Gratis frakt om du beställer idag.
 

Vår filosofi

Hållbarhet speglar Boses grunddrag och värderingar, som bär upp vår strävan efter perfektion och vårt gemensamma engagemang att driva företag med integritet och behandla andra med respekt. Vi anser att hållbarhetsarbetet ska vara en del av företagets och medarbetarnas dagliga arbete, och att det ska vara en självklar del av vårt tankesätt och av företagets verksamhet.

Boses hållbarhetsprogram omfattar företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar. Vår ambition är att ta till oss ledande praxis för miljö och socialt ansvar samtidigt som vi tillämpar ett hållbarhetsperspektiv som omfattar hela företaget. För att uppnå detta har vi upprättat en global, flerårig hållbarhetsstrategi som skapar mervärde för våra kunder, våra anställda och för de samhällen där vi är verksamma. Den här strategin ger kundvärde genom att inspirera innovation i våra produkter och involvera våra medarbetare att hjälpa dem att nå sina fulla potential samtidigt som våra gemenskapsprogram eftersträvar att ge tillbaka på ett meningsfullt sätt.

TILLBAKA TILL HÅLLBARHET HOS BOSE