Stadsbyggnader och trafik

Vår filosofi

Vårt hållbarhetsarbete speglar Bose grunddrag och värderingar, och utgör en del av vår strävan att leverera utmärkta produkter i kombination med kollektiv integritet och respekt gentemot andra. Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Vårt hållbarhetsprogram reglerar företagets sociala, miljömässiga och styrningsansvar. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller både miljömässigt och socialt ansvar och att genomgående införliva hållbarhet i hela företaget. I enlighet med den här ambitionen har vi tagit fram en flerårig hållbarhetsstrategi som ger kunden mervärde genom att vi skapar innovativa produkter, motiverar våra anställda att nå sin fulla potential och syftar till att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

Vår senaste väsentlighetsbedömning gjordes 2021 och vi är för närvarande i färd med att kontinuerligt anpassa vår strategi och våra mål för att ytterligare främja vår organisations agerande och öka vår positiva inverkan.