90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Handböcker och hämtningar

Produkthjälp och bruksanvisningar

Handbok – support:

Häfte till fjärrkontrollen

Inga nedladdningar för produkten hittades.

Uppdatera SoundTouch-systemet manuellt

Innan du börjar

Ibland tillgängliggörs uppdateringar av SoundTouch-systemet. När en uppdatering finns tillgänglig uppmanas du att uppdatera när du öppnar SoundTouch-appen. Det går också att manuellt kontrollera om det finns någon uppdatering i SoundTouch-appen. Gör så här:

I SoundTouch-appen väljer du menyikonen (≡) > Settings (inställningar) > Speaker Settings (högtalarinställningar). Om inte menyikonen (≡) syns på datorn eller surfplattan kanske sidomenyn redan är öppen.

Välj UPDATE (uppdatera). Om knappen UPDATE (uppdatera) är nedtonad finns det ingen uppdatering för systemet just nu

Obs! Uppdateringar publiceras i buntar, så alla användare får dem inte samtidigt. Det kan ta upp till två veckor från publiceringsdatum tills den senaste uppdateringen är tillgänglig för systemet.

Om du har problem med en uppdatering kan du uppdatera manuellt genom att följa anvisningarna nedan.

Obs! Om en trådlös Acoustimass 300-basmodul är ansluten till systemet måste den anslutas trådlöst för att kunna ta emot uppdateringen. Om basmodulen var ansluten till konsolen med en 3,5 mm-kabel under systemuppdateringen så uppdateras inte basmodulen. Du uppdaterar basmodulen genom att koppla bort 3,5 mm-kabeln i båda ändarna, para ihop basmodulen med konsolen och installera programvaran igen enligt metoden nedan.

Manuell uppdatering med fjärrkontroll

Det går att uppdatera systemet manuellt med hjälp av fjärrkontrollen. Den här metoden förutsätter att systemet är anslutet till nätverket. Wi-Fi®-indikatorn på framsidan av systemet ska lysa med ett fast vitt sken, vilket indikerar att en nätverksanslutning har upprättats.

Obs! Om ingen ny uppdatering är tillgänglig uppdateras systemet återigen med den aktuella versionen:

Tryck på SoundTouch-knappen på fjärrkontrollen

Håll ned CC-knappen tills Wi-Fi-indikatorn, TV-indikatorn, SoundTouch-indikatorn och Bluetooth®-indikatorn på soundbarhögtalaren blinkar vitt.

Släpp CC-knappen. Uppdateringen startas automatiskt. Wi-Fi-indikatorn blinkar medan systemet uppdateras. Uppdateringen kan ta 10 minuter eller längre och systemet startas om när uppdateringen är klar. Du kan se förloppet för uppdateringen i SoundTouch-appen. Förloppsindikatorn i appen når och stannar på 100 % när soundbarhögtalaren har uppdaterats, men förblir på 100 % medan basmodulen uppdateras (om den är ansluten).

Uppdatera med USB-kabel (alternativ metod)

Du behöver en USB A- till mikro-USB-kabel för att utföra följande steg.

Klicka på länken nedan för att hämta uppdateringsfilen

Klicka på SAVE (spara) för att spara filen Update.stu på skrivbordet (byt inte namn på filen). Om du inte ser meddelandet kanske filen har hämtats automatiskt. Leta efter filen Update.stu högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller i mappen Hämtade filer

Anslut en USB-kabel från datorn till SoundTouch-systemets SERVICE-uttag på baksidan av soundbarhögtalaren

Öppna http://203.0.113.1:17008/update.html i webbläsaren

Obs! Länken fungerar bara om systemet är påslaget och anslutet till en USB-port på datorn.

På uppdateringsskärmen väljer du CHOOSE FILE (välj fil) (om knappen inte fungerar klickar du i det tomma fältet till höger om CHOOSE FILE (välj fil))

I filvalsfönstret väljer du filen Update.stu som hämtades i steg 2. När filen har valts visas dess namn i fältet till höger om knappen CHOOSE FILE (välj fil).

Klicka på UPLOAD (överför) och vänta medan uppdateringen installeras:

  • En förloppsindikator i webbläsarfönstret visar uppdateringens status
  • När den har installerats startas systemet om.