Tillgänglig för leverans inom 2-3 affärsdagar, med 90 dagars riskfri provperiod och kostnadsfri standardleverans

Bose och hållbarhet

Vårt förhållningssätt till hållbarhet

Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Rapporter och resurser

2019 års hållbarhetsrapport beskriver våra mest inflytelserika hållbarhetsinitiativ under de senaste två åren. Gå till sidan för Rapporter och resurser för att läsa aktuella och tidigare rapporter och andra resurser.

Försättsblad till Bose hållbarhetsrapport 2019

Arbete för förnybar energi

År 2018 installerades en 1,7 MW-solpanel på vårt huvudkontor i Framingham, Massachusetts. Systemet förser elnätet med tillräckligt mycket elektricitet för att driva en ansenlig del av vårt Framingham-campus, vilket hjälper Massachusetts att uppnå målen för förnybar energi.