NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.
Butiker Kundvagn

Försäljningsvillkor

Senast uppdaterad: Den 26 februari 2024

1. Företagsinformation

Dessa allmänna krav och villkor för försäljning (”Försäljningsvillkoren”) gäller för BOSE ApS med registrerad adress Bifrostgatan 38, SE-431 44 Mölndal – Sverige, org.nr 516402-3110, telefonnummer: 077-0930 100, fax: 031-274891, email: sales_support_se@bose.com

2. Allmänt

Försäljningsvillkoren ska gälla samtlig internetförsäljning av Bose på webbplatsen www.bose.se (”Webbplatsen”) till slutkonsumenter, exklusive tillämpningen av andra villkor (t.ex. de villkor som gäller i fysiska butiker).

Försäljningsvillkoren som gäller vid en försäljning är de som är gällande vid den tidpunkt då beställningen läggs.

Kunden bör läsa igenom Försäljningsvillkoren noggrant innan en order placeras. Dessa villkor förklarar för kunden vilka Bose är, hur Bose levererar produker till kunden, hur kunden och Bose får ändra eller avsluta kontraktet, vad man ska göra om det uppstår problem och annan viktig information. Om kunden anser att det finns oklarheter i dessa villkor uppmuntras kunden att kontakta Bose.

Avvikelser från Försäljningsvillkoren är endast giltiga om båda parterna är överens.

Bose förbehåller sig rätten att ändra Försäljningsvillkoren när som helst. De nya villkoren är då giltiga för alla beställningar som görs efter att en sådan förändring har gjorts.

Försäljningsvillkoren finns alltid tillgängliga på Webbplatsen.

Om inget annat framgår utgör den data som är registrerad på Webbplatsen beviset för alla transaktioner mellan Bose och dess kunder för försäljningar gjorda via Webbplatsen.

Webbplatsen visas i www.bose.se.

3. Beställningsprocess

3.1 Produktval

Samtliga beställningar från Boses internetshop ska göras direkt på Webbplatsen.

Kunden väljer produkt(er) genom att trycka på ”Beställ online/Lägg till i varukorg”-knappen och fortskrider sin navigering genom att trycka på ”Fortsätt handla”.

Kunden kan när som helst se vald(a) produkt(er) i varukorgen genom att trycka på ”Se detaljer/Min varukorg” och välja mellan de olika betalningsmetoder som Bose tillhandahåller samt se fraktavgifter och beräknad leveranstid.

3.2 Registrering av beställning

Efter att ha valt produkt(er) granskar kunden detaljerna i beställningen och betalningsbeloppet samt rättar till eventuella fel innan beställningen godkänns.

Kunden fyller i den information som är nödvändig för att beställningen ska kunna levereras och uppmanas sedan att läsa Försäljningsvillkoren samt Boses Dataskyddspolicy noggrant innan beställningen görs.

Kunden får sedan välja betalningsmetod och fylla i relevant betalningsinformation.

3.3 Slutlig bekräftelse av beställningen

Vid slutet av beställningsprocessen accepterar kunden Försäljningsvillkoren genom att klicka i en ruta och bekräftar beställningen genom att klicka på ”Fortsätt till betalning”-knappen. Efter att kundens beställning och betalning har bekräftats skickar Bose en elektronisk beställningsbekräftelse. När kunden mottar beställningsbekräftelsen ingås köpeavtalet slutligt.

Villkoren för en beställning kan ändras till dess att Bose har bekräftat beställningen.

Alla förändringar som görs i beställningen av kunden efter eventuella förändringar i Boses priser innebär att de nya priserna appliceras automatiskt.

Bose förbehåller sig rätten att neka beställningar. I sådana fall skickas, istället för en beställningsbekräftelse, ett mail ut till kundens mailadress som angavs vid beställningen.

4. Ångerrätt

4.1 Rätt och tidpunkt vid tillbakadragande

Kunden har rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar från det datum då produkten som beställdes på Webbplatsen har mottagits av kunden enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Utöver den legala ångerrätten tillhandahåller Bose även en nöjdhetsgaranti som tillåter kunden att ångra sitt köp inom trettio (30) dagar från mottagandet av produkten, utan att behöva ange något skäl eller betala någon avgift eller kostnad utöver de kostnader som anges i dessa Försäljningsvillkor. Boses rätt att kräva skadestånd ska dock inte begränsas av denna klausul.

Om beställningen innehåller flera produkter som ska levereras separat påbörjas ångerfristen för samtliga produkter i beställningen det datum som den senaste produkten mottogs.

4.2 Villkor för utövande av ångerrätten

För att utöva ångerrätten måste kunden underrätta Bose om att kunden avser att ångra köpet innan ångerfristen går ut. Kunden rekommenderas att använda sig av någon av följande metoder:

• Skicka ett klart och tydligt meddelande som uttrycker kundens avsikt att utnyttja ångerrätten genom post, fax eller email till följande adress: Bose ApS, Bifrostgatan 38, SE-431 44, Mölndal, Sverige, Fax: 031-274891, Email: sales_support_se@bose.com

• Skicka tillbaka returblanketten som kan laddas ner via länk , ifylld och undertecknad till följande adress: Bose ApS, Bifrostgatan 38, SE-431 44, Mölndal, Sverige, Email: sales_support_se@bose.com.

För mer information gällande ångerrätten kan kunden kontakta Boses kundservice genom att ringa följande telefonnummer: 077-0930 100 (lokala samtalskostnader) eller genom att maila sales_support_se@bose.com.

5. Retur och återbetalning

Kunden har fjorton (14) dagar på sig att returnera produkten från det datum som kunden informerar Bose om avsikten att utnyttja sin ångerrätt. Returen sker på kundens bekostnad och på kundens ansvar, genom post till följande adress: Bose ApS, Bifrostgatan 38, SE-431 44, Mölndal, Sverige. Presentförpackningar är inte återbetalningsbara.

Bose tillhandahåller även en möjlighet för kunden att välja gratis upphämtning av produkten som kunden önskar att returnera på en adress som bestäms av kunden. I sådana fall kontaktar transportören, som valts av Bose, kunden för att bestämma ett datum när produkten ska återtas vid den bestämda adressen inom tre (3) arbetsdagar från och med den första kontakten mellan kunden och transportören i respektive ärende.

Om kunden väljer alternativet med gratis upphämtning av produkten åtar sig kunden att vara tillgänglig vid de datum som föreslås av transportören för att inte fördröja returen av produkten till Bose. Bose förbehåller sig rätten att vägra sådant återtagande som sker efter utgången av den legala ångerfristen på fjorton (14) dagar förutsatt att utgången av denna period har löpt ut på grund av kundens försummelse.

För att kunden ska bli återbetalad måste produkten vara väl emballerad och i sådant skick som rimligen kan förväntas med beaktande av att kunden bara har rätt att granska produkten på ett sådant sätt som kunden hade kunnat göra om köpet hade gjorts i en fysisk butik. Tillsammans med produkten ska också fakturan, eller en kopia av fakturan i det fall endast delar av beställningen returneras, inkluderas. Bose förbehåller sig rätten att reducera återbetalningsbeloppet om serienumret saknas på grund av något kunden orsakat som inte utlösts av en granskning av produkten på samma sätt som hade kunnat göras i en fysisk butik.

Retur av kampanjpaket: När ett paket köps och endast en del av paketet returneras annulleras paketrabatten och den totala paketrabatten dras av från återbetalningen. Om du till exempel får 500 kr rabatt när du köper en laddningsvagga och en Bluetooth-högtalare tillsammans och du returnerar båda objekten separat 500 kr, dras besparingarna bort från din återbetalning.

Om Bose inte har några legala invändningar återbetalar Bose det totala beloppet som betalats för den returnerade produkten, inklusive fraktkostnad (baserat på standardleveransen som Bose erbjuder) med samma betalningssätt som kunden använde sig av när kunden betalade produkten, utan oberättigad fördröjning och som senast fjorton (14) dagar från den tidpunkt då Bose mottog meddelandet om att kunden avsåg att utnyttja sin ångerrätt.

Bose återbetalar inga ytterligare kostnader som tillkommit på grund av att kunden valt ett dyrare fraktsätt än den standardleverans som Bose erbjuder och som angetts som standardleverans i beställningsprocessen.

6. Priser

Kunden faktureras för de priser och i den valuta som indikeras på Webbplatsen och som överenskommits i köpeavtalet.

Om inte annat uttryckligen anges av Bose vid den tidpunkt som beställningen görs inkluderar priserna moms och förpackningskostnader, exklusive fraktkostnad och Bose förbehåller sig rätten att välja transportmedel.

Om kunden vill ha produkten levererad med ett specifikt transportmedel får transportkostnaderna regleras i ett separat avtal/faktura utan att någon reducering av produktpriserna görs.

7. Produkttillgänglighet

Produkterna och priserna är gällande så länge de finns på Webbplatsen med reservation för lagerstatus.

Misstag eller förändringar kan ske i undantagsfall. I de fall som en produkt blir otillgänglig efter att beställningen har lagts blir kunden informerad via email (eller post om emailadress inte har angetts) om otillgängligheten av produkten/produkterna och angående leveransen av en partiell beställning eller annullering av beställningen.

I de fall då beställningen helt eller delvis avbryts på grund av otillgänglighet, kommer beloppet motsvarande den otillgängliga produkten inte att debiteras från kundens kreditkort. Om beloppet redan har blivit debiterat kommer kunden att återbetalas det belopp som kunden betalade för den otillgängliga produkten inom trettio (30) dagar.

8. Leverans

Produkter som köps på Webbplatsen är bara tillgängliga för leverans till Sverige. De blir levererade till den adress som anges vid beställning. Kunden är ansvarig för att uppgifterna som anges vid beställningen stämmer. I de fall som felaktig kontaktinformation har angetts (gäller främst efternamn, förnamn, adress, postnummer, stad, telefonnummer och emailadress) ska Bose inte i något fall hållas ansvariga för omöjligheten att leverera beställningen.

Leveransen utförs av privat speditör DPD i standardläge. Summan för fasta transportkostnader är:

• 99.95 SEK inklusive alla skatter per leverans för en beställning upp till 450 SEK;
• FRI frakt för beställningar över 450 SEK

Leveransen görs av DPD inom 5 till 7 dagar från den dag då kunden mottog en beställningsbekräftelse.

9. Transport – Kvitto

Kunden är ansvarig för att kontrollera att den levererade produkten överensstämmer med beställningen och att emballagets skick är godkänt vid tiden för leverans samt att vidta eventuella åtgärder mot transportören.

I händelse av en skada på produkten måste kunden:

1. Anmäla skadan på följesedeln som medföljde leveransen;

2. Skicka ett rekommenderat brev till budfirman med mottagningsbevis inom högst tre (3) dagar från leveransdagen; och

3. Samtidigt skicka en kopia av det ovan nämnda brevet och av följesedeln till Bose på följande adress: Bose ApS, Bifrostgatan 38, SE-431 44, Mölndal, Sverige, Email: sales_support_se@bose.com.

Om kunden inte vidtar dessa åtgärder kommer Bose inte att hantera några krav för felaktig eller skadad produkt.

10. Produktens skick

Bose åtar sig att återbetala eller byta ut en produkt som inte överensstämmer med beställningen. Kunden ska rapportera eventuella påvisbara avvikelser och returnera produkten till Bose, som kommer att ersätta produkten eller göra en återbetalning enligt överenskommelse med kunden i respektive ärende. Om den returnerade produkten är ofullständig, nedsmutsad eller skadad kommer den inte att tas emot av Bose. Returer, byten eller reklamationer ska inte under några omständigheter begäras och/eller utföras i butikerna.

11. Betalningsmetoder

Produkten betalas online med kreditkort (Visa, Mastercard) eller via PayPal. Kunden ska markera det valda betalningssättet.

För betalning med kreditkort ska kunden markera den valda typen av kort och sedan ange sitt kreditkortsnummer, utgångsdatum och de tre sista siffrorna på baksidan av kortet.

Vid eventuella problem med betalningen har Bose rätt att stoppa leveransen.

Beställningen kommer att levereras när kundens betalning har mottagits av vår ekonomiavdelning i enlighet med de vanliga leveranstider som anges i punkt 8 i Försäljningsvillkoren.

Klarna
Klarna är en betalningsmetod som innebär att du köper nu och betalar senare. Du delar upp inköpskostnaden över tid med hjälp av behändiga och stressfria betalningsalternativ. Den är enkel, säker att använda och räntefri. Med Klarna kan du använda valfritt kredit- eller betalkort och få påminnelser om kommande betalningar.

12. Kupongkoder

Kupongkoder är endast giltiga för beställningar som görs online på den här webbplatsen.

  • Kupongkoder har ett minsta ordervärde på 1000 KR
  • Bose förbehåller sig rätten att neka beställningar där en rabattkod enligt dem är ogiltig för den beställning som görs
  • Kupongkoder gäller endast för specifika produkter så länge lagret räcker
  • Endast en kupongkod kan användas per order
  • Kupongkoder är inte giltiga i samband med andra kampanjer
  • Vid produktreturer görs återbetalningar ut för kontanta medel som använts i det ursprungliga köpet när kampanjen har utnyttjats, minus eventuella kostnader för frakt, presentinslagning eller presentkort som debiteras på den ursprungliga beställningen
  • Om en del av ordern returneras fördelas kampanjvärdet på den ordern proportionellt mellan varorna. Summan i kontanter som överstiger detta värde, minus kostnader för frakt, presentinslagning eller presentkort som debiteras på den ursprungliga beställningen, kommer att returneras till kunden

13. Personuppgiftshantering i samband med kortbetalning

Betalningar som görs med kreditkort på webbplatsen sköts av det säkra betalningsföretaget Adyen. För att kunna bekräfta transaktionen måste alla kunder godkänna överföringen och lagringen av sina betalningsuppgifter, namn, adress och annan information som behövs för att skydda betalningsföretaget Adyen.

Insamling av vissa uppgifter från dina personuppgifter är ett obligatoriskt krav för detta ändamål. Utan dessa uppgifter kan din transaktion fördröjas eller bli omöjlig och din beställning avbryts.

Dessa data är avsedda för auktoriserade avdelningar i Adyen-enheter som är involverade i behandlingen, och för näringsidkaren, samt för tredje part som måste vara delaktig för att säkerställa att betalningsprocessen och de tjänster som erbjuds fungerar smidigt.

14. Äganderättsförbehåll - Risköverföring

Bose förbehåller sig äganderätten för varje produkt som levereras till dess att fullständig betalning för respektive produkt har gjorts och tagits emot av Bose. Risken för produkten överförs till kunden vid den tidpunkt som produkten överlämnas eller accepteras.

Vid utebliven betalning förbehåller Bose sig rätten att göra anspråk på äganderätt till respektive produkt.

15. Kundrättigheter

15.1 Reklamationsrätt

Bose garanterar att produkterna överensstämmer med beställningen och är fria från defekter och dolda fel. Varje krav av en kund med anledning av garantin ska skickas till den ovan nämnda adressen.

Kunden har rätt att reklamera beställd produkt enligt de villkor som anges i konsumentköplagen (1990:932) inom en bestämd tidsperiod. Kunden har rätt att göra anspråk om fel på varan inom tre (3) år från leveransen av produkten.

Kunden har rätt att välja mellan avhjälpande av felet och omleverans med förbehåll för skälighetsbedömningen enligt 26 § konsumentköplagen.

Bose är ansvariga för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare. Fel som visar sig inom sex (6) månader efter leverans av produkten anses vara fel som fanns när varan såldes om inte säljaren kan bevisa annat. Efter sex (6) månader övergår bevisbördan till kunden för att felet var ursprungligt.

Den legala reklamationsrätten gäller utan beaktande av Boses garanti.

Om avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan kunden kräva prisavdrag, och om felet är av väsentlig betydelse för denne, hävning enligt 28 och 29 §§ konsumentköplagen.

15.2 Garanti

Utöver den ovan nämnda lagstadgade reklamationsrätten omfattas kunden även av Boses garanti i enlighet med kraven och villkoren på garantikortet som skickas med produkten. Ett sådant garantikort täcker inte skador som orsakats av en felaktig hantering av produkten eller en felaktig, olämplig eller orimlig användning av produkten. Skador som orsakats på grund av underhåll eller nedmontering av en person eller fackman som inte har godkänts av Bose, modifieringar eller förändringar av produkten, skador till följd av en undermålig förpackning när de returnerar produkten eller från en olycka exkluderas också.

Garantin blir automatiskt ogiltig om etiketten med serienumret på produkten har avlägsnats eller raderats. För att dra nytta av den kommersiella garantin måste kunden behålla och kunna presentera fakturan för produkten.

Vänligen se Boses produktgaranti för fullständig information om garantin.

16. Boses ansvar

16.1 Produktens överensstämmelse med gällande lag

De produkter som erbjuds på Webbplatsen överensstämmer med den svenska lagstiftningen och övriga tillämpliga svenska regler.

16.2. Omfattningen av Boses ansvar

Boses ansvar för skador är i princip utesluten förutom i följande fall:

a. förlust eller skada på grund av brott mot en väsentlig avtalsskyldighet. En väsentlig avtalsskyldighet är en sådan skyldighet att avtalet endast vederbörligen och korrekt kan genomföras om skyldigheten är uppfylld och den andra parten i allmänhet kan förlita sig på att den följs, till exempel leverans av en produkt utan defekter. I ett sådant fall skall Boses ansvar begränsas till ersättning av förutsebara, typiskt förekommande förluster eller skador,

b. förlust eller skada till följd av ett brott mot en garanti från Bose,

c. förlust eller skada på grund av avsiktlig eller grov vårdslöshet av Bose eller av ett juridiskt ombud eller ställföreträdande för Bose,

d. förlust eller skada som uppstår från skada på liv, kropp eller hälsa på grund av avsiktlig eller grov vårdslöshet av Bose eller ett juridiskt ombud eller ställföreträdande för Bose,

e. krav enligt lagstadgat ansvar, i synnerhet inom ramen för den svenska produktansvarslagen (1992:18).

Denna bestämmelse ska inte påverka den rättsliga fördelningen av bevisbördan.

Bilderna av produkterna på Webbplatsen är endast i illustrationssyfte. Även om Bose har gjort allt för att visa färgerna korrekt kan Bose inte garantera att en enhets visning av färger reflekterar den exakta färgen på produkterna. Kundens produkt kan variera något från dessa bilder. Paketeringen av produkten kan variera från den som visas på bilder på Webbplatsen. Kunden uppmanas att läsa beskrivningen av varje produkt för att informeras om dess exakta funktioner och i tveksamma fall eller vid behov av ytterligare information, kontakta kundtjänst på följande telefonnummer: 077-0930 100 (lokala samtalskostnader).

Bose är endast ansvarig för innehållet på de webbsidor som är utformade av Bose.

Bose är aldrig ansvariga för förlust i näringsverksamhet. Bose levererar endast produkter för internt och privat bruk. Om kunden använder produkten för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har Bose inte något ansvar gentemot kunden för eventuell förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

Hel eller delvis omöjlighet att använda produkten av någon anledning utanför Boses kontroll, i synnerhet på grund av utrustningens inkompatibilitet ger inte upphov till någon kompensation, ersättning eller ansvar från Bose.

16.3. Force majeure

Bose kan inte hållas ansvariga i fråga om icke-fullgörande av avtalet på grund av en oförutsedd händelse utanför dess kontroll, störning eller fullständig eller partiell strejk, i synnerhet för transport- och/eller kommunikationstjänster, brand eller översvämning.

17. Immaterialrätt

Alla texter, kommentarer, arbete, illustrationer och bilder på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade.

Kunden får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som kunden har skrivit ut eller laddat ner från Webbplatsen på något sätt, och kunden får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från den tillhörande texten. Boses status (och eventuella identifierade bidragsgivare) som innehavare av innehållet på Webbplatsen måste alltid respekteras.

Kunden får inte använda någon del av innehållet på Webbplatsen för kommersiella ändamål utan att få en licens för att göra det från Bose eller Boses licensgivare. Om kunden printar kopior eller laddar ner någon del av Webbplatsen i strid med dessa användarvillkor, kommer kundens rätt att använda Webbplatsen att upphöra omedelbart och kunden måste följaktligen på Boses begäran returnera eller förstöra alla kopior av material som kunden har gjort.

18. Personuppgifter

Bose följer alla tillämpliga lagar om dataskydd som är tillämpliga i Sverige. Se Boses Dataskyddspolicy för fullständig information om hur Bose hanterar kundens personuppgifter.

Webbplatsen är utformad för att förenkla användarupplevelsen för kunderna. Det är främst av den anledningen som cookies används. Se Boses Cookies Policy för ytterligare information om hur Bose använder cookies.

19. Arkivering av köpavtal

Bose åtar sig att behålla alla köpavtal för beställningar som överstiger 1150 SEK i tio (10) år. Kunderna har möjlighet att få tillgång till sådana avtal vid begäran på följande telefonnummer: 077-0930 100 (lokala samtalskostnader).

20. Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla externa hyperlänkar som omdirigerar kunden till andra webbplatser. Bose har inga åtaganden i förhållande till de företag och webbplatser som kunder kan omdirigeras till via Webbplatsen och kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för innehållet, drift, erbjudna tjänster eller tillgång till sådana webbplatser.

Bose kan tillåta andra företag att sprida reklam på sina webbplatser. Dessa företag kan installera cookies eller ”actiontaggar” (även kallade ”enpixel-gif”) på användarnas datorer för att bedöma reklamens effektivitet. All information som samlas in på detta sätt är anonym. Kunden kan vägra cookies eller actiontaggar genom att ändra sina webbläsarinställningar. Detta kan förändra interaktiva funktioner för de berörda webbplatserna.

21. Säker webbplats

Webbplatsen är en säker webbplats som använder sig av SSL-kryptering.

22. Kundtjänst

För ytterligare upplysningar eller frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst på följande telefonnummer: 077-0930 100 (lokala samtalskostnader).

23. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Försäljningsvillkor, liksom alla beskrivna transaktioner i samband med försäljning av produkter från Bose till kunden regleras, tolkas och verkställs i enlighet med svensk rätt.

En eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i svensk allmän domstol.

24. Recensionsplattform

Bose förbehåller sig rätten att granska och ta bort alla inlägg på Webbplatsens recensionsplattform. Bose förbehåller sig rätten att ta bort eller inte offentliggöra innehåll som Bose efter egen bedömning anser vara olämpligt eller stötande innefattande men inte begränsat till:

• All slags marknadsföring, inklusive marknadsföring för konkurrenter, försäljning av produkter, erbjudanden, egen marknadsföring och skräppost
• Falsk, oriktig eller vilseledande information
• Angrepp på personer eller företag, inklusive Bose, dess anställda, leverantörer, distributörer och dotterbolag
• Olämpligt eller vilseledande material och övrigt material som ger en missvisande bild av Bose
• Material som hotar, trakasserar eller på annat sätt kränker en annan person, inklusive material som kränker andra användares integritet eller avslöjar personlig information
• Material som innehåller sabotageprogram, programvara eller filer som kan göra intrång på någon annan parts immateriella rättigheter, innehålla kränkande material eller skada andra användares visningsenheter

25. Allmänt

Om Bose inte kan upprätthålla någon rättighet enligt detta avtal hindrar detta inte Bose från att upprätthålla andra rättigheter, eller samma typ av rättigheter vid ett senare tillfälle. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses avskild och giltigheten och verkställbarheten av de resterande bestämmelserna i dessa Försäljningsvillkor ska inte påverkas.

Bose kan komma att överlåta detta avtal till någon annan. Bose kan överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Bose kommer alltid att meddela kunden skriftligen (inklusive email) om detta händer och kommer att se till så att överlåtelsen inte påverkar kundens rättigheter enligt avtalet.

Detta avtal är ingånget mellan kunden och Bose. Ingen tredje part har några rättigheter enligt detta avtal med undantag för någon som kunden överför sin garanti till (där Bose kan kräva att den person till vilken garantin överförs ger en rimlig bevisning för att den nya personen nu är ägare till den berörda produkten eller egendomen). Notera dock att reklamationsrätten enligt konsumentköplagen följer den ursprungliga köparen och inte produkten.

Senast uppdaterad: 21/12/2016