UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION

Handböcker och hämtningar

Produkthjälp och bruksanvisningar

Handbok – support:

Snabbstartsguide:

Hämta och installera Bose SoundTouch-appen

Lifestyle-system med SoundTouch-adapter söker automatiskt efter uppdateringar när du öppnar SoundTouch-appen. Appen meddelar om det finns tillgängliga uppdateringar.

Hämta den kostnadsfria SoundTouch-appen här:

Ytterligare app-funktioner:

  • Steg-för-steg-instruktioner för hur du konfigurerar ditt SoundTouch-system på bara några minuter
  • Sök bland webbradiokanaler, i ditt musikbibliotek och i populära musiktjänster som Spotify®, Pandora®, iHeartRadio™, SiriusXM, Deezer och QPlay. Tillgängliga musiktjänster kan variera.
  • Ställ in din favoritmusik som ett förval så att du snabbt kommer åt den via valfritt SoundTouch-system eller -fjärrkontroll
  • Streama olika musik i olika rum eller spela samma musik i alla rum med flera SoundTouch-system

Uppdatera SoundTouch-systemet manuellt

Innan du börjar

Ibland tillgängliggörs uppdateringar av SoundTouch-systemet. När en uppdatering finns tillgänglig uppmanas du att uppdatera när du öppnar SoundTouch-appen. Det går också att manuellt kontrollera om det finns någon uppdatering i SoundTouch-appen. Gör så här:

I SoundTouch-appen väljer du menyikonen (≡) > Settings (inställningar) > Speaker Settings (högtalarinställningar). Om inte menyikonen (≡) syns på datorn eller surfplattan kanske sidomenyn redan är öppen.

Välj UPDATE (uppdatera). Om knappen UPDATE (uppdatera) är nedtonad finns det ingen uppdatering för systemet just nu

Obs!Uppdateringar publiceras i buntar, så alla användare får dem inte samtidigt. Det kan ta upp till två veckor från publiceringsdatum tills den senaste uppdateringen är tillgänglig för systemet.

Om du har problem med en uppdatering kan du uppdatera manuellt genom att följa anvisningarna nedan.

Uppdatera manuellt med en USB-kabel

Du behöver en USB A- till mikro-USB-kabel för att utföra följande steg.

Uppdateringar av SoundTouch-systemet kan göras via den trådlösa SoundTouch-adaptern.

Se avsnittet Uppdatera endast kontrollkonsolen nedan om du inte använder adaptern.

Klicka på länken nedan för att hämta uppdateringsfilen

Klicka på SAVE (spara) för att spara filen Update.stu på skrivbordet (byt inte namn på filen). Om du inte ser meddelandet kanske filen har hämtats automatiskt. Leta efter filen Update.stu högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller i mappen Hämtade filer

Anslut en USB-kabel från datorn till mikro-USB-kontakten (Setup A) på baksidan av den trådlösa SoundTouch-adaptern

Öppna http://203.0.113.1:17008/update.html i webbläsaren

Obs! Länken fungerar bara om systemet är påslaget och anslutet till en USB-port på datorn.

På uppdateringsskärmen väljer du CHOOSE FILE (välj fil) (om knappen inte fungerar klickar du i det tomma fältet till höger om CHOOSE FILE (välj fil))

I filvalsfönstret väljer du filen Update.stu som hämtades i steg 2. När filen har valts visas dess namn i fältet till höger om knappen CHOOSE FILE (välj fil).

Klicka på UPLOAD (överför) och vänta medan uppdateringen installeras:

En förloppsindikator i webbläsarfönstret visar uppdateringens status

När den har installerats startas systemet om.

Uppdatera endast kontrollkonsolen

Kontrollkonsolen går även att uppdatera utan den trådlösa SoundTouch-adaptern. På så sätt hålls systemet uppdaterat med de senaste korrigeringarna och funktionerna. Se även till att fjärrkontrollen hålls uppdaterad med de senaste koderna. En tom USB-enhet behövs för följande steg.

Gör så här för att uppdatera konsolen:

Anslut USB-enheten till systemets konsol

Tryck på Setup (inställningar) på framsidan av kontrollkonsolen

Bläddra på menyn med fjärrkontrollen, välj Update (uppdatera) och följ anvisningarna på skärmen

Hämta uppdateringsprogrammet till Bose-systemet via följande länkar:

Sätt i USB-enheten i en USB-port på datorn

Kör uppdateringsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen