Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Lägga till en annan enhet till högtalaren

För att synkronisera en extra enhet med högtalaren följer du de här stegen:

Sätt på högtalaren genom att trycka på POWER på högtalaren

Power

Tryck på Bluetooth® så att Bluetooth-statuslampan sakta blinkar blått. Om Bluetooth-indikatorn blinkar vitt, tryck på Bluetooth igen. Växla mellan anslutningsläge (blinkar vitt) och ihopparningsläge (blinkar blå) genom att trycka på Bluetooth.

Bluetooth

Slå på Bluetooth på enheten. Den finns vanligtvis i enhetens inställningsmeny. Beroende på enhet kan du behöva trycka på "Leta efter enheter" eller liknande för att hitta tillgängliga Bluetooth-enheter i området

I enhetens Bluetooth"-lista väljer du enheten med namnet ”Bose SLIII”." Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du ”0000” (fyra nollor)."" När synkroniseringen är klar och enheten anslutits till högtalaren kommer Bluetooth-statuslampan på högtalaren att ändras från blinkade blått sken till fast vitt och du hör en signal från högtalaren

Högtalarens minne

Högtalaren kan vara synkroniserad med sex enheter. Om du synkroniserar högtalaren med ytterligare en enhet kommer synkroniseringen för de fem senast använda enheterna att behållas.

Om du vill rensa högtalarens minne från alla enheter håller du in Bluetooth-knappen (cirka 10 sekunder) tills du hör en ljudsignal. Alla enheter rensas från minnet och högtalaren kan upptäckas.

Återansluta en enhet

När högtalaren slås på försöker högtalaren att återansluta en enhet som finns i minnet med början med den senast anslutna enheten. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig kommer högtalaren att anslutas till den näst sist anslutna enheten osv. Högtalaren söker efter en synkroniserad enhet i ca 30 sekunder.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.