NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Bose och ESG

Ett meddelande från vår ordförande och operativa chef

Jim Scammon, ordförande och operativ chef

”På Bose strävar vi efter att uppnå positiv påverkan på miljö, samhälle och styrning (ESG) och vi utvecklas kontinuerligt år efter år. 2022 har varit en kritisk tidpunkt på vår resa mot förbättrade insatser. Två år in i detta kritiska årtionde med klimatåtgärder fokuserar regeringar, företag och individer mer än någonsin på ESG-frågor.”

Jim Scammon

Ordförande och operativ chef

Mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet

Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där våra medarbetare kan trivas och satsa helhjärtat på arbetet.

Vårt förhållningssätt till miljömässig och social påverkan

Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Solnedgång på en trädkantad väg

ESG-rapporter

2023 års uppdaterade rapport gällande ansvar för miljö, samhälle och styrning beskriver våra mest slagkraftiga hållbarhetsinitiativ under det gångna året. Läs gärna våra aktuella och tidigare publikationer och lär dig mer om de framsteg Bose gör.

Ansvarsfull distributionskedja

Att bygga och leverera Bose-produkter till marknaden kräver ett globalt system av leverantörer, kontraktstillverkare och distributörer. Vi vill försäkra oss om att våra värderingar sträcker sig till de mest avlägsna kontaktpunkterna i leveranskedjan, så att vi kan göra affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt med integritet. Därför övervakar vi kontinuerligt våra leverantörer för att se till att de uppfyller våra standarder för miljö, reglering och socialt ansvar.