UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION

Bose Integritetspolicy

Gäller från: 13 juli 2021

Vi vill göra det lättare att förstå våra metoder för datainsamling och du kan därför se att vi har tillhandahållit några snabblänkar och korta sammanfattningar av vår Integritetspolicy. Läs hela vår Integritetspolicy så att du förstår våra metoder och hur vi hanterar din information. De här sammanfattningarna är inte avsedda att ersätta vår Integritetspolicy.

Denna Integritetspolicy innehåller följande avsnitt:


Introduktion

Vi vet att sekretess är viktigt för dig. Vi rekommenderar att du läser den här Integritetspolicyn så att du förstår den information vi samlar in, hur vi använder den och vilka alternativ som är tillgängliga för dig.

Den här Integritetspolicyn gäller den information vi samlar in om dig i samband med vår verksamhet, inklusive via Bose webbplatser och onlineforum, produkter, mobilappar, tjänster, marknadsföringsaktiviteter, forskning, återförsäljare och andra online- eller offlineerbjudanden som hanteras av eller för Bose. Dessa produkter, tjänster och erbjudanden kallas gemensamt för ”Tjänsterna”.

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till denna Integritetspolicy och att vi får behandla, överföra och lagra din information i USA.

När vi använder uttrycken ”Bose”, ”vi” eller ”oss” i den här Integritetspolicyn hänvisar vi till Bose-familjen med företag, vilket avser Bose Corporation och dess dotterbolag under gemensamt ägande och kontroll. Din information hanteras av någon av dessa enheter. Listan över våra personuppgiftsansvariga finns i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan.


Information som vi samlar in

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilka tjänster du använder, hur du använder dem och vilken information du lämnar till oss.

Vi samlar framför allt in information på tre sätt: (1) information som du väljer att tillhandahålla till oss, (2) information som vi samlar in automatiskt via teknik när du använder Tjänsterna, och (3) information som vi samlar in från andra källor.

Information som du väljer att tillhandahålla till oss

När du använder våra tjänster kan du välja att tillhandahålla viss information till oss. Vi samlar till exempel in information direkt från dig när du gör en beställning och köper från oss, skapar eller använder ett Bose-konto, registrerar din produkt, publicerar kommentarer, foton eller videor i Tjänsterna, deltar i Bose-undersökningar eller kommunicerar med oss.

Några av de vanligaste informationskategorierna som vi samlar in direkt från dig omfattar:

Kontakt- och kontoinformation, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och inloggningsuppgifter, inklusive informationen för ditt Mitt Bose-konto.

Ekonomisk information och information om transaktioner, t.ex. kreditkortsinformation, inköps- och transaktionshistorik.

Information om kommunikation med kundtjänst, t.ex. meddelanden som skickas till oss via onlineformulär eller e-post, sammanfattningar eller röst- eller videoinspelningar av kommunikation med vår kundtjänstpersonal.

Information som du tillhandahåller i samband med undersökningar och utlottningar, t.ex. dina intressen, önskemål, demografiska data (t.ex. kön), foton och videor, samt information som behövs för att du ska kunna delta och för att vi ska kunna se till att du tar del av ditt pris eller dina deltagarförmåner (om sådana finns).

Information om arbetsansökan. Om du ansöker om ett jobb hos Bose kan vi samla in information som kontaktuppgifter, bakgrundsinformation och arbetskvalifikationer och tidigare arbeten.

Information som vi samlar in automatiskt med hjälp av teknik när du använder Tjänsterna

När du använder våra tjänster kan vi samla in viss information automatiskt. Vi använder olika tekniker från tredje part, inklusive cookies och liknande verktyg, som hjälper oss att samla in den här informationen. Mer information finns i vårt Cookiemeddelande och avsnittet ”Onlineanalys och -annonser” nedan.

En del av den information som vi samlar in automatiskt när du använder våra tjänster omfattar:

Information om din åtkomst till och användning av Bose webbplatser och e-postt.ex. din IP-adress, webbläsarspråk, stat eller land som du befinner dig i när du får åtkomst till Tjänsterna, programvaru- och maskinvaruegenskaper (inklusive enhets-ID, operativsystem och webbläsartyp), hänvisande och avslutande URL, de länkar du klickar på och filer du hämtar, sidor som visas och ordningen för dessa sidor, hur lång tid du tillbringar på vissa sidor, vilka begrepp du använder vid sökningar på våra webbplatser, datum och tid då du fick åtkomst till våra webbplatser eller öppnade våra e-postmeddelanden, och annan liknande information.

Information om hur du använder Bose-produkter, mobilappar och annan programvara, inklusive:

Information om Bose-produkten eller -programvaran, t.ex. produktens serienummer, operativsystemsversion, MAC-adress, programvaruversion, batteritid, felloggar, systemuppdateringar och namnet du tilldelade produkten.

Information om de enheter och nätverk som du ansluter till Bose-produkten eller -programvaran, t.ex. typ av internetanslutning och tjänsteleverantör, IP-adress, SSID, kvalitet på trådlös anslutning/signalstyrka, felloggar, unika identifierare för den dator, surfplatta eller mobila enhet som används med Bose-produkten eller -programvaran samt enhetens operativsystem och webbläsartyp.

Information om de tjänster och det innehåll som du får åtkomst till via Bose-produkten eller -programvaran, t.ex. media, externa källor och tjänster från tredje part som du ansluter till din Bose-produkt eller -programvara, tjänsttoken för användar-ID som gör att du kan få åtkomst till och synkronisera dina konton från tredje part, och innehåll som du kommer åt via din produkt eller programvara (t.ex. sömnspår, kanaler, spellistor, artister, album, låtar eller poddsändningar).

Information om användning och interaktion, t.ex. datum och tid då du använt olika funktioner i produkten eller programvaran, sensordata (t.ex. huvudets riktning och rörelse), knapptryckningar, volymnivåer, systemförinställningar och miljödata (t.ex. brusnivå och ljudfrekvenser omkring dig).

Platsinformation. Förutom allmän platsinformation (t.ex. stad/stat) som kan samlas in eller härledas från din IP-adress, begär vissa av våra mobilappar din exakta platsinformation via GPS-baserade funktioner för att vissa funktioner ska fungera (t.ex. för att hitta en borttappad eller stulen produkt, ge åtkomst till lokala radiokanaler). Vi ber alltid om ditt tillstånd i enlighet med inställningarna för din mobila enhet innan vi samlar in eller använder exakt platsinformation.

Information som vi samlar in hos återförsäljare, t.ex. information om din mobila enhet eller ditt nätverk när du väljer att ansluta din enhet till Bose digitala displayer eller skanna QR-koder i butiker (t.ex. enhetstyp, operativsystem, det namn du har tilldelat din enhet, IP-adress).

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan få information om dig från andra källor, t.ex. affärspartners, marknadsförare, forskare, analytiker, sociala nätverkstjänster och andra parter som hjälper oss att komplettera våra register.

Om du får åtkomst till Tjänsterna via en tredjepartswebbplats, ett program eller en plattform för sociala medier (t.ex. Amazon Alexa, Google Assistant eller Facebook) kan vi få information om dig från den tredjepartswebbplatsen, programmet, eller plattformen, beroende på tredje parts datapraxis och dina inställningar (till exempel ditt namn, användarnamn, e-postadress och kommentarer eller innehåll som du publicerar). Bose ansvarar inte för innehåll på eller praxis för sådana tredjepartswebbplatser, applikationer eller tjänster. Vi uppmanar dig att läsa integritets- och säkerhetspolicyerna för webbplatser, program eller plattformar för sociala medier som du väljer att använda.

Offentliga forum

Vissa funktioner i Tjänsterna gör det möjligt för dig att dela kommentarer, foton eller annat innehåll offentligt med andra användare, t.ex. ett Bose-forum eller en webbplats för sociala nätverk. Information som du publicerar via de här funktionerna är inte konfidentiell och Bose kan använda den för alla syften (inklusive kundvittnesmål eller annan marknadsföring av Bose). Om du till exempel publicerar en produktrecension på en av våra webbplatser kan vi komma att lägga upp den (eventuellt tillsammans med angivet namn) på andra Bose-webbplatser och på tredjepartswebbplatser. All information som du publicerar öppet på sådana sätt tillgängliggörs för allmänheten i stort och är kanske åtkomlig via tredjepartssökmotorer. Av den anledningen ska du vara försiktig när du använder dessa funktioner.

Avidentifierade data

Vi kan avidentifiera information som vi samlar in så att informationen inte kan identifiera dig eller din enhet på ett rimligt sätt, eller så kan vi samla in information som redan finns i avidentifierad form. Användning och avslöjande av avidentifierad information är inte föremål för några begränsningar i enlighet med denna Integritetspolicy, och vi kan utan begränsning använda och lämna ut den till andra för valfria ändamål.


Cookies och liknande teknik

Vi samlar in information via cookies och andra liknande tekniker, inklusive när du besöker våra webbplatser och använder våra program. Mer information finns i vårt Cookiemeddelande.


Onlineanalys och -annonser

Onlineanalys

Det kan hända att vi använder tjänster för tredjepartsanalys med Tjänsterna (t.ex. Google Analytics, Adobe Analytics). De här tjänsteleverantörerna kan ställa in och få åtkomst till sina egna cookies, pixeltaggar och liknande teknik i Tjänsterna och i tredjepartstjänster för att samla in information som kan användas för att spåra användare över tid och i olika tjänster. De här analystjänsterna hjälper oss att förstå hur användare kommer till och använder våra Tjänster.

Om du inte vill att Google Analytics ska samla in och använda information om din användning av våra webbplatser kan du installera ett tillägg i webbläsaren. Du kan även välja att inte delta i Google Analytics för displayannonser eller Googles Display-nätverk genom att använda inställningar för Googles Annonser.

Om du vill veta mer om Adobes integritetsrutiner och göra val angående Adobes spårningsaktiviteter kan du gå till Adobes webbplats.

Onlineannonsering

Bose strävar efter att ge dig relevant, värdeskapande innehåll i våra annonser på internet. Vi visar inte annonser från tredje part för dig när du använder Tjänsterna. Vi arbetar dock tillsammans med onlineanalyser och annonspartner för att leverera reklam från Bose på tredjepartswebbplatser och för att anpassa våra egna annonser och kommunikation i Tjänsterna på ett bättre sätt.

Våra partner kan även placera cookies, pixeltaggar och liknande teknik på många onlinetjänster, inklusive vår. De använder de här teknikerna för att samla in information om dina aktiviteter på dessa tjänster för att kunna leverera mer relevant reklam. De kan till exempel använda den information de samlar in från sina cookies i våra Tjänster för att identifiera produkter och tjänster från Bose som du kanske är intresserad av och känna igen din enhet så att de kan visa dig relevanta annonser från Bose när du använder våra Tjänster och andra tjänster. Ibland tillhandahåller vi dessutom vår kundinformation (t.ex. e-postadresser) till tjänsteleverantörer som kan ”matcha” denna information i avidentifierad form med cookies, identifierare för mobilannonsering och andra proprietära ID:n för att tillhandahålla dig annonser som är mer relevanta för dig när du besöker andra onlinetjänster.

Du kan lära dig hur du kan välja bort anpassade onlineannonser från våra annonspartner genom att följa anvisningarna i vårt Cookiemeddelande i avsnittet ”Cookiehantering”.


Så här använder vi information om dig

Bose kan använda den information vi samlar in på följande sätt:

Tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. slutföra ett köp, tillhandahålla kundsupport eller integrera med strömningstjänster som du väljer.

Kommunicera med dig, till exempel för att se till att du har information om inköp, leveranser, produkt-/programvaruuppdateringar och ändringar av våra villkor och policyer.

I marknadsförings- och reklamsyfte, inklusive att förse dig med de senaste produktnyheterna, kampanjerna och information om kommande evenemang.

Anpassa din upplevelse och anpassa Tjänsterna, till exempel att leverera relevant innehåll och rekommendera funktioner via Tjänsterna.

Förbättra Tjänsterna, inklusive identifiering av buggar och felrapportering, förstå hur användare interagerar med våra Tjänster och annonser, förbättra användbarheten och effektiviteten hos våra produkter, utföra analyser och för att testa och skapa nya produkter, funktioner och tjänster.

För vår affärsverksamhet, inklusive att underhålla ditt konto, granska och bearbeta arbetsansökningar samt för säkerhet, bedrägeriskydd och lagefterlevnad, t.ex. upptäcka säkerhetsincidenter och skydda mot skadliga, vilseledande, bedrägliga eller olagliga aktiviteter.

Känna igen användare i olika Bose-tjänster, personliga enheter och webbläsare. Ibland kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda den information vi samlar in (till exempel användarnamn, IP-adress och unika enhetsidentifierare) för att försöka identifiera samma användare i flera Bose-tjänster, personliga enheter (till exempel smarttelefoner och surfplattor), och webbläsare (till exempel Safari och Chrome) för att ge dig en mer sömlös och anpassad upplevelse för dessa olika tjänster, enheter och webbläsare.

Andra syften där vi ber om ditt samtycke. Vi kan även använda din information i ett specifikt syfte som vi förmedlar till dig. Vi ber om ditt samtycke att behandla din information för sådana ändamål i enlighet med tillämpliga rättsliga krav.

Lagarna i vissa jurisdiktioner kräver att företag berättar om de rättsliga grunder de förlitar sig på för att behandla dina uppgifter. Vår rättsliga grund för att använda information om dig enligt denna Integritetspolicy är följande:

 • När det är nödvändigt att använda dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal eller åtagande gentemot dig. Till exempel för att tillhandahålla de tjänster du har begärt från oss eller för att följa villkoren för vår webbplats.
 • När din information används för att främja våra legitima intressen eller andras legitima intressen. Till exempel för att tillhandahålla säkerhet för våra tjänster, driva vår verksamhet och Tjänsterna, göra och ta emot betalningar, skydda våra juridiska rättigheter och förhindra bedrägerier.
 • När vi använder dina uppgifter för att uppfylla gällande juridiska skyldigheter. Till exempel för att hålla reda på inköp i skatte- och revisionssyfte.
 • När du har samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter för ett visst ändamål.

För de ändamål som diskuteras i denna Integritetspolicy kan vi kombinera informationen som vi samlar in via Tjänsterna med information som vi mottar från andra källor, både online och offline, och använda sådan kombinerad information i enlighet med denna Integritetspolicy.


Så här delar och utlämnar vi information om dig

Bose delar information om dig på följande sätt:

Dotterbolag

Vi kan dela information inom Bose-familjen med företag för att leverera Tjänsterna, driva vår verksamhet och förbättra Tjänsterna och din kundupplevelse.

Tjänsteleverantörer

Vi använder utvalda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster och driva vår verksamhet, och vi kan komma att ge tillgång till eller dela din information med dessa leverantörer. De tillhandahåller en mängd tjänster till oss, inklusive kundservice, betalningsbehandling, leverans, försäljning och marknadsföring, design och utveckling av produkter, datalagring, säkerhet, bedrägeriskydd, forskning och juridiska tjänster. De här tjänsteleverantörerna har rätt att få åtkomst till och använda din information i syfte att utföra tjänster för Bose eller för att uppfylla tillämpliga juridiska krav.

Plattformar, webbplatser, program och tjänster från tredje part

När du initierar en anslutning till tredje parts plattform, webbplats, program eller tjänst via Tjänsterna delar vi den information om dig som krävs för att möjliggöra tillgång till innehåll eller tjänst från tredje part (t.ex. inloggningsuppgifter för strömningstjänsten eller be Amazon Alexa att spela upp din musik). Om du väljer att initiera de här anslutningarna godkänner du att policyer och villkor för tredje part, och inte Bose, reglerar din användning av dessa plattformar, webbplatser, program och tjänster från tredje part. Vi uppmanar dig att läsa respektive tredje parts integritets- och säkerhetspolicyer.

Skydd av Bose med flera

Vi kan lämna ut den information vi samlar in om dig om det krävs enligt lag eller i god tro om att sådant avslöjande rimligen är nödvändigt för att: (a) efterleva rättsliga processer (t.ex. ett föreläggande eller domstolsbeslut), (b) tillämpa våra villkor för användning eller försäljning, denna Integritetspolicy eller andra avtal med dig, inklusive utredning av eventuella överträdelser, (c) bemöta påståenden om att något innehåll strider mot tredje parts rättigheter, (d) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Bose eller andra.

Verksamhetsöverföringar

Allteftersom vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att köpa, slå oss ihop med eller samarbeta med andra företag. Vid sådana transaktioner, inklusive vid övervägande av sådana transaktioner, kan användarinformation finnas bland tillgångarna som överförs. Om en del av eller alla av Bose tillgångar säljs eller överförs till en tredje part kan vi dela eller överföra dina uppgifter som en del av transaktionen.


Barns integritet

Våra tjänster är avsedda för allmänna målgrupper och är inte avsedda för barn. Om vi upptäcker att vi utan juridiskt giltigt samtycke från målsman har samlat in data från barn under en ålder där sådant samtycke krävs, vidtar vi rimliga åtgärder för att ta bort dessa data så snart som möjligt.


Säkerhet och bevarande av information om dig

Säkerhet för din information

Vi strävar efter att skydda din information. Vi använder olika tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse av information. Inga säkerhetsåtgärder är dock perfekta eller ogenomträngliga. Därför kan vi inte garantera säkerheten för din information.

När du använder ett Mitt Bose-konto är det viktigt att du väljer ett starkt lösenord och inte delar det med andra. Meddela oss omedelbart om du oroar dig för obehörig användning av ditt konto.

Vi övervakar regelbundet Tjänsterna för att se om det finns risk för sårbarheter och attacker. Om du oroar dig för säkerheten i Tjänsterna kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan så att de kan bemötas och lösas på ett snabbt och effektivt sätt.

Bevarande av information om dig

Vi behåller information under olika tidsperioder beroende på syftet med att samla in och använda informationen, enligt beskrivningen i den här Integritetspolicyn. Vi tar bort eller avidentifierar information när den inte längre behövs för att uppfylla dessa syften, såvida inte en längre bevarandeperiod krävs för att följa tillämplig lagstiftning. Det kan finnas tekniska eller andra driftsmässiga orsaker som gör att vi inte kan ta bort eller avidentifiera din information fullständigt. När så är fallet vidtar vi rimliga åtgärder för att förhindra ytterligare behandling av din information.


Dina kontrollmöjligheter och alternativ

Vi ger dig möjlighet att använda vissa kontroller och alternativ gällande vår insamling, användning och delning av din information. Dina juridiska rättigheter att använda sådana kontroller och alternativ varierar beroende på vilka lagar som gäller i din jurisdiktion.

Du kan begära följande genom att fylla i vårt onlineformulär eller genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan:

 • Åtkomst till, eller en kopia av, information om dig
 • Korrigering eller ändring av information om dig
 • Borttagning av information om dig
 • Överföring av information om dig till en tredje part
 • Begränsning eller invändning till viss användning av information om dig

Om du har gett ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i ett specifikt syfte kan du även begära att återta det samtycket.

Vi kan be att du ger oss nödvändiga uppgifter för att på ett rimligt sätt bekräfta din identitet innan vi besvarar din förfrågan. Vi beaktar alla förfrågningar och ger ett svar inom den tidsperiod som krävs enligt tillämplig lag. Observera att viss information dock kan vara undantagen från sådana förfrågningar.

Du kan även använda följande kontroller när det gäller din information:

Begränsa den information du lämnar till oss. När du kommunicerar med oss kan du välja att begränsa den information du tillhandahåller. Men om du väljer att göra det kan det hända att många av Tjänsterna inte är tillgängliga, och att vi kanske inte kan uppfylla dina önskemål.

Uppdatera eller stänga ditt Mitt Bose-konto. Du kan uppdatera dina inloggningsuppgifter och profilinformationen för kontot genom att logga in på ditt Mitt Bose-konto. Om du vill stänga ditt konto fyller du i vårt formulär för onlineförfrågningar eller kontaktar oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan. Tänk på att om du väljer att ta bort ditt konto kommer du inte åt några av Tjänsterna där du loggar in med det kontot, och du kan förlora vissa funktioner i produkter och tjänster från Bose som är anslutna till det kontot.

Anpassa dina inställningar för marknadsföring och kommunikation:

Välj bort marknadsföring från Bose genom att följa instruktionerna längst ned i våra marknadsföringsmeddelanden via e-post eller genom att logga in på ditt Mitt Bose-konto och justera dina inställningar för marknadsföringskommunikation. Tänk på att om du väljer att avstå eller sluta prenumerera förhindrar det inte att du kan få meddelanden om dina beställningar, produkt-/programvaruuppdateringar eller andra viktiga meddelanden, t.ex. ändringar i våra villkor och policyer, som inte sker i marknadsföringssyfte.

Välj bort push-meddelanden från Bose via inställningsmenyn i våra mobilappar eller din mobila enhet.

Välj bort inriktade cookies som används för anpassad annonsering genom att följa instruktionerna i vårt Cookiemeddelande i avsnittet ”Cookiehantering”.

Välj bort spårning mellan olika enheter i annonseringssyfte genom att anpassa dina inställningar i den mobila enhetens sekretessinställningar. Den här funktionen kan variera beroende på mobil enhet. Se enhetens inställningar eller kontakta enhetens tillverkare för mer information.

Anpassa dina analysinställningar:

Anpassa dina analysinställningar i Bose mobilappar. En del av våra mobilappar innehåller valmöjligheter vad gäller vår insamling och användning av information om mobilappar i analysändamål. Du kan anpassa dessa inställningar via inställningsmenyn i appen.

Avaktivera analyscookies som hanteras av våra tredjepartsanalyspartner genom att följa anvisningarna i vårt Cookiemeddelande i avsnittet ”Cookiehantering”.

Anpassa inställningarna för platsdelning i Bose mobilappar genom att avaktivera platsfunktionerna på din mobila enhet. Den här funktionen kan variera beroende på mobil enhet. Se enhetens inställningar eller kontakta enhetens tillverkare för mer information.


Ytterligare information för vissa jurisdiktioner

Information för boende i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kräver kalifornisk lag att vi tillhandahåller dig med följande ytterligare information om dina rättigheter avseende det syfte för vilket vi använder varje kategori av ”personuppgifter” (enligt definitionen i California Consumer Privacy Act (”CCPA”)) som vi samlar in. Mer information om varje kategori och användningsområde finns i avsnitten ”Information som vi samlar in” och ”Så här använder vi information om dig” ovan.

comparisonTableText.adaFeaturesKey1

comparisonTableText.adaFeaturesKey2

Kategori av personuppgifter

Kontakt- och kontoinformation

Ekonomisk information och information om transaktioner

Information om kommunikation med kundtjänst

Innehåll som skickats via Bose-forum online

Information om undersökningar och lotteri

Information om arbetsansökan

Information som samlas in genom automatiska tekniker

Syfte med användningen

Tillhandahålla Tjänsterna, kommunicera med dig, marknadsföring och reklam, anpassa Tjänsterna, förbättra Tjänsterna, affärsverksamhet, med ditt samtycke

Tillhandahålla Tjänsterna, kommunicera med dig, marknadsföring och reklam, anpassa Tjänsterna, förbättra Tjänsterna, affärsverksamhet, med ditt samtycke

Kommunicera med dig, förbättra Tjänsterna, affärsverksamhet, med ditt samtycke

Kommunicera med dig, marknadsföring och reklam, anpassa Tjänsterna, förbättra Tjänsterna, affärsverksamhet, med ditt samtycke

Kommunicera med dig, marknadsföring och reklam, anpassa Tjänsterna, förbättra Tjänsterna, affärsverksamhet, med ditt samtycke

Behandla din arbetsansökan och för våra juridiska ändamål

Tillhandahålla Tjänsterna, marknadsföring och reklam, anpassa Tjänsterna, förbättra Tjänsterna, affärsverksamhet, känna igen användare i olika Tjänster, med ditt samtycke

CCPA anger vissa skyldigheter för företag som ”säljer” personlig information till tredje part. Baserat på definitionen av försäljning enligt CCPA och enligt gällande riktlinjer anser vi inte att vi deltar i sådan aktivitet och inte har deltagit i sådan aktivitet under de senaste 12 månaderna efter ikraftträdandedatum för denna policy. Om vi någon gång erbjuder ekonomiska incitament i utbyte mot dina personuppgifter ger vi dig lämplig information om sådana incitament.

Om du vill utöva dina rättigheter i enlighet med Kaliforniens lagstiftning kan du läsa avsnittet ”Dina kontrollmöjligheter och alternativ” ovan. Vi särbehandlar inte dig för att du utövar dessa rättigheter.

Meddelande om Do Not Track

Do Not Track (”DNT”) är en integritetsinställning som användare kan ställa in i vissa webbläsare. Vi strävar efter att ge dig meningsfulla val om informationen som samlas in på våra webbplatser för tredje parts ändamål. Det är därför vi tillhandahåller de olika mekanismerna för att välja bort annonsering som listas ovan och i vårt Cookiemeddelande. I vissa webbläsare finns en sekretessinställning för ”Do Not Track” i webbläsaren. För närvarande varken identifierar eller svarar vi på webbläsarinitierade Do Not Track-signaler. Läs mer om Do Not Track.

California ”Shine the Light”-visning

Enligt Kaliforniens "Shine the Light"-lag får boende i Kalifornien rätt att under vissa omständigheter välja bort att dela vissa kategorier av personlig information (enligt definitionen i lagen Shine the Light) med tredje part i deras direkta marknadsföringssyften. Som ett alternativ tillhandahåller vi ett kostnadsfritt sätt för kunder att välja bort sådan delning. Vi delar för närvarande inte dina personuppgifter med tredje part för deras direktmarknadsföring.

Information för boende i Nevada

Enligt lagstiftning i Nevada kan vissa kunder i Nevada tacka nej till försäljning av ”personligt identifierbar information” för ”monetärt övervägande” (så som sådana villkor definieras enligt lagstiftning i Nevada) till en person för att licensiera eller sälja sådan information till andra. Vi ägnar oss inte åt sådan aktivitet, men om du är bosatt i Nevada och har köpt varor eller tjänster från oss kan du lämna in en begäran om att välja bort framtida försäljning enligt lagstiftning i Nevada genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontaktuppgifter till Bose” nedan. Observera att vi kan vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet och att din begäran är äkta.

Information för internationella användare

Vi arbetar globalt och kan överföra, lagra och/eller bearbeta din information till eller med andra enheter inom Bose-familjen med företag eller andra tredje parter, t.ex. betrodda tjänsteleverantörer och partner på platser runt om i världen (inklusive USA) för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Oavsett var din information överförs, lagras eller behandlas av oss vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda din information i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Dessa åtgärder kan omfatta införande av standardavtalsklausuler för att reglera överföringen av din information eller andra medel som erkänns i tillämplig lagstiftning. Genom att förse oss med information om dig själv bekräftar du all sådan överföring, lagring och behandling.

Om du har några frågor eller klagomål angående våra databehandlingsaktiviteter ber vi dig att först försöka lösa sådana problem direkt med oss. Om tillämpligt kan du dock lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där du bor, eller söka kompensation genom lokala domstolar om du anser att det har skett ett brott mot dina rättigheter.


Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i lag, vår datainsamlings- och användningspraxis, funktionerna i våra Tjänster eller tekniska framsteg. Du bör kontrollera Integritetspolicyn med jämna mellanrum och du kan ta reda på huruvida denna Integritetspolicy har ändrats sedan du senast läste den genom att hänvisa till ”Ikraftträdandedatum” i början av dokumentet. Genom att fortsätta använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst och förstått den senaste versionen av denna Integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn meddelar vi detta via Tjänsterna eller på annat sätt, för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft, i enlighet med gällande juridiska krav.


Kontaktuppgifter till Bose

Skicka ett e-postmeddelande till privacyandsecurity@bose.com om du vill kontakta oss eller om du har frågor om eller klagomål i relation till denna Integritetspolicy eller gå till sidan Kontakta oss för att se ytterligare kontaktuppgifter till Bose.

Dataskyddsansvarig

Du kan även kontakta vår dataskyddsansvariga via ovanstående e-postadress eller per vanlig post till följande adress: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701.

Personuppgiftsansvariga

En personuppgiftsansvarig är det dotterbolag till Bose som i första hand ansvarar för den information som samlas in och används inom ramen för denna Integritetspolicy. Den personuppgiftsansvariga från Bose som ansvarar för din information är följande:

 • Om du bor i USA, Latinamerika eller Kanada är Bose Corporation (med säte i The Mountain Road, Framingham, MA 01701) personuppgiftsansvarig för informationen om dig.
 • Om du bor i Kina är Bose Electronics (Shanghai) Company Limited (med säte i Part C, Plant 9, No. 353 North Riying, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone) personuppgiftsansvarig för informationen om dig.
 • Om du bor någon annanstans är Bose Products B.V. (beläget vid Gorslaan 60, Purmerend, Nederländerna) personuppgiftsansvarig med undantag för bearbetningsaktiviteter i relation till produktsupport, produktanalys och utvecklingsaktiviteter för vilka Bose Corporation är personuppgiftsansvarig.