90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Handböcker och hämtningar

Produkthjälp och bruksanvisningar

Handbok – support:

Häfte till fjärrkontrollen:

Hämta och installera Bose SoundTouch-appen

CineMate-system med SoundTouch-adapter söker automatiskt efter uppdateringar när du öppnar SoundTouch-appen. Appen meddelar om det finns tillgängliga uppdateringar.

Hämta den kostnadsfria SoundTouch-appen här:

Ytterligare app-funktioner:

  • Steg-för-steg-instruktioner för hur du konfigurerar ditt SoundTouch-system på bara några minuter
  • Sök bland webbradiokanaler, i ditt musikbibliotek och i populära musiktjänster som Spotify®, Pandora®, iHeartRadio™, SiriusXM, Deezer och QPlay. Tillgängliga musiktjänster kan variera.
  • Ställ in din favoritmusik som ett förval så att du snabbt kommer åt den via valfritt SoundTouch-system eller -fjärrkontroll
  • Streama olika musik i olika rum eller spela samma musik i alla rum med flera SoundTouch-system

Uppdatera SoundTouch-systemet manuellt

Innan du börjar

En tom USB-enhet behövs när du ska uppdatera CineMate-systemet. Den här uppdateringsmetoden förutsätter att du inte har någon trådlös SoundTouch-adapter ansluten till systemet.

Om en trådlös SoundTouch-adapter är ansluten till systemet följer du anvisningarna nedan för att uppdatera CineMate-systemet med den trådlösa SoundTouch-adaptern.

Så här uppdaterar du CineMate-systemet

Sätt på systemet. Lampan på baksidan av Acoustimass-modulen ska lysa med ett fast sken – inte blinka

På baksidan av Acoustimass-modulen ansluter du USB-enheten till porten som är märkt Service

Efter några sekunder ska lampan blinka grönt och släckas. Om inte lampan ändrar status när USB-enheten ansluts tar du ut USB-enheten och ansluter den på nytt

När lampan slocknar tar du ut USB-enheten

Hämta följande systemuppdatering till datorn och öppna den:

Anslut USB-enheten till datorn och följ anvisningarna i uppdateringsprogrammet

Uppdatera CineMate-systemet med den trådlösa SoundTouch-adaptern

Uppdatera manuellt med en USB-kabel

Du behöver en USB A- till mikro-USB-kabel för att utföra följande steg.

Uppdateringar av SoundTouch-systemet kan göras via den trådlösa SoundTouch-adaptern

Klicka på SAVE (spara) för att spara filen Update.stu på skrivbordet (byt inte namn på filen). Om du inte ser meddelandet kanske filen har hämtats automatiskt. Leta efter filen Update.stu högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller i mappen Hämtade filer

Anslut en USB-kabel från datorn till mikro-USB-kontakten (Setup A) på baksidan av den trådlösa SoundTouch-adaptern

Öppna http://203.0.113.1:17008/update.html i webbläsaren

Obs! Länken fungerar bara om systemet är påslaget och anslutet till en USB-port på datorn

På uppdateringsskärmen väljer du CHOOSE FILE (välj fil) (om knappen inte fungerar klickar du i det tomma fältet till höger om CHOOSE FILE (välj fil))

I filvalsfönstret väljer du filen Update.stu som hämtades i steg 2. När filen har valts visas dess namn i fältet till höger om knappen CHOOSE FILE (välj fil).

Klicka på UPLOAD (överför) och vänta medan uppdateringen installeras:

En förloppsindikator i webbläsarfönstret visar uppdateringens status

När den har installerats startas systemet om.

Uppdatera med en USB-enhet (alternativ metod)

Om ingen USB A- till mikro-USB-kabel är tillgänglig går det även att uppdatera med en USB-enhet. Gör så här:

Klicka på SAVE (spara) för att spara filen Update.stu på skrivbordet (byt inte namn på filen). Om du inte ser meddelandet kanske filen har hämtats automatiskt. Leta efter filen Update.stu högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller i mappen Hämtade filer

Kopiera uppdateringsfilen till en USB-enhet

  • Sätt i en USB-enhet i USB-porten på datorn
  • Kopiera eller dra och släpp filen Update.stu till USB-enheten
  • Ta ut USB-enheten ur USB-porten

Sätt i USB-enheten i SETUP B-kontakten på den trådlösa SoundTouch-adaptern

Dra ut systemets nätsladd

På baksidan av den trådlösa SoundTouch-adaptern håller du ned kontrollknappen till vänster om Wi-Fi-indikatorn

Sätt tillbaka nätkontakten i systemet samtidigt som du håller in kontrollknappen

Vänta i tre sekunder och släpp sedan upp kontrollknappen

Den vita Wi-Fi®-indikatorn på adaptern blinkar med olika mönster. Det här kan ta upp till 10 minuter. Adaptern startas om och Wi-Fi-indikatorn lyser med ett fast gult sken när allt är klart

Öppna SoundTouch-appen på den mobila enheten eller datorn, logga in och lägg till systemet i ditt konto (vid behov)