NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.

Bose soundbarhögtalare 550

Försäljning från 2023 – aktuell

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Installera Bose-produkten
Skötsel och underhåll
Ansluta andra produkter
Ljudinställningar
Systeminställningar
Funktioner
Ström
Kompatibilitet
Lampa
Fjärrkontrolls-
Programvara

Produkter du har lagt till i Bose-appen kan kopplas bort från ditt konto. Detta hjälper till att organisera appen om du inte längre äger eller använder en viss produkt.

En IP-adress är en uppsättning nummer som en produkt använder för att kommunicera i ett nätverk. Den här adressen kan vara användbar vid avancerad installation eller felsökning.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. (Obs! Music services vary by region.)

Lär dig hur du konfigurerar produkten, ansluter komponenter och drar nytta av alla dess funktioner.

Få hjälp med att lagra och ändra förinställningar med appen eller med knapparna på systemet.

Lägg till musiktjänster till ditt Bose-konto för åtkomst till en mängd olika strömningsinnehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

En del av systeminstallationsprogrammet ansluter de trådlösa surroundhögtalarna. Se instruktioner här:

Routerkonfigurationer kan begränsa nätverkstrafiken, vilket kan orsaka kommunikationsproblem med nätverk eller appar. Om du har problem med nätverket kan du prova de här inställningarna för att få bästa prestanda med din Bose-produkt.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

I Bose-appen finns ett synkroniseringsalternativ i produktinställningarna. Det här är användbart när du spelar upp ljud från en videokälla – som en TV-sportkanal – till en grupp Bose-högtalare. Du kan använda synkroniseringsalternativet för att bestämma om de grupperade högtalarna ska spelas upp i synk till bilden på TV:n eller om de ska spelas upp i synk kommer alla andra grupperade högtalare.

Vi rekommenderar att du synkroniserar ljudet med TV-bilden om människor kan se TV:n medan de lyssnar på medföljande ljud i grupperade högtalare. Vi rekommenderar att du synkroniserar ljud med alla grupperade högtalare om TV-bilden inte är lika viktig som att alla gruppanslutna högtalare spelas upp samtidigt.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Du kan välja eller ange ett annat namn för produkten. Detta är till exempel användbart om du har flera system. Du kan ge dem namnet på rummet de är i för att hjälpa dem att skilja mellan dem i appen.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

Öppna Setup mod elets o uconnec ta Device (anslut en enhet) till det Wi-Fi-nätverk som sänds ut av Bose-systemet. Detta är användbart för systeminställnings- och diagnostikfunktioner.

En basmodul hjälper till att förbättra de låga frekvenserna som spelas upp från ditt system. Ta reda på hur du ansluter en basmodul.

Lägg till musiktjänster till ditt Bose-konto för åtkomst till en mängd olika strömningsinnehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Om du har en Apple iOS-enhet kan du stänga ditt My Bose-konto från Bose-appen (det här alternativet är inte tillgängligt för Android-enheter). Om du stänger ditt konto tas hela Mitt Bose-kontot bort. Du kommer inte att kunna komma åt några Bose-tjänster eller program där du loggar in med det kontot. Detta inkluderar SoundTouch-appen, Bose Connect-appen och Bose-appen för smarta soundbars och högtalare. Du kan också förlora vissa funktioner i dina Bose-produkter som kräver dessa tjänster eller program.

Systemet kan visa den typ av digitalt ljud som det tar emot. Det här är användbart för att avgöra om du får det bästa tillgängliga ljudet från en ansluten enhet.

Få hjälp med att montera högtalaren eller soundbarhögtalaren med hjälp av tillbehöret Soundbar väggfäste.

Genom att ansluta produkten till ett trådlöst nätverk kan du få åtkomst till musikströmningstjänster, gruppera flera Bose-produkter, styra produkten och inställningarna från Bose-appen och mycket mer. Ta reda på hur du ansluter produkten till ett nätverk med den normala eller alternativa metoden och hur du uppdaterar nätverksnamnet och lösenordet som lagras av produkten.

Produkten har en ljudingång för anslutning av en annan enhet. Lär dig hur du slår på enhetens ingångar för att höra de olika ljudkällorna som du har anslutit.

Om du har ett Bose-konto kan du koppla kompatibla Bose-hörlurar och smarta högtalare till ditt konto. På så sätt kan du enkelt styra produktinställningar och funktioner från din mobila enhet.

När delningsinställningen är aktiverad kan alla som är anslutna till samma nätverk som produkten lägga till produkten på sitt konto och styra den med Bose appen. Detta är bekvämt för familj och vänner.

Viktigt meddelande: När delningsinställningen ändras från på till av kommer alla som tidigare lade till produkten på sitt konto (och fortfarande har åtkomst till samma nätverk) att kunna kontrollera den med Bose appen.

Ta reda på hur du loggar in eller loggar ut o fan accoun tusin gthe Bose app.

Om en musiktjänst i Bose-kontot inte längre används kan den tas bort från kontot (exklusive TuneIn) för att förhindra att en tjänst som kanske inte längre har en aktiv prenumeration visas.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

Om du har två eller flera högtalare kan du skapa grupper av högtalare. Detta är användbart om du vill att flera högtalare ska spela upp samma ljud tillsammans.

Med automatisk väckning kan du slå på produkten utan fjärrkontroll. Bose-produkten kan till exempel slås på automatiskt när du slår på TV:n eller kabeldosan.

Med den kostnadsfria Bose appen kan du konfigurera din produkt, konfigurera dess inställningar, styra strömmande musik och mycket mer, från din mobila enhet. Ta reda på vilka Bose-produkter som fungerar med appen och hur du får den.

Ditt Bose-ID ger dig tillgång till många av dina Bose-appar och tjänster som Bose Smart-produkter, SoundTouch-produkter, Bose-produkter, Bose.com, Community-forum med mera.

Ta reda på vilka nätverksportar som används av Bose SoundTouch-högtalare och smarta högtalare som fungerar med Bose-appen. Den här informationen kan vara användbar för avancerade inställningar, företagsnätverk eller felsökning.

Placeringen av högtalarna kan påverka hur systemet låter i lyssningsområdet. Få tips om hur du placerar högtalarna för bästa ljudkvalitet.

En återställning kan starta om produkten eller så kan den klura rlocally-lagrade produktinställningar, till exempel ihopparade enhetslistor. Ta reda på vilket alternativ som är tillgängligt för att återställa produkten.
 

Serienummer innehåller viktig information om din produkt, inklusive modellnummer och födelsedatum (tillverkningsdatum). Serienumret finns på din produkt, produktförpackning eller app (om tillämpligt).

Produkten har ett återställningsläge som kan hjälpa dig i de fall den inte svarar. Den här processen ska endast användas för att återställa funktionen hos en högtalare eller förstärkare som inte fungerar under eller omedelbart efter en uppdatering. Systeminställningarna kan gå förlorade under den här processen.

VIKTIGT! Den här processen ska inte användas om högtalaren precis har återställts till fabriksinställningarna. Om du återställer högtalaren till fabriksinställningarna tas alla lagrade Wi-Fi-nätverksautentiseringsuppgifter bort som  behövs för att återställningsläget ska slutföras.
 

Öppna Setup mod elets o uconnec ta Device (anslut en enhet) till det Wi-Fi-nätverk som sänds ut av Bose-systemet. Detta är användbart för systeminställnings- och diagnostikfunktioner.

Uppdateringar av programvara och fast programvara förbättrar produktens funktioner och stabilitet. Installera alla tillgängliga uppdateringar så att produkten fungerar så bra som möjligt.

Genom att installera de senaste produkt- och/eller appuppdateringarna får du tillgång till de senaste funktionerna och stabilitetsförbättringarna. Ta reda på hur du kontrollerar produktens version.

Styrenheterna har sin egen volymkontroll. Lär dig hur du ställer in volymen på en dator som ska användas med Bose-systemet.

En dator kommer ihåg Bluetooth-enheter som tidigare var anslutna så att den snabbt och enkelt kan återansluta till dem. Om du tar bort enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som för närvarande är lagrade och du kan starta en ny lista genom att bara ansluta de enheter som du vill komma ihåg.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den parades ihop med så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Detta är användbart om produkten ansluts till en annan enhet när du slår på den eller om du bara vill byta till en annan enhet.

En del av systeminstallationsprogrammet ansluter de trådlösa surroundhögtalarna. Se instruktioner här:

Ta reda på hur du parar ihop produkten trådlöst med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

En basmodul hjälper till att förbättra de låga frekvenserna som spelas upp från ditt system. Ta reda på hur du ansluter en basmodul.

Med datorer kan du välja var du vill spela upp ljud från, till exempel en Bluetooth®-högtalare, hörlurar, inbyggda datorhögtalare eller en annan ansluten ljudenhet. Ta reda på hur du väljer den ljudutgångsenhet du vill höra.

En dator kan visa en lista med Bluetooth-enheter som tidigare har parats ihop och lagrats i minnet. Med det här minnet kan datorn snabbt återansluta till ihågkomna enheter.

Genom att ansluta datorn till det trådlösa nätverket kan du använda Bose-datorappen med Bose Wi-Fi-system. Du kan till exempel komma åt musik som finns lagrad på datorn och styra dina system från Bose-appen.

När den inbyggda Chromecast-funktionen har aktiverats på Bose-högtalaren, den smarta Soundbar-enheten eller förstärkaren kan du börja strömma musik eller poddsändningar genom följande steg.

Lär dig hur du ansluter andra ljudkällor till systemet.

 Om du har fler än en Bose Bluetoot-högtalare eller -hörlurar kan du hitta information om hur du ansluter dem tillsammans.

Du kan ansluta hörlurar till systemet i situationer där det krävs låg volym. Det kan vara användbart om du till exempel vill lyssna på ljud på natten utan att störa andra i hemmet med ljudet från högtalarna.

Med Apple AirPlay-tekniken kan du spela upp ljud trådlöst från en AirPlay-enhet (dvs. En iPhone eller en kompatibel app) och hör den via en AirPlay-kompatibel högtalare – som din Bose-högtalare. För att AirPlay ska fungera måste både enheten och högtalaren vara anslutna till samma nätverk.

Ta reda på hur du använder Bose-appen för att trådlöst para ihop produkten med en Bluetooth-enhet, till exempel en smartphone eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

Om du inte känner till namnet på nätverket men har en dator som är ansluten till det nätverket kan du hitta nätverksnamnet med datorn.

Om du har glömt eller behöver hitta lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk kan du hämta lösenordet från en dator som är ansluten till det nätverket så länge du har administratörsbehörighet till datorn.

Dialogläget är tillgängligt på ditt system för att göra röster mer distinkta och begripliga. Detta är användbart t.ex. när du tittar på en film eller visar ett tal med en quiter.

Du kan använda produktens ljudutjämningskontroller för att justera ljudkvaliteten efter dina önskemål. Lär dig hur du kommer åt de tillgängliga EQ-inställningarna.

Volymnivån för de båda bakre surroundhögtalarna kan justeras oberoende av de främre högtalarna. Detta är användbart om du till exempel vill höja eller sänka ljudet från de bakre högtalarna.

Volymnivån för uppåtriktade högtalare kan justeras oberoende av de framåtriktade högtalarna. Det är användbart om du till exempel vill göra ljudet i höjdkanalen högre eller tystare än huvudhögtalarna.

Du kan höja eller sänka volymen för centerhögtalarljudet. Detta kan till exempel hjälpa till att öka eller minska tydligheten hos röster i det ljud du lyssnar på.

Ljudfördröjning ger valbar latens till ljudsignalen. Detta är användbart i situationer där TV-bilden visas något innan det medföljande ljudet hörs. Använd denna inställning för att synkronisera ljudet med videobilden.

Produktens Wi-Fi-funktion kan aktiveras och avaktiveras. Detta är användbart i situationer där begränsad systemfunktionalitet behövs (t.ex. om du bara planerar att använda extra ingång).

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

Om du använder Google Assistant som VPA (Virtual Personal Assistant) aktiveras Chromecast inbyggt automatiskt för dina Bose smarta högtalare och SoundBar. Om du använder Alexa som VPA eller om du inte använder någon röstassistent för att styra din Bose-smarta enhet kan du aktivera Chromecast inbyggt via följande steg.

Om du spelar upp musik med en Chromecast-anslutning till en grupp högtalare och en fördröjning hörs mellan högtalarna kan du prova följande:

På skärmen Systeminformation finns information om systemet, t.ex. serienummer, programvaruversion, information om fjärrkontrollen och mycket mer. Den här informationen kan vara användbar när du registrerar eller får support för din produkt.

Ta reda på hur TrueSpace-tekniken förbättrar lyssnarupplevelsen av din Bose-produkt.

Läs mer om hur Dolby Atmos kan spelas upp via Bose Soundbar

Med inställningen för automatisk avstängning kan produkten automatiskt stängas av och gå in i standbyläge om den inte används under en viss tid. Detta är till exempel användbart för att spara ström om produkten råkar vara påslagen av misstag.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

Med automatisk väckning kan du slå på produkten utan fjärrkontroll. Bose-produkten kan till exempel slås på automatiskt när du slår på TV:n eller kabeldosan.

SimpleSync-funktionen är tillgänglig för alla produkter som är kompatibla med Bose-appen. Med den kan du ansluta ett enda par Bluetooth-hörlurar® eller en enda högtalare (eller soundbar) för att spela tillsammans med din Bose-högtalare. Många Bluetooth-högtalare och -hörlurar kan anslutas via SimpleSync, men vissa Bose-produkter är optimerade för att spela upp ljud synkroniserat med Bose-högtalaren.

Om du vill använda en växelriktare med produkten ska du tänka på följande:

Vissa musiktjänster är tillgängliga för användning i specifika regioner runt om i världen. Ta reda på vilka musiktjänster du kan lyssna på i ditt område.

CEC (Consumer Electronics Control) är en funktion hos många HDMI-enheter som gör att enheter som är anslutna via HDMI kan kommunicera med varandra. Det är till exempel användbart för att styra flera enheter från en enda fjärrkontroll. CEC kan behöva vara aktiverat på varje enhetsmeny för att fungera. Ta reda på hur olika märken kan hänvisa till HDMI-CEC i enhetsmenyerna.

Läs mer om Bluetooth-versionen i produkten och varför den valdes.

Ta reda på vad LED-indikatorlampan på produkten visar dig om produktens status.

Få hjälp med att lagra och ändra förinställningar med appen eller med knapparna på systemet.

Systemet kan ta emot IR-kommandon från andra fjärrkontroller. Detta är användbart om du till exempel vill programmera en universalfjärrkontroll från tredje part för att styra flera enheter i ditt hem, inklusive ditt Bose-system. Ta reda på hur du styr systemet med en annan fjärrkontroll.

Produkten har en ljudingång för anslutning av en annan enhet. Lär dig hur du slår på enhetens ingångar för att höra de olika ljudkällorna som du har anslutit.

I den här artikeln beskrivs programvarudatum och datum för den fasta programvaran. Den inbegriper frisläppandedrag och insektfixar.