Tillgänglig för leverans inom 1-2 affärsdagar, med 90 dagars riskfri provperiod och kostnadsfri standardleverans
Män som sitter vid ett fönster med en Bose Home Speaker 500

Vår filosofi

Vårt hållbarhetsarbete speglar Boses grunddrag och värderingar, och utgör en del av vår strävan att leverera utmärkta produkter i kombination med kollektiv integritet och respekt gentemot andra. Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Vårt hållbarhetsprogram omfattar företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller både miljömässigt och socialt ansvar och att genomgående införliva hållbarhet i hela företaget. I enlighet med den här ambitionen har vi tagit fram en global, flerårig hållbarhetsstrategi som ger kunden mervärde genom att vi skapar innovativa produkter, motiverar våra anställda att nå sin fulla potential och syftar till att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

TILLBAKA TILL BOSE OCH HÅLLBARHET