90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK
Man som arbetar hemifrån och använder Bose Noise Cancelling Headphones 700 i svart

Rapporter och resurser

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Våra hållbarhetsrapporter utgör en viktig kommunikationskanal som gör det möjligt för oss att dela vår utveckling, våra prioriteringar och vårt engagemang med våra intressenter. Vartannat år sammanställer Bose en fullständig hållbarhetsrapport. Däremellan publicerar vi en kortare rapport med uppdateringar kring våra grundläggande parametrar och mest genomslagskraftiga aktiviteter. Anställda från hela organisationen bidrar till den här rapporten genom att dela med sig av det arbete de har gjort för att hjälpa Bose på sin hållbarhetsresa. Läs gärna våra berättelser och lär dig mer om Bose och hållbarhet.

FÖRETAGANDE MED INTEGRITET

Som medlem i Responsible Business Alliance (RBA) ställer sig Bose Corporation helt bakom RBA:s visioner och mål. Förutom våra egna interna affärsetiska regler strävar vi efter att implementera Responsible Business Alliances uppförandekod.

BOSE UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

Vi på Bose Corporation är besatta av de detaljer som våra kunder värdesätter mest. Vår affärsverksamhet präglas av integritet och interna affärsetiska riktlinjer, och vi strävar alltid efter att göra vårt absolut bästa. Vi uppmuntrar innovation inom alla områden och vi vill hjälpa våra kunder och våra medarbetare uppnå sin fulla potential.

Vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Som medlem av Responsible Business Alliance (tidigare Electronic Industry Citizenship Coalition) har Bose anammat Responsible Business Alliance (RBA) Code of Conduct, en uppförandekod som omfattar standarder för sociala, miljömässiga och etiska arbetssätt inom elektronikindustrin och distributionskedjan för elektronik. Vi på Bose förväntar oss att våra leverantörer, utöver tillämpliga lagar och föreskrifter, även uppfyller RBA Code of Conduct.