Vänner som sitter på en brygga vid en sjö och lyssnar på musik på en Bose Portable Smart Speaker

Hållbarhetsrapporter

Våra hållbarhetsrapporter utgör en viktig kommunikationskanal som gör det möjligt för oss att dela vår utveckling, våra prioriteringar och vårt engagemang med våra intressenter. Vartannat år sammanställer Bose en fullständig hållbarhetsrapport. Däremellan publicerar vi en kortare rapport med uppdateringar kring våra grundläggande parametrar och mest genomslagskraftiga aktiviteter. Anställda från hela organisationen bidrar till den här rapporten genom att dela med sig av det arbete de har gjort för att hjälpa Bose på sin hållbarhetsresa. Läs gärna våra berättelser och lär dig mer om Bose och hållbarhet.