90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

BOSES INTEGRITETSPOLICY

Ikraftträdandedatum:   28 april 2020

Din sekretess är viktig för Bose, så vi har tagit fram en Integritetspolicy som täcker hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar din personliga information.

I denna Integritetspolicy beskrivs den dataskyddspraxis som Bose (”Bose”, ”vi” eller ”vår”) följer. Bose tillhandahåller tjänster till användare över hela världen.

 • Om du bor i USA, Latinamerika eller Kanada är Bose Corporation (med säte i The Mountain, Framingham, MA 01701) personuppgiftsansvarig för informationen om dig.
 • Om du bor i Kina är Bose Electronics (Shanghai) Company Limited (med säte i Part C, Plant 9, No. 353 North Riying, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone) personuppgiftsansvarig för informationen om dig.
 • Om du bor någon annanstans är Bose Products B.V. (med säte i Gorslaan 60, Purmerend, Nederländerna) personuppgiftsansvarig, med undantag för behandling som sker i relation till produktsupport, produktanalys och utvecklingsverksamhet för vilka Bose Corp. är personuppgiftsansvarig.

VÄNLIGEN LÄS DENNA INTEGRITETSPOLICY NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ HUR VI HANTERAR INFORMATION OM DIG. OM DU INTE GODKÄNNER DENNA INTEGRITETSPOLICY, VÄNLIGEN ANVÄND INTE TJÄNSTERNA. OM DU HAR KÖPT TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY SKA DU AVBRYTA INSTALLATIONEN AV TJÄNSTERNA OCH KONTAKTA BOSE GENOM ATT ANVÄNDA KONTAKTUPPGIFTERNA NEDAN.

Denna Integritetspolicy innehåller följande avsnitt:

 • Informationen som vi samlar in
 • Så här använder vi information om dig
 • Rättslig grund för användning av information om dig
 • Cookies och liknande teknik
 • Onlineanalys och -annonser
 • Så här delar och utlämnar vi information om dig
 • Bevarande av information om dig
 • Den registrerades rättigheter och val
 • Tredjepartslänkar och -funktioner
 • Barns integritet
 • Information för boende i Kalifornien
 • Information för boende i Nevada
 • Information för internationella invånare
 • Information för arbetssökande
 • Så här skyddar vi information om dig
 • Arbetsansökningar
 • Ändringar i integritetspolicyn
 • Kontaktuppgifter till Bose

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Denna Integritetspolicy gäller för den information som vi samlar in och använder om dig när du:

 • besöker eller använder en Bose-webbplats (inklusive när du handlar i en Bose-onlinebutik), mobilapplikation, hårdvara (t.ex. Bose-produkter som tillhandahåller en direkt eller indirekt anslutning till internet, inklusive hörlurar och trådlösa högtalare), programvara eller annan online- eller mobiltjänst från Bose som länkar till eller på annat sätt innehåller denna Integritetspolicy,
 • besöker en Bose-butik
 • ansluter med en Bose digital skärm i en butik, eller
 • deltar i en av Boses forskningsundersökningar eller -studier.

Dessa produkter och tjänster kallas gemensamt för ”Tjänsterna”.

Vi får information om dig på de sätt som anges nedan när vi tillhandahåller Tjänsterna. Vänligen notera att vi behöver vissa typer av information för att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna. Om du inte tillhandahåller sådan information till oss, eller begär att vi tar bort den, kan du inte längre komma åt eller använda Tjänsterna.
 

1. Information som du tillhandahåller

Bose samlar in en mängd information som du tillhandahåller direkt till oss. Bose samlar exempelvis in information från dig genom

 • att behandla dina beställningar
 • förfrågningar eller frågor som du skickar till oss via formulär eller e-post
 • din kommunikation och dina kontakter med oss (inklusive på våra webbplatser, i butiker, vid särskilda evenemang, per telefon, via sociala medier som tillhandahålls av tredje part samt per vanlig post eller e-post)
 • tjänster som du använder
 • ditt deltagande i Boses reklamlotterier, tävlingar eller forskningsprojekt
 • recensioner som du publicerar om Tjänsterna och produkter från Bose
 • arbetsansökningar
 • konto- och produktregistrering samt -administration av ditt konto
 • innehåll som du laddar upp eller publicerar i Tjänsterna
 • förfrågningar om kundsupport och teknisk hjälp.

Även om andra Bose-bolag också samlar in och behandlar denna information, vilket beskrivs i början av denna Integritetspolicy, så är Bose Corporation, Bose Electronics (Shanghai) Company Limited eller Bose Products B.V. alltid personuppgiftsansvarig för sådan behandling.

Information om dig. Medan vissa Tjänster kanske inte kräver att du tillhandahåller information genom vilken det går att identifiera dig vid namn, så kommer den typ av information som vi samlar in om dig bero på vilka Tjänster du använder, hur du använder dem och vilken information du väljer att tillhandahålla. Typerna av data som vi samlar in direkt från dig omfattar:

 • namn, adress, telefonnummer och e-postadress (och företagets namn, adress, kontaktuppgifter och andra företagsuppgifter om du använder ett Bose-företags webbplats eller produkt)
 • inloggningsuppgifter om du skapar ett Bose-konto
 • faktureringsinformation, t.ex. leveransadress, kredit-/debetkortnummer, CVX2-kod och utgångsdatum
 • information om köp och andra transaktioner med oss
 • information om din interaktion med vår kundtjänst eller med oss för underhåll
 • information som du väljer att tillhandahålla i anknytning till dina enheter (t.ex. namnet på en musiklokal som du laddar upp i en Bose-app och delar med andra användare eller namnet som du har gett Bose-produkten)
 • demografisk information, t.ex. ditt kön
 • Om du väljer att delta i en Bose-forskningsstudie som rör våra produkter och tjänster, tillhandahålls information i samband med sådan forskning
 • användargenererat innehåll som du publicerar på offentliga Bose-forum (t.ex. Bose Community)
 • all övrig information som du väljer att tillhandahålla direkt till Bose i samband med din användning av Tjänsterna.

Information om andra. Om du begär att det du köper av Bose ska skickas till någon annan än dig själv (t.ex. en mottagare av en gåva) använder vi informationen som du tillhandahåller om den andra personen för att kunna skicka beställningen.

Bose-ID. Vissa av våra produkter och funktioner gör det möjligt för dig eller förutsätter att du skapar ett konto och får ett Bose-ID. Med detta ID kan du logga in på en rad Bose-tjänster. Tack vare detta ID kan Bose också konsolidera information som samlas in via en mängd Bose-produkter och -tjänster för att ge dig en mer sömlös upplevelse när du använder Tjänsterna.
 

2. Information som vi samlar in automatiskt

När du använder våra Tjänster samlar vi in viss information enligt vad som beskrivs i det här avsnittet. Såsom beskrivs vidare nedan kan vi och våra tjänsteleverantörer (vilka är tredjepartsföretag som arbetar för vår räkning) använda olika typer av teknik, inklusive cookies och liknande verktyg, till hjälp för att samla in informationen.

Webbplatser. När du använder våra webbplatser samlar vi in och analyserar information såsom din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, operativsystem, från vilken stat eller vilket land du får tillgång till Tjänsterna, programvaru- och hårdvaruattribut (inklusive enhets-ID), refererande sidor och utgångssidor, webbadresser, plattformstyp, antal klick, filer som du laddar ned, domännamn, landningssidor, vilka sidor som besöks och i vilken ordning, hur lång tid som tillbringas på vissa sidor, sökord som används i sökningar på våra webbplatser, datum och tid då du använder Tjänsterna och laddar upp eller publicerar material, felloggar samt annan liknande information.

Anslutna Bose-produkter.  Om du ansluter en Bose-produkt (t.ex. hörlurar eller högtalare) till internet eller till en Bose-mobilprogramvara eller -programvara kan vi automatiskt få information från Bose-produkten om hur du använder produkten. Sådan information omfattar

 • tekniska data, t.ex. produktens serienummer eller modellnummer, version av enhetens operativsystem, MAC-adress(er), Wi-Fi®-signalstyrka, version av inbyggd programvara, IP-adress, SSID, loggfiler, varaktighet, tjänsttoken, internetanslutningstyp och -leverantör samt unika identifierare med anknytning till datorn, surfplattan eller den mobila enheten som används i samband med Bose-produkten
 • användningsdata, t.ex. tid som ägnas åt produktens olika funktioner/inställningar, dag och tidpunkt som produkten används, sensordata (hur ditt huvud är riktat och dina rörelser), knapptryckningar, mediekällor och andra externa källor som produkten ansluts till, i förekommande fall produktens effektspektrum, akustiska nivå, volymnivåer och streaminginformation (bl.a. om innehåll som lagras i systemförinställningar, radiostationer som spelas, spellistor, artister, album, låtar och poddsändningar), tidszon och transaktionsdata som möjliggör digital rights management (t.ex. för musikinnehållsleverantörer att ge lämplig ersättning till artister beroende på hur ofta deras innehåll spelas)
 • ”tjänsttoken” med autentiseringsinformation som möjliggör att innehåll från tredje part levereras till din Bose-produkt (t.ex. för att synkronisera anslutna enheter till ditt Spotify-konto varje gång du använder dem)
 • diagnostikdata (t.ex. batteritid, kvaliteten på den trådlösa anslutningen och felloggar), och
 • miljödata (t.ex. brusnivå och ljudfrekvenser).

Boses mobilapplikationer och programvara. När du använder en mobilapplikation eller programvara från Bose får vi automatiskt viss information om mobiltelefonen, surfplattan eller datorn som används för att öppna mobilapplikationen eller programvaran, inklusive den mobila enhetens identifierare, IP-adress, operativsystem, version, internetleverantör, webbläsartyp, domännamn och annan liknande information, om och när du uppdaterar appen och de anslutna Bose-produkterna, användningsdatum och -tidpunkt, hur appen används, inklusive tid som tillbringas i olika delar av appen, innehåll som öppnas och laddas ned (t.ex. radiostationer som spelas, spellistor, artister, album, låtar och poddsändningar) och en lista över system och programtillämpningar.

Ett särskilt meddelande om Bose Connect-appen. Obs! Om du använder Bose Connect-appen kan du välja bort insamling av diagnostik- och användningsdata genom att gå till menyn Integritetspolicy och inställningar i Bose Connect-appen.

Platsinformation. När du använder Tjänsterna kan vi och våra tjänsteleverantörer automatiskt samla in allmän platsinformation (t.ex. IP-adress, ort/län och/eller postnumret som är knutet till IP-adressen) från din dator eller mobila enhet. Informationen gör det möjligt för oss att aktivera åtkomst till innehåll som varierar baserat på användarens allmänna plats (t.ex. ge åtkomst till lokala radiostationer).

Vi ber om ditt tillstånd innan vi samlar in information om din exakta GPS-plats. I sådana fall använder vi informationen om din exakta geografiska plats för att tillhandahålla anpassade tjänster, innehåll, erbjudanden och annan information som kan vara av intresse för dig. Vi kan även använda informationen till att hjälpa dig hitta en borttappad eller stulen enhet. Om du inte längre vill att vi och våra tjänsteleverantörer samlar in och använder GPS-platsinformation avaktiverar du enhetens platsfunktioner. Se inställningarna från enhetens tillverkare. Obs! Om du avaktiverar sådana funktioner kan du inte komma åt eller ta emot vissa eller några av tjänsterna eller innehållet, funktionerna och/eller produkterna som tillgängliggörs via Tjänsterna.

Insamling av information mellan olika produkter, personliga enheter och applikationer från Bose. Ibland kan vi (eller våra tjänsteleverantörer) använda information som vi samlar in, t.ex. användarnamn, IP-adresser och unika identifierare för mobila enheter, till att hitta eller försöka hitta samma unika användare av olika webbläsare eller enheter (t.ex. smarttelefoner, surfplattor eller anslutna Bose-produkter), eller arbeta med leverantörer som gör detta, för att bättre kunna anpassa innehåll och funktioner och ge dig en bra upplevelse på alla enheter. Du väljer bort spårning mellan enheter (för intressebaserad annonsering) i inställningarna på din Android- eller Apple-enhet.

3. Information som vi samlar in i Bose-butiker

Vi använder tredjepartstjänsteleverantören RetailNext för att samla in mobil- och videoanalyser i Bose-butiker. Denna tjänsteleverantör ger oss insikter om konsumenternas beteende i och runt Bose-butiker baserat på insamling av information från konsumenternas Wi-Fi® och Bluetooth-aktiverade enheter samt information från butikernas videokameror. Den insamlade informationen hanteras av Bose i enlighet med denna Integritetspolicy. Information om hur RetailNext hanterar sådan information finns i deras sekretesspolicy. Mer information om den information som vi samlar in via RetailNext .

I Bose-butiker och tredjepartsbutiker som säljer Bose-produkter har du möjlighet att ansluta dina personliga enheter till digitala skärmar eller på annat sätt tillhandahålla information om dig själv via sådana skärmar. Om du väljer att koppla upp dig mot sådana skärmar eller ge information om dig själv till Bose på det sättet samlar vi in information om vilken typ av telefon du använder för att initiera anslutningen (t.ex. iOS7) och vilket namn du har tilldelat telefonen (i förekommande fall).

4. Information som vi samlar in från sociala medier och andra plattformar

Om du får tillgång till Tjänsterna via en tredjepartsanslutning eller -inloggning (t.ex. genom ett socialt nätverk) kan du ge oss åtkomst till och möjlighet att lagra viss information från din profil på det sociala nätverket. Beroende på dina inställningar i sådana tjänster samlar vi in information om namn, kön, profilbild, vad du ”gillar”, incheckningar och lista över vänner. Anslut inte till Tjänsterna via ett socialt nätverk om du inte vill att sådan information ska delas. För en beskrivning av hur sociala nätverk hanterar information om dig, vänligen se deras integritetspolicyer och användarvillkor, enligt vilka du kan ha rätt att ändra dina integritetsinställningar.

Om du ansluter din Bose-enhet till underliggande plattformar eller innehållsleverantörer (t.ex. Spotify, Amazon Alexa och Google Assistant) ger sådana leverantörer oss och våra tjänsteleverantörer tillgång till och möjlighet att lagra ytterligare information om din interaktion med sådana leverantörer då det är relaterat till användning av Tjänsterna (t.ex. din senast spelade Spotify-spellista på Bose-anslutna produkter och mobilapplikationer, förstå hur ofta du använder Alexa för att spela musik osv.). Initiera inte sådana anslutningar om du inte vill att sådan information ska delas.

Om du ”gillar” eller ”följer” oss på Facebook, Instagram, Twitter eller andra sociala medier kan vi samla in viss information om dig, inklusive namn, e-postadress och kommentarer eller innehåll som du publicerar som är relevant för oss. Vi samlar även in information om dig ifall du registrerar dig för någon av våra kampanjer eller skickar information till oss via sociala medier.

5. Information som vi samlar in från andra

Bose kan få ytterligare information, bl.a. demografisk och statistisk information, från tredje parter, t.ex. affärspartner, marknadsförare, forskare, analytiker och andra parter, som vi kan tillskriva dig baserat på din tillhörighet till vissa statistiska grupper. Vi använder denna information till att komplettera informationen som vi samlar in direkt från dig i syfte att ta reda på dina möjliga intressen och skapa mer relevanta upplevelser för dig med varumärket Bose samt förbättra produkterna, analyser och annonsering från Bose.

SÅ HÄR ANVÄNDER VI INFORMATION OM DIG

Vi eller våra tjänsteleverantörer använder information om dig (inklusive information som vi samlar in enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy) för olika affärs- och driftsändamål beroende på vilka typer av information som vi har samlat in från och om dig och de specifika Bose-tjänsterna som du använder, i syfte att

 • slutföra ett köp eller tillhandahålla Tjänster som du har begärt, inklusive fakturering och redovisning
 • besvara din begäran om information och ge dig effektivare kundtjänst
 • förse dig med uppdateringar och information om produkter som du har köpt av oss
 • granska och behandla arbetsansökningar såsom beskrivs vidare nedan i avsnittet ”Arbetsansökningar”
 • kontakta dig via e-post, vanlig post eller telefon angående Bose och tredje parts produkter, tjänster, undersökningar, forskningsstudier, kampanjer, särskilda evenemang och annat som vi tror kan vara av intresse för dig
 • anpassa reklam och innehåll i Tjänsterna
 • bättre förstå dina intressen och behov samt förbättra Tjänsterna
 • utföra analys, forskning och rapporter angående användning av våra Tjänster
 • sammanställa och få insikter i din användning av olika Tjänster
 • tillhandahålla, hantera och förbättra tjänsterna och deras prestanda samt testa och skapa nya produkter, funktioner och Tjänster
 • upprätthålla säkerheten för våra webbplatser, produkter, programvaror och Bose-butiker
 • förstå och lösa applikationskrascher och andra problem som rapporteras
 • följa rutiner, lagar och förordningar som gäller för oss om det krävs för våra eller andras legitima intressen
 • upprätta, genomdriva eller försvara våra juridiska rättigheter om det krävs för våra eller andras legitima intressen.

Anmärkning för mexikanska användare: Observera att du enligt mexikansk lag har fem dagar på dig från det datum du lämnar dina personuppgifter till Bose att informera vår dataskyddsansvarig via kontaktuppgifterna som anges nedan om du motsätter dig vissa typer av användning av din information. Om du vill göra en sådan begäran kontaktar du oss, så behandlar vi din begäran i enlighet med gällande lagar. Om du inte gör en sådan begäran inom fem dagar samtycker du härmed till all användning av din information enligt ovan.

Kombinerad information. För de ändamål som diskuteras i denna Integritetspolicy kan vi kombinera informationen som vi samlar in via Tjänsterna med information som vi mottar från andra källor, både online och offline, och använda sådan kombinerad information i enlighet med denna Integritetspolicy.

Aggregerad/anonym information. Vi kan aggregera och/eller anonymisera information som samlas in via Tjänsterna så att den inte längre kan kopplas till dig eller din enhet (”Aggregerad/Anonym information”). Vi kan använda Aggregerad/Anonym information för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till i forsknings- och marknadsföringssyfte. Vi kan även dela sådan information med tredje part, inklusive annonsörer, marknadsföringspartner och sponsorer.

RÄTTSLIG GRUND FÖR ANVÄNDNING AV INFORMATION OM DIG

De rättsliga grunderna för att använda information om dig enligt denna Integritetspolicy är följande.

 • När användningen av din information är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig (t.ex. för att följa användarvillkoren för våra webbplatser som du godkänner genom att surfa på webbplatserna/registrera dig och/eller vårt avtal att tillhandahålla tjänsterna till dig), eller
 • Om informationen är nödvändig för att tillgodose våra eller andras legitima intressen (t.ex. för att upprätthålla säkerheten för våra webbplatser, produkter, programvaror, applikationer och Bose-butiker; bedriva vår verksamhet och förvalta våra tjänster; garantera säkra miljöer för våra medarbetare och besökare; göra och ta emot betalningar; uppfylla lagstadgade krav och försvara våra juridiska rättigheter; förebygga bedrägerier samt känna till kunden som vi tillhandahåller tjänsterna till).
 • Om vi har ditt samtycke, i enlighet med gällande juridiska krav, att använda din information för ett visst syfte.
 • Där vi använder din information för att uppfylla gällande juridiska skyldigheter (till exempel för att hålla reda på inköp för skatteändamål och revisionssyften).

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

För att samla in informationen som beskrivs i avsnittet ”Information som vi samlar in automatiskt” ovan använder vi och våra tjänsteleverantörer serverloggar, cookies, etiketter, SDK:er, spårningspixlar och annan liknande spårningsteknik. Vi använder dessa tekniker för att kunna erbjuda dig en mer anpassad upplevelse i framtiden genom att förstå och komma ihåg specifika webbläsarinställningar.

 • En webbserverlogg är en fil där webbplatsaktivitet lagras.
 • Ett SDK är en uppsättning verktyg och/eller kod som vi bäddar in i våra applikationer och vår programvara för att göra det möjligt för tredje part att samla in information om hur användare interagerar med Tjänsterna.
 • En cookie är en liten textfil som hamnar på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Den gör det möjligt för oss att (i) känna igen din dator, (ii) lagra dina inställningar, (iii) förstå vilka webbsidor i Tjänsterna som du har besökt, (iv) förbättra användarupplevelsen genom att leverera och mäta effektiviteten av innehållet och annonserna som har anpassats efter dina intressen, (v) utföra sökningar och analyser och (vi) hjälpa dig med säkerhets- och administrationsfunktioner. En del cookies hamnar i webbläsarens cache medan de cookies som har att göra med Flash-teknik lagras tillsammans med Adobe Flash Player-filer.
 • Spårningspixlar (kallas ibland webb-beacons eller pixeltaggar) är små elektroniska etiketter med en unik identifierare som är inbäddade i webbplatser, onlineannonser och/eller e-post som är utformade för att (1) samla in användarinformation som annonsvisningar eller -klickningar och öppningsfrekvens för e-post, (2) mäta populariteten för Tjänsterna och tillhörande reklam och (3) få åtkomst till cookies från användare.

När nya tekniker införs kanske vi börjar samla in information med andra metoder.

Mer information om hur du ändrar cookieinställningar samt de cookies vi använder och de syften för vilka vi använder dem finns i vårt Cookiemeddelande.

ONLINEANALYS OCH -ANNONSER

1. Analys

Vi kan komma att använda webb- och mobilanalystjänster från tredje part (t.ex. från Google Analytics, Segment, Crashlytics, Firebase, Kinesis, Localytics, and Bazaarvoice) i våra Tjänster för att samla in och analysera användarinformation via cookies och liknande verktyg, utföra granskning, forskning eller rapportering, underlätta bedrägeribekämpning samt tillhandahålla vissa funktioner till dig. Du förhindrar att Google Analytics använder dina uppgifter för analys genom att installera ett webbläsartillägg. Vi kan också använda Adobe Analytics för att analysera och optimera prestanda för våra webbplatser, annonser och innehåll. Läs mer om Adobes sekretessregler och för att göra val gällande Adobes spårningsaktiviteter.

Om du får e-post från oss kan vi använda vissa analysverktyg (som pixeltaggar) för att registrera data om när du öppnar e-postmeddelandet eller klickar på länkar eller webbannonser som finns i e-postmeddelandet. Med sådana data kan vi mäta effektiviteten av vår kommunikation och våra marknadsföringskampanjer.

2. Onlineannonsering

Tjänsterna kan integrera annonseringstekniker från tredje part som möjliggör att relevant innehåll och annonsering levereras i tjänsterna, liksom på andra webbplatser som du besöker och andra applikationer som du använder. Annonserna kan vara baserade på olika faktorer, t.ex. innehållet på sidan som du besöker, information som du anger (t.ex. ålder och kön), dina sökningar, demografiska data, användargenererat innehåll och annan information som vi samlar in från dig. Dessa annonser kan vara baserade på din aktuella aktivitet eller din aktivitet över tid och på andra webbplatser samt onlinetjänster och de kan vara anpassade efter dina intressen.

Tredje parter, vars produkter eller tjänster är tillgängliga eller utannonseras via Tjänsterna, kan även lagra cookies eller andra spårningsfunktioner i din dator, mobiltelefon eller någon annan enhet för att samla in information om dig enligt vad som beskrivs ovan. Vi kan låta andra tredje parter (t.ex. annonsnätverk och annonsservrar som Google Analytics och DoubleClick och andra) visa anpassade annonser för dig i Tjänsterna, på andra webbplatser och i andra applikationer samt få tillgång till sina egna cookies och andra spårningsfunktioner på din dator, mobiltelefon eller någon annan enhet som du använder för att få åtkomst till Tjänsterna. Ibland tillhandahåller vi vår kundinformation (t.ex. e-postadresser) till tjänsteleverantörer som kan ”matcha” denna information i avidentifierad form med cookies (eller identifierare för mobilannonsering) och andra proprietära ID:n för att tillhandahålla dig annonser som är mer relevanta för dig när du besöker andra webbplatser och mobilapplikationer.

Vi har inte tillgång till, och den här Integritetspolicyn reglerar inte, användning av cookies eller andra spårningstekniker som placeras av icke-anslutna tredje parter på enheten som du använder för att komma åt Tjänsterna. Mer information om anpassad webbläsarannonsering och hur du förhindrar att cookies för anpassad annonsering lagras på din dator finns på följande länkar: Network Advertising Initiatives avanmälningslänk för konsumenter, Digital Advertising Alliances avanmälningslänk för konsumenter och Your Online Choices, genom vilka du kan välja bort att ta emot anpassad annonsering från företag som medverkar i de programmen. Du väljer bort annonsering via Google Analytics och anpassar annonsering via Googles Display-nätverk genom att besöka inställningssidan för Google Annonser. Vi har ingen kontroll över dessa avanmälningslänkar eller över huruvida ett visst företag väljer att delta i sådana avanmälningsprogram. Vi ansvarar inte för val som du gör via sådana mekanismer eller mekanismernas fortsatta tillgänglighet eller riktighet.

Obs! Du ser annonser även om du väljer bort valen ovan när du använder Tjänsterna. Skillnaden blir att annonserna inte anpassas efter ditt onlinebeteende över tid.

3. Mobilannonsering

När du använder mobilapplikationer från Bose eller andra kan du få anpassad annonsering i applikationen. Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att leverera annonser i mobilapplikationer. Varje operativsystem – t.ex. iOS för Apple-telefoner och Android för Android-enheter tillhandahåller sina egna instruktioner för hur du förhindrar att anpassad annonsering visas i applikationer. Vi styr inte över hur plattformsoperatörer låter dig kontrollera anpassade annonser i appar. Därför ska du kontakta plattformsoperatören om du vill ha mer information om hur du väljer bort anpassad annonsering i appar. I stödmaterialet till, och i inställningarna i enheter som kör operativsystemet kan det finnas information om hur du väljer bort anpassad annonsering i applikationerna.

4. Meddelande om Do Not Track.

Do Not Track (”DNT”) är en integritetsinställning som användare kan ställa in i vissa webbläsare. Vi strävar efter att ge dig meningsfulla val om informationen som samlas in på vår webbplats för tredje parts ändamål. Det är därför vi tillhandahåller de olika mekanismerna för att välja bort annonsering som listas ovan. För närvarande varken identifierar eller svarar vi på webbläsarinitierade DNT-signaler. Läs mer om Do Not Track.

SÅ HÄR DELAR OCH UTLÄMNAR VI INFORMATION OM DIG

Bose delar information om dig på följande sätt:

 • Dotterbolag och närstående företag. Vi kan dela information som vi samlar in inom Bose-koncernen (t.ex. Boses tillverknings-, distributions- och produktutvecklingsföretag) för att leverera produkter och tjänster till dig, garantera en jämn servicenivå för våra produkter och tjänster, samt förbättra våra produkter, tjänster och din kundupplevelse.
 • Tjänsteleverantörer. Vi ger åtkomst till eller delar information om dig med utvalda tredje parter som utför tjänster för vår räkning. De har åtkomst till denna information för att kunna utföra sådana tjänster, men de är förbjudna att använda information om dig för andra ändamål. De tillhandahåller oss en mängd olika tjänster, inklusive fakturering, försäljning, marknadsföring, produktinnehåll och -funktioner (t.ex. röstaktivering-/röstigenkänningstjänster), reklam, analys, forskning, kundtjänst, leverans och uppföljning, datalagring, säkerhet, bedrägeribekämpning, betalningsbehandling och juridiska tjänster. Sådana parter har för närvarande leverantörer av krascher och felanalys som Crashlytics, och tjänsteleverantörer som Segment som gör det möjligt för oss att ansluta dina Bose-produkter till din enhet och tillhandahålla analyser för interna ändamål.
 • Musikstreamingtjänster och andra tredjepartstjänster.När du startar en anslutning till en streamingtjänst från tredje part via Tjänster delar vi information om dig som krävs för att möjliggöra leverans av tredjepartsinnehåll (t.ex. dina inloggningsuppgifter för streamingtjänster). Om du använder en tredjepartstjänst som fungerar tillsammans med din Bose-produkt, bekräftar du på samma sätt att information kan delas med tredje part under anslutningen (t.ex. information om hur du använder Bose-produkten). Om du väljer att initiera dessa anslutningar godkänner du att tredje parts policyer och villkor, och inte Bose, styr dessa anslutningar. Vi uppmanar dig att läsa respektive integritets- och sekretesspolicy för de här tredje parterna.
 • Skydd av Bose med flera. Genom att använda Tjänsterna bekräftar du och godkänner att vi kan komma åt, bevara och utlämna information om dig som vi samlar in och behåller om det krävs enligt lag eller görs i god tro om att åtkomst, bevarande eller utlämnande är rimligtvis nödvändigt för att: (a) efterleva rättsliga processer (t.ex. ett föreläggande eller domstolsbeslut), (b) tillämpa våra Användarvillkor, denna Integritetspolicy eller andra avtal med dig, inklusive utredning av eventuella överträdelser därav, (c) bemöta påståenden om att något innehåll strider mot tredje parts rättigheter, (d) tillhandahålla kundtjänst på din begäran, och/eller (e) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Bose, dess agenter, dotterbolag, användare och/eller allmänheten. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer för ändamål som bedrägeribeskydd och skydd mot skräppost/skadlig programvara eller liknande ändamål.
 • Verksamhetsöverföringar. Allteftersom vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att köpa, slå oss ihop med eller samarbeta med andra företag. Vid sådana transaktioner (inklusive vid övervägande av sådana transaktioner) kan användarinformation finnas bland tillgångarna som överförs. Om en del av eller alla Boses tillgångar säljs eller överförs till en tredje part tillhör sannolikt kundinformation (inklusive din e-postadress) de tillgångar som överförs. Om sådan överföring omfattas av ytterligare obligatoriska restriktioner enligt tillämplig lagstiftning efterlever Bose sådana restriktioner.
 • Bose learning hub. Om du använder Bose learning hub i samband med ditt arbete kan vi dela information om utbildningsmodulerna och andra aktiviteter som du deltar i och slutför via learning hub baserat på vårt avtal med din arbetsgivare.
 • Bose Ventures. Om du skickar information till Bose Ventures i samband med att du söker finansiering för en affärsidé kan vi efter eget godtycke dela informationen med andra investerare, finansiärer och affärsängelgrupper i syfte att underlätta en möjlig investering i din verksamhet.
 • Offentliga forum. Vissa av Tjänsternas funktioner gör det möjligt för dig att dela kommentarer offentligt med andra användare. Information som du publicerar via de här funktionerna är inte konfidentiell och Bose kan använda den för alla syften (inklusive kundvittnesmål eller annan marknadsföring av Bose). Exempel: Om du publicerar en produktrecension på en av våra webbplatser kan vi komma att vi lägga upp den (eventuellt tillsammans med angivet namn) på andra Bose-webbplatser och på tredjepartswebbplatser. I vissa av Tjänsterna kan du dela information offentligt som andra användare kan ha nytta av (t.ex. dela en konsertlokals ljudfrekvens). All information som du publicerar öppet på sådana sätt tillgängliggörs för allmänheten i stort och är kanske åtkomlig via tredjepartssökmotorer. Av den anledningen ska du vara försiktig när du använder dessa funktioner.
 • Aggregerad/Anonym information. Från tid till annan kan Bose dela Aggregerad/Anonym information om användningen av Tjänsterna, t.ex. genom att publicera en rapport om användartrender. Delning av sådana data är obegränsad.

Anmärkning för mexikanska användare: I enlighet med den här sekretessinformationen samtycker du till att dela dina personuppgifter i enlighet med vad som anges här, såvida du inte uttryckligen motsätter dig sådan överföring genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna till Bose nedan.

BEVARANDE AV INFORMATION OM DIG

Vi behåller inte information om dig längre än nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka den behandlas. Hur länge vi behåller informationen beror på för vilka ändamål vi har samlat in den och använder den för och/eller vad som krävs för att efterleva tillämpliga lagar.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har vissa rättigheter när det gäller information om dig, vilka beskrivs närmare i detta avsnitt.

1. Dina lagstadgade rättigheter

Kontakta oss om du vill ha mer information om dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lag genom att kontakta vår dataskyddsansvarig med informationen i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan. Om du vill utöva någon av dina rättigheter fyller du i vårt formulär för begäran eller skickar e-post till oss på privacyandsecurity@bose.com. Om du bor i Kalifornien eller Nevada kan du läsa avsnitten "Information för Kaliforniens invånare" eller "Information för Nevada-invånare" i policyn för de datarättigheter som gäller för dig. Enligt lokala lagar kan du ha rätt att begära att vi

 • ger tillgång till och/eller en kopia av viss information som vi har om dig
 • förhindrar att information om dig behandlas för direktmarknadsföring (däribland behandling för direktmarknadsföring baserat på profilering)
 • uppdaterar eller ändrar information som är inaktuell eller felaktig
 • tar bort viss information som vi har om dig
 • motsätter, avbryter eller begränsar sättet på vilket vi behandlar och lämnar ut viss information
 • överför information om dig till en tredjepartstjänsteleverantör
 • slutar att behandla information om dig genom att du återkallar ditt samtycke

Vi beaktar alla förfrågningar och ger ett svar inom den tidsperiod som anges i tillämplig lag. Viss information kan under vissa omständigheter vara undantagen från sådana förfrågningar, vilket kan inkludera omständigheter där vi fortsatt behöver behandla information om dig för våra legitima intressen eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Vi kan begära att du ger oss nödvändiga uppgifter för att bekräfta din identitet innan vi besvarar din förfrågan om gällande lag så kräver eller tillåter.

2. Marknadsföring – meddelanden och delning

Du kan begära att vi inte använder dina kontaktuppgifter för att kontakta dig per e-post, post eller telefon angående produkter, tjänster, kampanjer och särskilda evenemang som kan tilltala dig genom att kontakta oss med hjälp av nedanstående information. I kommersiella e-postmeddelanden väljer du bort att ta emot sådana i framtiden genom att följa anvisningarna som finns längst ned i e-postmeddelandena. Tänk på att vi kan använda och dela viss information i enlighet med denna Integritetspolicy och enligt vad som krävs enligt tillämplig lag, oavsett dina önskemål. Vissa meddelanden kan du inte välja bort, t.ex. sådana som rör vår relation eller våra transaktioner med dig.

3. Beställa Bose-produkter

Cookies måste vara aktiverade för att du ska kunna lägga en beställning på våra webbplatser. Om du vill beställa Bose-produkter eller -tjänster utan att aktivera cookies ringer du oss på 1-800-999-2673 om du vill göra en beställning via telefon eller går till vår kontaktsida för att se ytterligare kontaktuppgifter till Bose.

4. Välja bort datainsamling via Bose Connect-appen

Om du använder Bose Connect-appen kan du välja bort att vi samlar in diagnostik- och användningsdata genom att gå till menyn Integritetspolicy och inställningar i Bose Connect-appen.

5. Välja bort spårning mellan enheter

Du väljer bort spårning mellan enheter (för intressebaserad annonsering) i inställningarna på din Android- eller Apple-enhet.

TREDJEPARTSLÄNKAR OCH -FUNKTIONER

Tjänsterna kan ansluta till tredjepartswebbplatser (t.ex. sociala medier som Facebook och Twitter), plugin-program från tredje part (t.ex. Facebook-knappen "gilla" och Twitter-knappen "följ") och tredjepartsfunktioner (t.ex. Alexa). Om du väljer att använda sådana webbplatser eller funktioner kan du utelämna information om dig själv till de tredje parterna, deras användare och allmänheten – beroende på hur tjänsterna fungerar. Bose ansvarar inte för innehåll på eller praxis för sådana tredjepartswebbplatser eller -tjänster. Insamlingen, användningen och utlämnandet av informationen om dig omfattas av tredjepartswebbplatsernas eller -tjänsternas integritetspolicyer, och inte av denna Integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa respektive tredje parts integritets- och säkerhetspolicyer.

BARNS INTEGRITET

Tjänsterna är avsedda för allmän publik och inte för barn under 13 års ålder. Om vi får kännedom om att vi har samlat in ”personuppgifter” (enligt definitionen i USA:s Children’s Online Privacy Protection Act) om barn under 13 år utan ett juridiskt giltigt samtycke från en målsman vidtar vi rimliga åtgärder för att ta bort dessa så snart som möjligt. Vi behandlar inte medvetet uppgifter om EU-medborgare som är under 16 år utan målsmans samtycke. Om vi får kännedom om att vi har samlat in uppgifter om en EU-medborgare som är under 16 år utan målsmans samtycke vidtar vi rimliga åtgärder för att ta bort dessa så snart som möjligt. Vi följer även andra åldersgränser och -krav i enlighet med tillämpliga lokala lagar.

INFORMATION FÖR BOENDE I KALIFORNIEN

Om du är bosatt i Kalifornien kräver kalifornisk lag att vi tillhandahåller dig med ytterligare information om dina rättigheter avseende din "personliga information" (enligt definitionen i California Consumer Privacy Act ("CCPA")). Vi beskriver kategorierna för personlig information som vi samlar in, källorna till och använder sådan information och de enheter som vi delar sådan information med i vårt California Privacy Notice of Collection.

A.Behörighet och raderingsrättigheter för data i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du med CCPA göra vissa förfrågningar om din personliga information. CCPA låter dig specifikt begära att vi:

 • Informerar dig om de kategorier av personlig information som vi samlar in eller lämnar ut om dig, kategorierna för källor till sådan information, affärssyfte eller det kommersiella syftet att samla in din personliga information och de kategorier av tredje part som vi delar/lämnar ut personlig information med.
 • Ger tillgång till och/eller en kopia av viss information som vi har om dig.
 • Ta bort viss personlig information som vi har om dig.
 • Ge dig information om de ekonomiska incitament som vi erbjuder dig, om sådana finns.

CCPA ger dig vidare rätten att inte diskrimineras (i enlighet med tillämplig lag) för att utöva din åtkomst, borttagning eller rätten att avstå från försäljning.

Observera att viss information kan vara undantagen från sådana förfrågningar enligt kalifornisk lag. Vi behöver till exempel viss information för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Verifiering: Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi svarar på en begäran, vilket kan inkludera, som minst, beroende på känsligheten av den information du begär och vilken typ av begäran du gör, verifiering av ditt namn och din e-postadress.

Du har också behörighet att utse en auktoriserad representant att skicka in vissa förfrågningar åt dig. För att en auktoriserad representant ska kunna verifieras måste du ge den auktoriserade representanten ett undertecknat, skriftligt tillstånd för att göra sådana förfrågningar eller en fullmakt. Vi kan även göra uppföljningar för att verifiera din identitet innan vi behandlar den auktoriserade representantens begäran.

Om du vill ha mer information om dina juridiska rättigheter enligt kalifornisk lag eller vill utöva någon av dem fyller du i formuläret för begäraneller ringer oss på 1-800-379-2073. Du kan även skicka e-post till oss om du har ytterligare frågor på   privacyandsecurity@bose.com.

Observera att CCPA anger vissa skyldigheter för företag som "säljer" personlig information till tredje part. Vi deltar inte i sådan aktivitet och har inte deltagit i sådan aktivitet under de senaste tolv månaderna från och med datumet för denna Integritetspolicy.

B.California "Shine the Light"-visning

Enligt Kaliforniens "Shine the Light"-lag får boende i Kalifornien rätt att under vissa omständigheter välja bort att dela vissa kategorier av personlig information (enligt definitionen i lagen Shine the Light) med tredje part i deras direkta marknadsföringssyften. Vi delar emellertid inte dina personuppgifter med tredje part för deras direktmarknadsföring.

INFORMATION FÖR BOENDE I NEVADA

Enligt Nevada-lagen kan boende i Nevada som har köpt varor eller tjänster från oss välja bort "försäljningen" av "skyddad information" (enligt villkor som definieras i Nevada-lagen). "Information som omfattas" omfattar bland annat för- och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du är bosatt i Nevada och har köpt varor eller tjänster från oss kan du skicka in en begäran om att avstå från framtida försäljning enligt Nevada-lagen genom att kontakta oss via e-post på privacyochsecurity@bose.com. . Observera att vi kan vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet och att din begäran är äkta.

INFORMATION FÖR INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

Observera att vid tillhandahållet av tjänster kan Bose anlita övriga medlemmar i Bose-koncernen, betrodda tjänsteleverantörer och betrodda affärspartner i andra länder än ditt hemland, bl.a. i USA, för att behandla uppgifter om dig eller på annat sätt dela uppgifter om dig med sådana i enlighet med tillämplig lag. Sådana tredje parter kan bland annat vara inblandade i att tillhandahålla Tjänsterna till dig, bearbeta transaktioner och/eller tillhandahålla supporttjänster. Genom att förse oss med information om dig själv bekräftar du all sådan överföring, lagring och användning.

Om du bor i EES-området bör du observera att om vi ger information om dig till företag i vår koncern eller tredjeparts personuppgiftsbiträden som är etablerade i länder som inte är medlemmar i EES kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att sådana företag skyddar informationen om dig i enlighet med den här Integritetspolicyn. Dessa åtgärder innefattar att underteckna standardavtalsklausuler i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning och andra dataskyddslagar för att reglera överföring av sådana data. Kontakta oss om du vill ha mer information om dessa överföringsmekanismer genom att använda informationen i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan.

Om tillämpligt, kan du lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där du bor. Som ett alternativ kan du även begära prövning i lokal domstol för det fall du är av uppfattningen att dina rättigheter har kränkts.

Meddelande till användare i Argentina. I enlighet med National Directorate for Personal Data Protection Disposition 10/2008 har jag informerats om följande: ”Registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själva kostnadsfritt vid intervall som inte är kortare än 6 månader, om inte ett berättigat intresse för att göra det bevisas enligt avsnitt 14, delavsnitt 3 i lag 25 326. National Directorate for Personal Data Protection, kontrollorgan för lag 25 326, har befogenhet att handlägga alla anspråk som rör icke-överensstämmelse med lagar om skydd av personuppgifter.” Kontakta oss om du vill komma åt uppgifter om dig genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.

SÅ HÄR SKYDDAR VI INFORMATION OM DIG

Bose vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information om dig mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörig spridning eller åtkomst. Det finns emellertid inga metoder för överföring på internet eller lösningar för elektronisk och fysisk lagring som är absolut säkra. Du bekräftar och godkänner att vi inte kan garantera säkerheten för information om dig som överförs till, via eller i våra tjänster eller via internet, och att sådana överföringar sker på egen risk.

Där vi har tilldelat dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till ett Bose-konto ansvarar du för att lösenordet förblir konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon annan.

ARBETSANSÖKNINGAR

I Tjänsterna kan det finnas länkar till webbplatser där du kan ansöka om anställning hos Bose. Bose är inte värd för sådana länkade webbplatser. De administreras i stället av Workday, vår tjänsteleverantör. Dessa webbplatser samlar in en mängd information, inklusive dina kontaktuppgifter och yrkesrelaterade kvalifikationer. De samlar även in information med hjälp av cookies och andra metoder för insamling av information, men sådan information används endast för analysändamål och för att du ska kunna slutföra din ansökan. All information som Bose samlar in från Workday i samband med sådana webbplatser hanteras i enlighet med denna Integritetspolicy. Bose använder och delar information om dig endast av skäl som rör dina arbetsansökningar, t.ex. för att utvärdera dig för en ledig tjänst, för att kommunicera med dig om dina intressen och om delning krävs enligt lag. Bose har ingått i ett avtal med Workday som reglerar hur information som rör arbetsansökningar får behandlas och Workday får endast komma åt, använda och dela information om dig ifall det är nödvändigt för att slutföra de åtaganden som Bose instruerar Workday att utföra. Enligt avtalet krävs också att Workday följer villkoren i Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler för personuppgiftsbiträden med avseende på ansökningsdata från EU-medborgare. Kontakta oss om du har några frågor om hanteringen av dina arbetsansökningsdata genom någon av de metoder som anges nedan.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy för att reflektera ändringar i lag, vår datainsamlings- och användningspraxis, funktionerna i våra Tjänster eller tekniska framsteg. Vi kommer att tillgängliggöra den reviderade Integritetspolicyn via Tjänsterna. Vi rekommenderar därför att du läser policyn med jämna mellanrum. Du kan ta reda på huruvida denna Integritetspolicy har ändrats sedan du senast läste den genom att hänvisa till ”Ikraftträdandedatum” som står i början av dokumentet. Om vi gör en väsentlig ändring av policyn meddelar vi dig inom skälig tid i enlighet med tillämplig lagstiftning. Genom att fortsätta använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst och förstått den senaste versionen av denna Integritetspolicy.

KONTAKTUPPGIFTER TILL BOSE

Skicka ett e-postmeddelande till privacyandsecurity@bose.com om du vill kontakta oss eller om du har frågor om eller klagomål i relation till denna Integritetspolicy eller klicka här för att se ytterligare globala kontaktuppgifter till Bose.

Du kan även kontakta vår dataskyddsansvarig via ovanstående e-postadress eller per vanlig post till följande adress: Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701, USA.