Gratis frakt om du beställer idag.
 

Sekretesspolicy

På Bose anser vi att ditt interagerande med oss ska leda till fantastiska upplevelser som varar. För att det ska vara möjligt är det viktigt för oss att vi skapar ett förtroende och upprätthåller det. Det är viktigt för oss att du förstår hur personuppgifter samlas in och används.

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose" Bose B.V. med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

Denna sekretesspolicy gäller specifikt för Boses informationshantering och gäller information som du skickar in online och via andra kanaler (t.ex. i Bose-butiker).

När vi av någon anledning begär personuppgifter på Boses webbplats, kommer vi att tillhandahålla en länk till den här sekretesspolicyn. När vi begär personuppgifter offline kommer vi att informera dig om hur du får en kopia av den här sekretesspolicyn.

Personuppgifter: Med "personuppgifter" menar vi all information som gäller dig och med vilken du kan identifieras direkt (t.ex. ditt namn) eller indirekt (t.ex. din IP-adress som vi samlar in när du köper en produkt online).

Så här samlar vi in personuppgifter: Följande är en översikt över några av de sätt som vi kan erhålla personuppgifter:
Online:

Inköp på Boses webbplats

Andra interaktioner på internet (tävlingar och utlottningar, undersökningar osv.)

Offline:

Inköp via telefon, post och Bose-butiker

Produktregistreringskort

Andra interaktioner i Bose-butiker eller via telefon (tävlingar och utlottningar, undersökningar osv.)

Boses musikföreställningar/evenemang

Biljetter till Bose Music Theatre

Personuppgifter som vi samlar in online/offline: Du får en detaljerad beskrivning av vilken typ av information som vi erhåller vid varje enskild kontaktpunkt (online eller offline) om du läser våra sekretesspolicyer som gäller användning online respektive offline. De ämnen som tas upp visas till vänster på den här sidan.

Hur vi använder dina personuppgifter: I allmänhet används personuppgifterna för att:

Behandla dina beställningar, besvara dina frågor om Bose-produkter och -tjänster eller för att ge dig tekniska uppdateringar om våra produkter och tjänster inom olika områden, till exempel när en beställning har slutförts eller en faktura har skickats.

Genomföra marknadsundersökningar på grundval av sammanställda (ej personligt identifierbara) uppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådana marknadsundersökningar kan genomföras med hjälp av externa samarbetspartner som bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Bose.

Analysera dina personuppgifter, inklusive dina personliga preferenser, för att ge dig anpassad marknadsföringsinformation om Boses produkter, tjänster och erbjudanden, samt om produkter och tjänster från Boses samarbetspartner som valts ut efter personliga preferenser, hobbies och intressen.
Du kommer att få informationen per e-post, sms, telefon eller genom personanpassad post, men bara om du har angett att du vill ha sådana meddelanden från Bose och dess handelspartner. Du kommer att få erforderlig information om våra samarbetspartner när vi samlar in dina data.
Bose kan bifoga ytterligare data från tredje part till din information i analys- och marknadsföringssyften.

Upprätta statistik om din användning av webbplatsen, för marknadsföring och analys, i syfte att förbättra vår webbplats och våra erbjudanden.

Överföra dina personuppgifter till tredje part för de ändamål som anges nedan.

Om du vill ha en detaljerad beskrivning av hur vi använder informationen och hur du kontrollerar användningen av den, kan du läsa våra sekretesspolicyer som gäller användning online respektive offline. De ämnen som tas upp visas till vänster på den här sidan.

Användning av cookies: Boses webbplats använder cookies som installeras på kundens dator. Cookies är oumbärliga vid behandlingen av en beställning för att hämta information om kunden. Den informationen (både datorns konfiguration och kundens personliga preferenser) underlättar användningen av Boses webbplats. Informationen kan bestå av personlig information, men innehåller inte namn (förutom användarnamnet), adress eller andra personuppgifter, t.ex. de uppgifter som blir tillgängliga vid betalning med kreditkort. Klicka här om du vill ha mer information om hur vi använder cookies. Du kan konfigurera datorn så att den inte accepterar cookies. Om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på Boses webbplats och inte heller få tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Överföringar till tredje part: Det kan bli nödvändigt att överföra dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, preferenser, intressen) till företag med anknytning till Bose eller dess ombud för att de ska kunna utföra beställningsforskning, inköpsbearbetning, analys och marknadsföring på uppdrag av Bose. Sådana företag (registerförare) kan ligga i USA eller något annat land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där de rättsliga bestämmelserna om skydd av privatlivet med avseende på kundens personuppgifter skiljer sig från dem som gäller i Europeiska unionen. Om så är fallet kommer Bose att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter ändå är tillräckligt skyddade. Samma försiktighetsåtgärder kommer att användas av Bose om dina data skulle överföras till marknadspartner utanför EES i syfte att förse dig med utskick om Bose eller tredjepartsprodukter och -tjänster som kan passa dina specifika intressen, hobbies och aktiviteter.
I händelse av att kontrollen över Bose skulle förändras, förbehåller vi oss rätten att överföra dina personuppgifter till eventuellt företag som tar över kontrollen över Boses verksamhet. Vi vill också informera om att Bose kan behöva lämna ut viss information till tredje part (domstolar, administrativa organ osv.) om det krävs enligt lag.

Så här gör du om du vill ange dina preferenser eller utnyttja din rätt att få dina personuppgifter korrigerade, spärrade eller raderade: När du lämnar dina personuppgifter till Bose (t.ex. vid ett inköpstillfälle) kan du ange dina reklampreferenser gällande personuppgifterna (adress, e-postadress, telefonnummer) du delar med oss. Med hjälp av kryssrutorna på webbplatsen eller på offlinedokumenten som dina personuppgifter hämtas från kan du tacka ja eller nej till att ta emot uppdateringar om våra produkter och tjänster eller om produkter och tjänster från våra handelspartner. Om Bose har använt dina uppgifter efter att ha fått informationen från ett annat företag som du lämnat dina uppgifter till, kan du ange dina preferenser när Bose kontaktar dig. Därefter kan du alltid kontakta Bose och be att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.
Kontakta oss antingen via telefon på 20909020, via e-post (sales_support_se@bose.com) eller vanlig post till adressen Bose ApS, Bifrostgatan 38, 431 44 Mölndal om du vill uppdatera dina kommunikationspreferenser, om du vill utnyttja din rätt att få tillgång till dina uppgifter eller om du vill korrigera, spärra eller radera uppgifter som vi inte längre behöver.

Ändringar i policyn. Denna policy kan ändras då och då. Vi publicerar då ändringarna på den här webbplatsen och informerar dig om dem via e-post eller vanlig post. Om du inte har några invändningar mot en sådan förändring inom 14 dagar efter mottagandet av vår information, kommer den nya policyn att tillämpas. Vi understryker effekten av uteblivna svar i vår kommunikation. Vid invändning mot den nya policyn kommer de gamla villkoren fortsätta att gälla.
Denna sekretesspolicy regleras uteslutande enligt lagstiftningen i Nederländerna.