90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK
Man som vandrar

Vår filosofi

Vårt hållbarhetsarbete speglar Bose grunddrag och värderingar, och utgör en del av vår strävan att leverera utmärkta produkter i kombination med kollektiv integritet och respekt gentemot andra. Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Vårt hållbarhetsprogram omfattar företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller både miljömässigt och socialt ansvar och att genomgående införliva hållbarhet i hela företaget. I enlighet med den här ambitionen har vi tagit fram en global, flerårig hållbarhetsstrategi som ger kunden mervärde genom att vi skapar innovativa produkter, motiverar våra anställda att nå sin fulla potential och syftar till att bidra till samhället på ett meningsfullt sätt.

År 2021 uppdaterade vi vår materiella bedömning för att försäkra oss om att vi fokuserar på det som är viktigast. Resultatet av den här bedömningen kommer att påverka våra framtida strategier och mål och ska se till att vårt agerande fortsätter att stödja verksamheten och sammanfaller med våra intressenters behov och värderingar.