UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION

Bose Portable Smart Speaker

Försäljning från 2019 – aktuell

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Skötsel och underhåll
Installera Bose-produkten
Lampa
Ansluta andra produkter
Systeminställningar
Ljudinställningar
Batteri
Kompatibilitet
Ström
Programvara
Funktioner
Fjärrkontrolls-
FAQ

En återställning kan starta om produkten eller så kan den klura rlocally-lagrade produktinställningar, till exempel ihopparade enhetslistor. Ta reda på vilket alternativ som är tillgängligt för att återställa produkten.
 

Serienummer innehåller viktig information om din produkt, inklusive modellnummer och födelsedatum (tillverkningsdatum). Serienumret finns på din produkt, produktförpackning eller app (om tillämpligt).

Produkten har ett återställningsläge som kan hjälpa dig i de fall den inte svarar. Den här processen ska endast användas för att återställa funktionen hos en högtalare eller förstärkare som inte fungerar under eller omedelbart efter en uppdatering. Systeminställningarna kan gå förlorade under den här processen.

VIKTIGT! Den här processen ska inte användas om högtalaren precis har återställts till fabriksinställningarna. Om du återställer högtalaren till fabriksinställningarna tas alla lagrade Wi-Fi-nätverksautentiseringsuppgifter bort som  behövs för att återställningsläget ska slutföras.
 

Öppna Setup mod elets o uconnec ta Device (anslut en enhet) till det Wi-Fi-nätverk som sänds ut av Bose-systemet. Detta är användbart för systeminställnings- och diagnostikfunktioner.

Uppdateringar av programvara och fast programvara förbättrar produktens funktioner och stabilitet. Installera alla tillgängliga uppdateringar så att produkten fungerar så bra som möjligt.

Genom att installera de senaste produkt- och/eller appuppdateringarna får du tillgång till de senaste funktionerna och stabilitetsförbättringarna. Ta reda på hur du kontrollerar produktens version.

Produkter som du har lagt till på ditt Bose Music-konto kan kopplas bort från ditt konto. Detta hjälper till att organisera appen om du inte längre äger eller använder en viss produkt.

En IP-adress är en uppsättning nummer som en produkt använder för att kommunicera i ett nätverk. Den här adressen kan vara användbar vid avancerad installation eller felsökning.

Du kan be Alexa spela musik, läsa upp nyheterna, kolla vädret, styra smarta enheter hemma och mer. Alexa bor i molnet och blir alltid smartare och lägger till nya funktioner som levereras till din produkt automatiskt. Att använda Alexa på din produkt är enkelt och vi visar dig hur.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. (Obs! Music services vary by region.)

Lär dig hur du konfigurerar produkten, ansluter komponenter och drar nytta av alla dess funktioner.

Routerkonfigurationer kan begränsa nätverkstrafiken, vilket kan orsaka kommunikationsproblem med nätverk eller appar. Om du har problem med nätverket kan du prova de här inställningarna för att få bästa prestanda med din Bose-produkt.

Få hjälp med att lagra och ändra förinställningar med appen eller med knapparna på systemet.

Lägg till musiktjänster till ditt Bose-konto för åtkomst till en mängd olika strömningsinnehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Produkten lyssnar efter ett uppvakningsord (dvs. Alexa för Amazon-enheter) så att du kan interagera med ditt system genom att tala. Du kan stänga av systemets mikrofon och hindra den från att lyssna på och svara på uppvakningsord. Det här är användbart om du till exempel förklarar röstfunktionen för någon och inte vill att systemet ska svara under den tiden.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

Du kan välja eller ange ett annat namn för produkten. Detta är till exempel användbart om du har flera system. Du kan ge dem namnet på rummet de är i för att hjälpa dem att skilja mellan dem i appen.

Öppna Setup mod elets o uconnec ta Device (anslut en enhet) till det Wi-Fi-nätverk som sänds ut av Bose-systemet. Detta är användbart för systeminställnings- och diagnostikfunktioner.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Om du konfigurerar Google Assistant kan du enkelt styra Bose-produkten genom att tala med den. Ta reda på hur du länkar dina Google- och Bose-konton till att börja använda Google Assistant. Eller, om det behövs, ta reda på hur du tar bort Google Assistant från ditt Bose-konto.

Lägg till musiktjänster till ditt Bose-konto för åtkomst till en mängd olika strömningsinnehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Om du har en Apple iOS-enhet kan du stänga ditt My Bose-konto från Bose-appen (det här alternativet är inte tillgängligt för Android-enheter). Om du stänger ditt konto tas hela Mitt Bose-kontot bort. Du kommer inte att kunna komma åt några Bose-tjänster eller program där du loggar in med det kontot. Detta inkluderar SoundTouch-appen, Bose Connect-appen, Bose Music-appen och Bose Pro Community. Du kan också förlora vissa funktioner i dina Bose-produkter som kräver dessa tjänster eller program.

Genom att konfigurera Amazon Alexa röstassistent kan du enkelt styra din Bose-produkt genom att prata med den. Ta reda på hur du länkar dina Amazon- och Bose-konton för att börja använda Alexa. Eller, om det behövs, ta reda på hur du tar bort Alexa från ditt Bose-konto.

Genom att ansluta produkten till ett trådlöst nätverk kan du få åtkomst till musikströmningstjänster, gruppera flera Bose-produkter, styra produkten och inställningarna från Bose-appen och mycket mer. Ta reda på hur du ansluter produkten till ett nätverk med den normala eller alternativa metoden och hur du uppdaterar nätverksnamnet och lösenordet som lagras av produkten.

Om du har ett Bose Music-konto kan du koppla kompatibla Bose-hörlurar och smarta högtalare till ditt konto. På så sätt kan du enkelt styra produktinställningar och funktioner från din mobila enhet.

När delningsinställningen är aktiverad kan alla som är anslutna till samma nätverk som produkten lägga till produkten på sitt konto och styra den med Bose Music-appen. Detta är bekvämt för familj och vänner.

Viktigt meddelande: När delningsinställningen ändras från på till av kommer alla som tidigare lade till produkten på sitt konto (och fortfarande har åtkomst till samma nätverk) att kunna kontrollera den med Bose Music-appen.

Ta reda på hur du loggar in eller loggar ut o fan accoun tusin gthe Bose Music app.

Om en musiktjänst i Bose Music-kontot inte längre används kan den tas bort från kontot (exklusive TuneIn) för att förhindra att en tjänst som kanske inte längre har en aktiv prenumeration visas.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

Om du har två eller flera högtalare kan du skapa grupper av högtalare. Detta är användbart om du vill att flera högtalare ska spela upp samma ljud tillsammans.

Med den kostnadsfria Bose Music-appen kan du konfigurera din produkt, konfigurera dess inställningar, styra strömmande musik och mycket mer, från din mobila enhet. Ta reda på vilka Bose-produkter som fungerar med appen och hur du får den.

Ditt Bose-ID ger dig tillgång till många av dina Bose-appar och tjänster som Bose Music-produkter, SoundTouch-produkter, Bose-produkter, Bose.com, Community-forum med mera.

Ta reda på vilka nätverksportar som används av Bose SoundTouch-högtalare och smarta högtalare som fungerar med Bose Music-appen. Den här informationen kan vara användbar för avancerade inställningar, företagsnätverk eller felsökning.

I Spotify-appen kan du använda Spotify Connect för att strömma ljud till en Bose-högtalare. Det gör att du kan använda Spotify-appen som vanligt när du hör dina val av Spotify-appar på Bose-högtalaren.

Ta reda på vad LED-indikatorlampan på produkten visar dig om produktens status.

En dator kommer ihåg Bluetooth-enheter som tidigare var anslutna så att den snabbt och enkelt kan återansluta till dem. Om du tar bort enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som för närvarande är lagrade och du kan starta en ny lista genom att bara ansluta de enheter som du vill komma ihåg.

Styrenheterna har sin egen volymkontroll. Lär dig hur du ställer in volymen på en dator som ska användas med Bose-systemet.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den parades ihop med så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Detta är användbart om produkten ansluts till en annan enhet när du slår på den eller om du bara vill byta till en annan enhet.

Ta reda på hur du parar ihop produkten trådlöst med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

Med datorer kan du välja var du vill spela upp ljud från, till exempel en Bluetooth®-högtalare, hörlurar, inbyggda datorhögtalare eller en annan ansluten ljudenhet. Ta reda på hur du väljer den ljudutgångsenhet du vill höra.

Genom att fastställa vilket operativsystem som körs på datorn kan du förstå kompatibilitet med andra produkter.

En dator kan visa en lista med Bluetooth-enheter som tidigare har parats ihop och lagrats i minnet. Med det här minnet kan datorn snabbt återansluta till ihågkomna enheter.

Genom att ansluta datorn till det trådlösa nätverket kan du använda Bose-datorappen med Bose Wi-Fi-system. Du kan till exempel komma åt musik som finns lagrad på datorn och styra dina system från Bose-appen.

När den inbyggda Chromecast-funktionen har aktiverats på Bose-högtalaren, den smarta Soundbar-enheten eller förstärkaren kan du börja strömma musik eller poddsändningar genom följande steg.

 Om du har fler än en Bose Bluetoot-högtalare eller -hörlurar kan du hitta information om hur du ansluter dem tillsammans.

Med Apple AirPlay-tekniken kan du spela upp ljud trådlöst från en AirPlay-enhet (dvs. En iPhone eller en kompatibel app) och hör den via en AirPlay-kompatibel högtalare – som din Bose-högtalare. För att AirPlay ska fungera måste både enheten och högtalaren vara anslutna till samma nätverk.

Ta reda på hur du använder Bose-appen för att trådlöst para ihop produkten med en Bluetooth-enhet, till exempel en smartphone eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

Om du inte känner till namnet på nätverket men har en dator som är ansluten till det nätverket kan du hitta nätverksnamnet med datorn.

Om du har glömt eller behöver hitta lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk kan du hämta lösenordet från en dator som är ansluten till det nätverket så länge du har administratörsbehörighet till datorn.

Produktens Wi-Fi-funktion kan aktiveras och avaktiveras. Detta är användbart i situationer där begränsad systemfunktionalitet behövs (t.ex. om du bara planerar att använda extra ingång).

Produkten har flera olika språkval för röstmeddelanden så att du kan höra hörbara meddelanden från produkten på önskat språk.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

Om du använder Google Assistant som VPA (Virtual Personal Assistant) aktiveras Chromecast inbyggt automatiskt för dina Bose smarta högtalare och SoundBar. Om du använder Alexa som VPA eller om du inte använder någon röstassistent för att styra din Bose-smarta enhet kan du aktivera Chromecast inbyggt via följande steg.

Den hörbara rösten meddelar att systemet meddelar (dvs. batteristatus och anslutningsmeddelanden) kan slås på eller stängas av, beroende på vad du föredrar.

Om du spelar upp musik med en Chromecast-anslutning till en grupp högtalare och en fördröjning hörs mellan högtalarna kan du prova följande:

Du kan använda produktens ljudutjämningskontroller för att justera ljudkvaliteten efter dina önskemål. Lär dig hur du kommer åt de tillgängliga EQ-inställningarna.

Som standard är ljudet som hörs från ett Alexa-länkat system inte avstängt när du gör en röstbegäran till Alexa. Om Bose-systemets volym är för hög för att Alexa ska förstå dig kan du låta Bose-systemet stänga av ljudet när du säger Alexa genom att följa dessa instruktioner.

Ta reda på hur du kontrollerar batteriets laddningsnivå med hjälp av produktens lampa eller Bose-appen, om tillämpligt.

Produkten är likställs med batteriskyddsläge som bevarar batteriladdningen när systemet är frånkopplat och inte används under en viss tid. Vi visar hur det fungerar och hur du tar ut det ur batteriskyddsläget.

Ta reda på hur du laddar batteriet i produkten så att du kan använda det när du är ute och rör på dig.

I vissa regioner är Alexa eller Google Assistant tillgängligt så att du kan styra Bose-produkten med rösten. Om integrering med en röstassistent inte är tillgänglig i ditt land kan du inte länka den assistenten till din Bose-produkt. Om ett önskat språk inte stöds kan det inte heller användas för att kommunicera med assistenten och Bose-produkten. Ta reda på vilka språk och länder som har stöd för integrering med Alexa eller Google Assistant och din Bose-produkt.

Genom att lägga till en musiktjänst i Google Home-appen eller Amazon Alexa-appen kan du starta uppspelningen av musiktjänsten genom att göra en röstbegäran till motsvarande röstassistent. Diagrammet nedan visar vilka musiktjänster som finns tillgängliga i regioner som stöder Google Assistant och Alexa.

SimpleSync-funktionen är tillgänglig för alla högtalare eller soundbar som är kompatibla med Bose Music-appen. Med den kan du ansluta ett par Bluetooth®-hörlurar eller en enda högtalare (eller soundbar) för uppspelning tillsammans med Bose-högtalaren. Många Bluetooth-högtalare och -hörlurar kan anslutas via SimpleSync, men vissa Bose-produkter är optimerade för att spela upp ljud i synk med Bose-högtalaren.

Om du vill använda en växelriktare med produkten ska du tänka på följande:

Vissa musiktjänster är tillgängliga för användning i specifika regioner runt om i världen. Ta reda på vilka musiktjänster du kan lyssna på i ditt område.

Om du har både Bose SoundTouch och Bose smarta högtalare i ditt hem har du några alternativ för hur du kan använda båda typerna av system tillsammans. Det här är användbart för att styra eller spela upp samma innehåll på båda systemtyperna samtidigt utan att öppna flera appar.

Ta reda på hur du kontrollerar batteriets laddningsnivå med hjälp av produktens lampa eller Bose-appen, om tillämpligt.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

I den här artikeln beskrivs programvarudatum och datum för den fasta programvaran. Den inbegriper frisläppandedrag och insektfixar.

Amazon Alexa-assistenten är tillgänglig för integrering med enheter som inte är Amazon, till exempel Bose-smarta högtalare. Vissa Alexa-funktioner som stöds med Amazon Alexa-enheter stöds dock inte med andra enheter än Amazon Alexa. Ta reda på vilka funktioner som inte är tillgängliga när du använder Alexa wit ha Bose smart-högtalare.

Google Assistant är tillgängligt för integrering med enheter som inte är från Google, till exempel Bose-produkter. Vissa Google Assistant-funktioner som stöds med Google-enheter stöds inte med enheter som inte tillhör Google. Ta reda på vilka Google Assistant-funktioner som inte är tillgängliga med dina Bose Google Assistant-aktiverade produkter.

Få hjälp med att lagra och ändra förinställningar med appen eller med knapparna på systemet.

Vissa Bose-produkter har en certifierad ”Ingress Protection”-klassificering som indikerar att produkten förhindrar att vissa vätskenivåer kommer in i huset om de exponeras. Följande riktlinjer gäller vad dessa klassningar innebär och hur du ska använda produkten när det gäller vätskor och damm.