NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Butiker Kundvagn

Boses upphovsrättspolicy

Senast ändrad: 25 maj 2022

Bose respekterar upphovsrättslagar och immateriella rättigheter, och vi förväntar oss och uppmuntrar våra användare att göra detsamma. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 (”DMCA”), som går att hitta i sin helhet på webbplatsen för U.S. Copyright Office, kommer Bose att göra vårt bästa för att svara med tillbörlig aktsamhet på påståenden om upphovsrättsintrång när sådana anspråk anmäls till oss med hjälp av meddelandeformuläret nedan.

Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som inskränker upphovsrätten och visas i Boses tjänster ska du uppge följande information till vårt upphovsrättsombud:

DMCA-MEDDELANDE OM PÅSTÅDD ÖVERTRÄDELSE (”MEDDELANDE”)

  • Ange det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har utsatts för intrång eller en lista över upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har utsatts för intrång.
  • Ange det material eller den länk som du hävdar gör intrång och till vilken du anser att åtkomst bör blockeras, inklusive URL-adressen till länken som visas på webbplatsen eller den exakta plats där materialet kan hittas.
  • Ange ditt eget namn eller företagsnamn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
  • Meddelandet ska innehålla ett uttalande om att du i god tro anser att den bestridda användningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, ombudet eller lagen.
  • Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och, under straffansvar för mened, att du som klagande part är ägare eller behörig att agera på vägnar av ägaren.

Boses upphovsrättsombud kan nås med följande kontaktuppgifter:

Bose Corporation
Att: Copyright Agent
100 Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
(508) 879-7330
copyright@bose.com