Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera systemet

Så här aktiverar du det nya systemet:

Placera högtalaren på en plan och stabil yta

Sätt i stickkontakten för ditt land (det kan finnas flera) i strömkällan

Från strömkällan sätter du in DC-strömsladdens kontakt i DC POWER-uttaget på systemets baksida

Sätt i strömkällans kontakt med 2 stift i ett fungerande AC-uttag. Så här ser anslutningarna ut:

TÄNK PÅ: Använd endast systemet med den strömförsörjningsutrustning eller utbytesprodukt som du får av Bose Corporation.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.