NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.
Butiker Kundvagn
Stadsbyggnader och trafik

Vår filosofi

Vårt hållbarhetsarbete speglar Boses grunddrag och värderingar, och utgör en del av vår strävan att leverera utmärkta produkter i kombination med kollektiv integritet och respekt gentemot andra. Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Bose hållbarhetsprogram reglerar företagets sociala, miljömässiga och styrningsansvar. Vår ambition är att arbeta på ett sätt som är miljömässigt och socialt ansvarstagande och att genomgående införliva hållbarhet i hela företaget. I enlighet med den här ambitionen har vi tagit fram en flerårig hållbarhetsstrategi som ger kunden mervärde genom att vi skapar innovativa produkter, motiverar våra anställda att nå sin fulla potential och syftar till att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

På Bose är vi alltid ute efter att införliva innovation i våra produkter och vår verksamhet. När världen rör sig allt snabbare mot en hållbar framtid så letar vi efter sätt att stödja denna förändring och inte bara genom att titta på hur vi kan omfamna ESG-principer i våra produkter, utan även hur vi kan göra framsteg i vår leveranskedja. Vi försöker göra våra produkter mer hållbara genom att öka användningen av material med lågt koldioxidavtryck och utforska möjligheter att designa om våra förpackningar samtidigt som vi tar också viktiga steg för att hantera klimatförändringarna.

Efter att ha utfört en detaljerad väsentlighetsbedömning har vi utvecklat ett produktcirkularitetsprogram och en färdplan fokuserad på flera avgörande områden: återvunnet material, hållbara förpackningar, produkter som kan repareras, avfallsminskning och minskad energiförbrukning. Tillsammans kan dessa färdplansaktiviteter påverka alla stadier i en produktlivscykel.