90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

SoundTouch® 30 serie II Wi-Fi®-musiksystem

Försäljning från 2014 – 2015

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Installation
Ljud
App
Wi-Fi®
Streamad musik
Kontroller
Ström
Felkoder
Skärm
Klocka och larm

Om du inte kan slutföra installationen eftersom du inte kan ansluta till routern för Internet-åtkomst, finns några förslag:

Om du ansluter produkten till ett USB-uttag på din bärbara eller stationära dator men datorn inte känner igen anslutningen eller enheten kan du försöka med följande:

Om du inte kan starta eller slutföra en uppdatering av en Bose-produkt eller -app kan du prova följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats kan du prova följande:

Det här meddelandet visas om det uppstår ett problem under programvaruuppdateringen. Lös problemet genom att försöka med följande:

Om produkten inte kan ansluta till den trådlösa routern för Internet-åtkomst:

Om du inte känner till eller har glömt säkerhetsnyckeln för att ansluta till den trådlösa routern kan du försöka med följande:

Om en systemuppdatering startade med nedladdning men fastnar eller inte slutfördes kan du försöka med följande:

Mac-användare kan se det här meddelandet om datorn identifierar Bose-systemet innan Bose-appen gör det. Om detta inträffar försöker du med följande:

Om Bose Music- eller SoundTouch-appen inte hittar den produkt du försöker ansluta till nätverket kan du prova följande:

Det här meddelandet kan visas på datorn om det är problem med kommunikationen med Bose-systemet som är anslutet via USB till datorn. Lös problemet genom att försöka med följande:

Den trådlösa Bose-produkten har ett internt Wi-Fi-nätverk som används för systeminstallationsprogrammet. Om det här nätverket inte kan anslutas eller hittas av enheten som används för att konfigurera produkten kan du försöka med följande:

Om du upplever distorsion, knastrande, statiskt, brus eller oväntat dålig ljudkvalitet från produkten:

Om du spelar upp ljud på två eller flera trådlösa eller internetanslutna Bose-högtalare men ljudet du hör från de högtalarna spelas inte upp samtidigt kan du försöka med följande:

Om du hör för höga låga frekvenser från produkten kan ljudkvaliteten vara mörk, dämpad eller svår att höra. Om du vill minska basresponsen och/eller öka diskantsvaret kan du försöka med följande:

Om du inte hör tillräckligt med lågfrekvent ljud från produkten kan ljudkvaliteten vara tinnig, krympt eller saknas fyllighet. Försök med följande om du vill öka basresponsen eller minska diskantresponsen:

Om videon på TV:n eller enheten du tittar på inte stämmer överens med motsvarande ljud du hör från produkten kan du prova följande

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Om ljudet som spelas upp från produkten spelas in och ut, spelas upp inkonsekvent eller låter hackigt kan du försöka med följande:

Om spår i musikbiblioteket spelas dåligt (dvs. hoppa över, knastrande eller kapat) prova följande:

Om du spelar upp musik från en AirPlay-enhet till en grupp AirPlay-högtalare och en fördröjning hörs mellan högtalarna kan du prova följande:

Om du har fler än ett system och ljudet stängs in och ut eller låter hackigt när du spelar upp samma innehåll på två eller flera system kan du försöka med följande:

Om volymnivån som hörs från produkten är svag eller tystare än normalt kan du prova följande:

Om du hör en pulserande, pirrande eller vibrerande ljudtyp som kommer från en komponent i produkten kan du prova följande:

Om du öppnar SoundTouch-appen och ett system i nätverket visas, men du inte kan välja eller styra den, kan du prova följande:

Om du inte kan ändra namnet på en högtalare som är kopplad till ditt Bose-konto kan du försöka med följande:

Om du öppnar Bose-programmet men inte kan använda det eller om det stängs oväntat kan du försöka med följande:

Om spår i musikbiblioteket spelas dåligt (dvs. hoppa över, knastrande eller kapat) prova följande:

Om några av musikspåren i musikbiblioteket inte fungerar som de ska kan du lösa problemet genom att följa de här stegen.

Om du väljer musikbiblioteket i SoundTouch-appen men innehållet i biblioteket är tomt eller saknar spår kan du försöka med följande:

Om du inte kan spela upp eller hitta en Spotify-poddsändning när du söker eller surfar i Bose-appen bör du tänka på följande:

Om appen inte kan hitta en högtalare som du redan har lagt till i ditt Bose-konto kan den visa ”sökning” eller ”Ej tillgänglig” när du försöker välja den produkten. Lös problemet genom att försöka med följande:

Om produkten kan ansluta till nätverket men inte kan få en stark signal eller slumpmässigt koppla bort från den trådlösa routern kan du försöka med följande:

Om produkten inte kan ansluta till den trådlösa routern för Internet-åtkomst:

Om appen inte kan hitta en högtalare som du redan har lagt till i ditt Bose-konto kan den visa ”sökning” eller ”Ej tillgänglig” när du försöker välja den produkten. Lös problemet genom att försöka med följande:

Den trådlösa Bose-produkten har ett internt Wi-Fi-nätverk som används för systeminstallationsprogrammet. Om det här nätverket inte kan anslutas eller hittas av enheten som används för att konfigurera produkten kan du försöka med följande:

Relaterade felkoder: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Det här meddelandet visas om du försöker spela upp, bläddra eller söka efter en musiktjänst som strömmar, men innehållet från den tjänsten är inte tillgängligt. Lös problemet genom att försöka med följande:

Relaterade felkoder: c3-sc1005, 1321
Om du försöker få åtkomst till en musiktjänst men innehåll från den tjänsten inte är tillgängligt eller inte kan spelas upp kan du försöka med följande:

Om du inte kan spela upp eller hitta en Spotify-poddsändning när du söker eller surfar i Bose-appen bör du tänka på följande:

Om du spelar upp musik från en AirPlay-enhet till en grupp AirPlay-högtalare och en fördröjning hörs mellan högtalarna kan du prova följande:

Om Bose-produkten inte visas i AirPlay-menyn, säger AirPlay-enheten att produkten inte är tillgänglig eller att enheten inte kan styra AirPlay-funktionerna på produkten, kan du prova följande:

Relaterade felkoder: 1018, 1616, 3511
Musiktjänster har ofta en gräns för hoppa över som begränsar antalet eller spåren som du kan hoppa över. Om en musiktjänst visar ett meddelande om att din gräns för hoppa över har uppnåtts har du nått det högsta tillåtna antalet överhoppade låtar. Om det här meddelandet visas oväntat kan du försöka med följande:

Om Bose-fjärrkontrollen inte fungerar eller bara ibland kontrollerar Bose-produktens funktioner kan du prova följande:

Om fjärrkontrollen fungerar men några av knapparna på den inte styr ditt system som förväntat kan du prova följande:

Om du inte kan höja eller sänka volymen på din produkt eller uppleva oväntade volymförändringar eller toppar i lyssningsnivån kan du prova följande:

Om fjärrkontrollen inte fungerar på avstånd eller nära datorn kan du prova följande:

Om du trycker på knapparna på produkten men de inte svarar eller inte styr produkten som förväntat kan du försöka med följande:

Om produkten verkar få ström men inte slås på som förväntat:

Om systemet stängs av helt och hållet (som om strömmen försvann) och startar om sig själv, kan du försöka med följande:

Om strömmen till produkten verkar vara oregelbunden eller om den startar och stängs av oväntat kan du prova följande:

Relaterade felkoder: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Det här meddelandet visas om du försöker spela upp, bläddra eller söka efter en musiktjänst som strömmar, men innehållet från den tjänsten är inte tillgängligt. Lös problemet genom att försöka med följande:

Det här felmeddelandet kan visas av olika anledningar. Eftersom det inte är relaterat till något specifikt problem kan du prova allmän felsökning som kan lösa en mängd olika problem. Här följer några förslag:

Relaterade felkoder: 1018, 1616, 3511
Musiktjänster har ofta en gräns för hoppa över som begränsar antalet eller spåren som du kan hoppa över. Om en musiktjänst visar ett meddelande om att din gräns för hoppa över har uppnåtts har du nått det högsta tillåtna antalet överhoppade låtar. Om det här meddelandet visas oväntat kan du försöka med följande:

Om ditt system fungerar men det inte finns någon skärm eller om det inte tänds och inte visas tomt kan du prova följande:

SoundTouch-appen kan visa albumomslag för låtarna i ditt lagrade musikbibliotek. Om albumomslag inte visas kan du försöka med följande:

Om en ikon visas på systemet som visar en hand med en cirkel runt den och som går genom den, kan du prova följande:

Det här meddelandet visas under installationen om ett SoundTouch-system inte kan kopplas till ditt konto. Lös problemet genom att försöka med följande:

Om den tid som visas på systemdisplayen är felaktig och du inte kan ändra tiden till rätt tid kan du prova följande: