90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Värderingar

Ledande principer

Det här är de bestående principer som vi arbetar efter varje dag, oavsett om det gäller stora eller små beslut.

Innovation och teknik
som ger konkreta fördelar för kunderna.

Teamwork och samarbete
som får de bästa att stanna kvar och lockar andra att komma till oss.

Tillväxt
för att fler kunder ska upptäcka fördelarna med vår teknik och för att våra anställda ska ha chansen att utvecklas.

Ekonomisk stabilitet
inom företaget så att vi kan finansiera forskning, innovation och tillväxt på lång sikt.

Grunddrag och värderingar

Det här är de kvalitéer som alla anställda vet förväntas av dem, och som utgör grundvalarna i Bose-kulturen.

Vi på Bose brinner för att göra saker och ting på ett bättre sätt. Vi tillämpar vetenskaplig forskning och innovation på högsta nivå när vi tar fram nya koncept och utvecklar nya produkter. Vi skapar upplevelser för våra kunder som är upplysande, unika och underhållande. Vi strävar efter att utveckla en miljö som utmanar oss att sikta högt och förverkliga vår potential som människor.

INTEGRITET

Vi bedriver affärer med integritet.
Kontakten med våra kunder, leverantörer och varandra måste präglas av en affärsetik på hög nivå. Vi måste vinna andras stöd och tillit och bygga upp ett rykte präglat av individuell integritet och respekt. Bose-anställda ska vara öppna och ärliga i alla företagsfrågor och agera i enlighet med de värderingar som vi som företag delar.

FULLÄNDNING

Vi strävar alltid efter att vara bäst på det vi gör.
Att vara bäst är vårt kall. Den strävan har alltid genomsyrat vår verksamhet. Våra produkter, anställda, arbetssätt och vårt ledarskap ska åskådliggöra det. Vi försöker alltid utmana oss själva och varandra för att bli bättre.

INNOVATION

Vi uppmuntrar innovation i allt vi gör.
Forskning, innovation och uppfinningsrikedom är vårt företags stöttepelare. Våra framgångar är ett resultat av nya metoder och idéer som sträcker sig utanför de konventionella gränserna. Innovativt tänkande ska genomsyra varje del av företaget och varje aspekt av arbetet. Vi ska ha en arbetsmiljö där individen uppmuntras att utveckla sin fantasi och färdighet och får friheten att förverkliga dessa idéer.

PASSION

Vi älskar det vi gör och det Bose står för.
Vår passion och entusiasm för det vi gör hjälper oss att prestera och vara så innovativa som vi har bestämt oss för att vara. Vi anser att människor som är fokuserade, motiverade och fulla av energi sprider sin entusiasm till andra. Vi drar stor nytta av personer som driver igenom sina idéer och ledare som inspirerar oss att prestera mer.

RESPEKT

Vi behandlar andra med respekt.
Ömsesidig respekt och tillit utgör grunden i effektiva arbetsrelationer. Samarbetet med varandra och mellan grupper är avgörande för våra framgångar. Det är viktigt att var och en av oss kommunicerar öppet, värdesätter andras åsikter och behandlar varandra rättvist och respektfullt.

VÄRDE

Tillsammans skapar vi ett mervärde för kunderna.
Det är viktigt att vi arbetar i samklang med våra kollegor för att se till att allt vi gör ökar värdet för kunden. Vi har ett kundperspektiv: Vi försöker alltid förstå kundens behov och vi skapar produkter och tjänster av bestående kvalitet som gläder kunden på oväntade sätt.