NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Butiker Kundvagn
Graffiti

Mångfald, jämlikhet, inkluderande och tillhörighet på Bose

På Bose är mångfald, jämlikhet, inkluderande och tillhörighet (DEIB) en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi välkomnar mångskiftande gemenskaper och de unika röster vi arbetar för, och vi inser att samhällets förväntningar på social, miljömässig och ekonomisk rättvisa bara fortsätter att öka. Genom att införa ett globalt mångfaldsråd, utöka mångfaldsinitiativen och genomföra utbildningar mot omedvetna fördomar arbetar vi aktivt för att främja vår mångfald och inkluderande praxis – så att våra anställda kan vara sig själva och förbättra våra gemenskaper, tillsammans.

Knapp med texten, Marschen till Washington för arbete och frihet, 28 augusti 1963