Gratis frakt och gratis retur
 
QuietControl 30 trådlösa hörlurar på ett bord

Rapporter och resurser

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Våra hållbarhetsrapporter utgör en viktig kommunikationskanal som gör det möjligt för oss att dela vår utveckling, våra prioriteringar och vårt engagemang med våra intressenter. Vartannat år sammanställer Bose en fullständig hållbarhetsrapport som även omfattar standardupplysningar i enlighet med gällande GRI-riktlinjer (Global Reporting Initiative). Däremellan publicerar vi en kortare rapport med uppdateringar kring våra grundläggande parametrar och mest genomslagskraftiga aktiviteter.

BOSE UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

Vi på Bose Corporation (Bose) är besatta av de detaljer som våra kunder värdesätter mest. Vår affärsverksamhet präglas av integritet och interna affärsetiska riktlinjer, och vi strävar alltid efter att göra vårt absolut bästa. Vi uppmuntrar innovation inom alla områden och vi vill hjälpa våra kunder och våra medarbetare uppnå sin fulla potential.

Vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Som medlem av Responsible Business Alliance (tidigare Electronic Industry Citizenship Coalition) har Bose anammat Responsible Business Alliance (RBA) Code of Conduct, en uppförandekod som omfattar standarder för sociala, miljömässiga och etiska arbetssätt inom elektronikindustrin och distributionskedjan för elektronik. Vi på Bose förväntar oss att våra leverantörer, utöver tillämpliga lagar och föreskrifter, även uppfyller RBA Code of Conduct.