Gratis frakt och gratis retur
 

Para ihop en enhet med högtalaren och ansluta till den

Så fort du slår på högtalaren första gången kan du para ihop den med den första enheten och ansluta till den. Så här gör du för att para ihop och ansluta enheten:

Tryck på POWER på högtalaren. Bluetooth®-statuslampan på högtalaren blinkar blått, vilket betyder att högtalaren kan identifieras

Strömsladd

Aktivera Bluetooth på enheten

Leta rätt på listan med Bluetooth-enheten och välj enheten ”Bose SLIII”. Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du ”0000” (fyra nollor)

När ihopparningen är klar och enheten anslutits till högtalaren slutar Bluetooth-statuslampan blinka blått och övergår till att lysa med ett fast, vitt sken och en signal hörs från högtalaren.

Om du vill para ihop ytterligare enheter läser du vidare i avsnittet Lägga till ytterligare en enhet till högtalaren

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.