- och användningspraxis, funktionerna i våra Tjänster eller tekniska framsteg. Du bör kontrollera Integritetspolicyn med jämna mellanrum och du kan ta reda på huruvida denna Integritetspolicy har ändrats sedan du senast läste den genom att hänvisa till ”Ikraftträdandedatum” i början av dokumentet. Genom att fortsätta använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst och förstått den senaste versionen av denna Integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn meddelar vi detta via Tjänsterna eller på annat sätt, för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft, i enlighet med gällande juridiska krav.


Kontaktuppgifter till Bose

Skicka ett e-postmeddelande till privacyandsecurity@bose.com  om du vill kontakta oss eller om du har frågor om eller klagomål i relation till denna Integritetspolicy eller klicka här för att se ytterligare globala kontaktuppgifter till Bose.

Dataskyddsombud

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via ovanstående e-postadress eller per vanlig post till följande adress: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701.

Personuppgiftsansvariga

En personuppgiftsansvarig är det dotterbolag till Bose som i första hand ansvarar för de uppgifter som samlas in och används inom ramen för denna Integritetspolicy. Den personuppgiftsansvariga från Bose som ansvarar för dina uppgifter är följande:

 • Om du bor i USA, Latinamerika eller Kanada är Bose Corporation (med säte i The Mountain Road, Framingham, MA 01701) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.
 • Om du bor i Kina är Bose Electronics (Shanghai) Company Limited (6/F, Tower D, No.2337 Gudai Road, Minhang District, Shanghai, 201100, Kina) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.
 • Om du bor någon annanstans är Bose Products B.V. (beläget vid Gorslaan 60, Purmerend, Nederländerna) personuppgiftsansvarig med undantag för behandlingsaktiviteter kopplade till produktsupport, produktanalys och utvecklingsaktiviteter för vilka Bose Corporation är personuppgiftsansvarig.