Gratis frakt och gratis retur
 

Justera basen

Med baskontrollsratten på baksidan av systemet kan du ändra nivån på basljudet i systemet.


Vrid baskontrollsratten åt höger för att öka basen och åt vänster för att minska den.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.