NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Butiker Kundvagn

Säkerhetsåtagande

Säker genom design

Bose tar sig an produktsäkerhet på samma sätt som med andra tekniker och produkter, genom ständiga förbättringar och innovationer.

Vår metod för säkerhet

Bose har implementerat ett ramverk för produktsäkerhet som inkluderar proaktiv övervakning av produkter för att upptäcka säkerhetsdefekter. När det är möjligt så designar och vidtar Bose alltid lämpliga åtgärder för att åtgärda potentiella sårbarheter innan de kan utnyttjas.

Våra interna procedurer och policyer för att förutse möjliga säkerhetsproblem visar att vi har ett proaktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom att försöka ligga steget före när det gäller potentiella hot och sårbarheter kan vi minska risken för säkerhetsintrång och minimera påverkan på våra kunder.

Genom att vidta dessa proaktiva åtgärder och fastställa ett robust ramverk för produktsäkerhet, uppvisar Bose ett starkt åtagande för att skydda våra kunders uppgifter och säkerställa att produkterna är pålitliga.

Ett hängivet team

Bose har ett hängivet team med proffs som fokuserar enbart på produktsäkerhet. Bland annat identifierar detta team krav, utför källkodsanalyser och beaktar hot mot leveranskedjan.

Rapportera en sårbarhet

Bose team för hantering av produktsäkerhetsincidenter (Product Security Incident Response Team, PSIRT) arbetar för att snabbt åtgärda säkerhetsbrister som upptäcks hos Bose-produkter. Kontakta PSIRT om du tror att du har upptäckt en potentiell sårbarhet som kan äventyra säkerheten. Bose anser att information om sårbarheter är extremt känslig och rekommenderar starkt att alla rapporter om sårbarheter som kan påverka säkerheten som skickas till PSIRT krypteras med PSIRT PGP/GPG-nyckeln.

PGP/GPG-nyckel: