NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
En SUV som kör i terräng

Ansvarsfull distributionskedja

Arbetet med att engagera oss i distributionskedjan är en viktig del av vårt hållbarhetsprogram. Vi är måna om att se till att leverantörernas handlingar överensstämmer med våra värderingar och vår uppförandekod, och dessutom ser vi ett ökat intresse från kunden när det kommer till leverantörernas hållbarhetsresultat.

Även om vi är stolta över våra aktuella initiativ arbetar vi ihärdigt med att utveckla det befintliga programmet och genomföra ambitiösa mål inför framtiden.

FÖRETAGANDE MED INTEGRITET

Som medlem i Responsible Business Alliance (RBA) ställer sig Bose Corporation helt bakom RBA:s visioner och mål. Förutom våra egna interna affärsetiska regler strävar vi efter att implementera Responsible Business Alliances uppförandekod.

BOSE UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

Vi på Bose Corporation är besatta av de detaljer som våra kunder värdesätter mest. Vår affärsverksamhet präglas av integritet och interna affärsetiska riktlinjer, och vi strävar alltid efter att göra vårt absolut bästa. Vi uppmuntrar innovation inom alla områden och vi vill hjälpa våra kunder och våra medarbetare att uppnå sin fulla potential.

Vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Som medlem i Responsible Business Alliance (RBA) har Bose anammat RBA:s Code of Conduct, en uppförandekod som omfattar standarder för sociala, miljömässiga och etiska arbetssätt inom elektronikindustrin och distributionskedjan för elektronik. Vi på Bose förväntar oss att våra leverantörer, utöver tillämpliga lagar och föreskrifter, även uppfyller RBA Code of Conduct.

INFORMATION
RBA CODE OF CONDUCT