NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Bose användarvillkor för sms

Senast uppdaterad: Den 26 februari 2024

Genom att registrera dig eller på annat sätt godkänna att få sms från eller på uppdrag av Bose eller genom att på annat sätt uppge ditt telefonnummer för Bose godkänner du dessa användarvillkor för sms (”Villkor för sms”) samt Bose användarvillkor och sekretesspolicy som innefattas häri genom referens och kan visas på länkarna som tillhandahålls. Villkoren för sms reglerar tillhandahållandet och leveransen av sms från Bose (sammantaget ”Bose”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) och våra leverantörer av sms-tjänster.


Deltagande

Genom att delta i något av Bose sms-program samtycker du uttryckligen till att ta emot återkommande sms med transaktionsuppgifter, driftsmeddelanden, information och marknadsföring som kan skickas via ett automatiskt uppringningssystem, av eller på uppdrag av Bose, till det mobiltelefonnummer som du tillhandahåller oss. Antalet sms du får varierar beroende på vilka av Bose sms-program du registrerar dig för. Samtycke till att ta emot sms är inte ett villkor för att köpa varor eller tjänster. Vi kanske inte kan leverera meddelanden till alla mobiloperatörer. Bose och mobiloperatörer ansvarar inte för försenade eller ej levererade meddelanden.


Avsluta deltagande

För att sluta ta emot sms från oss samtycker du till att svara antingen ”STOP”, ”END”, ”CANCEL” eller “UNSUBSCRIBE” till numret som skickar meddelandet. Efter detta kan du få ytterligare meddelanden som bekräftar att din begäran har mottagits och behandlats. Du kan fortsätta att få sms under en kort period medan vi behandlar din begäran. Om du väljer att inte delta i ett av Bose sms-program fortsätter du att delta i Bose övriga sms-program (om tillämpligt), såvida du inte väljer bort dessa program separat. Om du behöver ytterligare hjälp ska du sms:a ”HELP” till numret som skickat meddelandet alternativt kontakta Bose kundtjänst på (800) 379-2073. Om du har valt att inte ta emot sms kan du registrera dig för samtliga Bose-program på nytt genom att följa instruktionerna för det programmet.


Avgifter

Bose tar inte ut avgifter för sms-program, men meddelande- och dataavgifter kan tillkomma både för meddelanden som skickas till dig från eller på uppdrag av Bose, samt meddelanden som du skickar till oss. Om du har några frågor om sms eller data för ditt abonnemang ska du kontakta din mobiloperatör.


Behörighet och ändring av telefonnummer

Genom att uppge ditt mobiltelefonnummer till Bose intygar du att du är 18 år eller äldre. Du intygar vidare att du är aktuell abonnent för numret eller att du har behörighet att ta emot sms till telefonnumret. Om du ändrar, förlorar eller avaktiverar telefonnumret som du har uppgett till Bose samtycker du till att meddela Bose omedelbart.


Ändringar av villkor för sms

Dessa villkor för sms kan uppdateras av Bose när som helst och utan förvarning. Genom att fortsätta att vara registrerad i sms-program hos Bose godkänner du eventuella ändringar.


Frågor

Om du har frågor om dessa villkor för sms eller Bose sms-program kan du kontakta Bose kundtjänst på (800) 379-2073.