NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Butiker Kundvagn

Sound is Power

Våra vägledande principer

Det här är de bestående principer som vi arbetar efter varje dag, oavsett om det gäller stora eller små beslut.

Ikon för tillväxt

Tillväxt

för att fler kunder ska upptäcka fördelarna med vår teknik och för att våra anställda ska ha chansen att utvecklas.

Ikon för team

Teamwork och samarbete

som får de bästa att stanna kvar hos oss och andra att ansluta.

Symbol för personer

Ekonomisk stabilitet

inom företaget så att vi kan finansiera forskning, innovation och tillväxt på lång sikt.

Symbol för fördelar

Innovation och teknik

som ger konkreta fördelar för kunderna.

Grunddrag och värderingar

Hur vår jakt på bättre ljud förenar oss på Bose

Det här är de kvaliteter som alla anställda vet förväntas av dem, och som utgör grunden i Bose-kulturen.

Vi på Bose brinner för att göra saker och ting på ett bättre sätt. Vi tillämpar vetenskaplig forskning och innovation på högsta nivå när vi tar fram nya koncept och utvecklar nya produkter. Vi skapar upplevelser för våra kunder som är upplysande, unika och underhållande. Vi strävar efter att utveckla en miljö som utmanar oss att sikta högt och förverkliga vår potential som människor.

Vi bedriver affärer med integritet.

Kontakten med våra kunder, leverantörer och varandra måste präglas av en affärsetik på hög nivå. Vi måste vinna andras stöd och tillit och bygga upp ett rykte präglat av individuell integritet och respekt. Bose-anställda ska vara öppna och ärliga i alla företagsfrågor och agera i enlighet med de värderingar som vi som företag delar.

Vi strävar alltid efter att vara bäst på det vi gör.

Att vara bäst är vårt kall. Den strävan har alltid genomsyrat vår verksamhet. Våra produkter, våra anställda, vårt arbetssätt och vårt ledarskap ska åskådliggöra det. Vi försöker alltid utmana oss själva och varandra för att bli bättre.

Vi uppmuntrar innovation i allt vi gör.

Forskning, innovation och uppfinningsrikedom är vårt företags stöttepelare. Våra framgångar är ett resultat av nya metoder och idéer som sträcker sig utanför de konventionella ramarna. Innovativt tänkande ska genomsyra varje del av företaget och varje aspekt av arbetet. Vi ska ha en arbetsmiljö där individen uppmuntras att utveckla sin fantasi och färdighet och får friheten att förverkliga dessa idéer. Och ryktet sprids – vi är stolta över att ha utsetts av Fast Company till ett av världens mest innovativa företag 2024.

Vi älskar det vi gör och det Bose står för.

Vår passion och entusiasm för det vi gör hjälper oss att prestera och vara så innovativa som vi har bestämt oss för att vara. Vi anser att människor som är fokuserade, motiverade och fulla av energi sprider sin entusiasm till andra. Vi drar stor nytta av personer som driver igenom sina idéer och ledare som inspirerar oss att prestera bättre.

Vi behandlar andra med respekt.

Ömsesidig respekt och tillit utgör grunden i effektiva arbetsrelationer. Samarbetet med varandra och mellan grupper är avgörande för våra framgångar. Det är viktigt att var och en av oss kommunicerar öppet, värdesätter andras åsikter och behandlar varandra rättvist och respektfullt.

Tillsammans skapar vi ett värde för våra kunder.

Det är viktigt att vi arbetar i samklang med våra kollegor för att se till att allt vi gör ökar värdet för kunden. Vi har ett kundperspektiv: Vi försöker alltid förstå kundens behov och vi skapar produkter och tjänster av bestående kvalitet som gläder kunden på oväntade sätt.