Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ihopparning med en Bluetooth®-enhet (även video)

ihopparning inträffar när två bluetooth®-enheter kommunicerar med varandra för att upprätta en anslutning. resultatet av den här anslutningen sparas i minnet på varje enhet. när du en gång parat ihop en enhet med soundlink®-högtalaren ska du inte behöva göra om det igen. soundlink®-högtalaren kan paras ihop med upp till sex bluetooth®-enheter. den kan emellertid bara ansluta till en enhet åt gången och spela upp ljud från den.

gör så här för att para ihop den med en bluetooth® -enhet:

  • När både Bluetooth®-enheten och SoundLink®-högtalaren är påslagna, håller du ner Bluetooth®-knappen på högtalaren i tre sekunder för att göra högtalaren upptäckbar. Bluetooth®-indikatorn blinkar långsamt cirka en gång per sekund för att visa att högtalaren är i upptäckbart läge
  • Sätta en Bluetooth®-enhet i upptäckbart läge. På så sätt kan din enhet hitta SoundLink®-högtalaren
  • Ta fram listan över Bluetooth®-enheter på din enhet. Välj "Bose SoundLink” i listan
  • Om du måste ange ett lösenord på din enhet skriver du siffrorna 0000 och trycker sedan på OK. För vissa enheter måste du dessutom godkänna anslutningen. På Bluetooth®-enheten visas när ihopparningen är klar. På SoundLink®-högtalaren visas att ihopparningen är klar genom att Bluetooth®-indikatorn lyser med fast sken

Ansluta en enhet

Om du vill ansluta en tidigare ihopparad enhet ska du trycka på Bluetooth®-knappen på SoundLink®-högtalaren. Bluetooth®-indikatorn på högtalaren blinkar cirka två gånger varje sekund tills enheten är ansluten. När indikatorn slutar blinka och lyser med fast sken betyder det att högtalaren och enheten är anslutna till varandra.

Para ihop fler enheter

När både den nya Bluetooth®-enheten och SoundLink®-högtalaren är påslagna, håller du ner Bluetooth®-knappen på högtalaren i tre sekunder för att göra högtalaren upptäckbar på nytt. Följ sedan anvisningarna i steg 2–4 enligt ovan.

Obs! Minnet i SoundLink® har plats för upp till sex ihopparade enheter. Du kan para ihop fler än sex enheter men minnet har bara plats för sex. Om det redan finns sex enheter i minnet och du parar ihop ytterligare en enhet, kommer den senast använda enheten att tas bort från minnet och ersättas med den nu ihopparade enheten.

Rensa minnet

På SoundLink®-högtalaren håller du ner Bluetooth®-knappen i cirka 10 sekunder tills du hör en ljudsignal. SoundLink®-högtalaren rensar då bort alla Bluetooth®-enheter ur minnet och blir upptäckbar.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.