Gratis frakt om du beställer idag.
 

Justera basen

Med fjärrkontrollen kan du ändra systemets basnivå.

  • På fjärrkontrollen trycker du på knappen ”Bass” (bas). Systemets indikatorlampa blinkar vitt tre gånger
  • På fjärrkontrollen trycker du på ”+” eller ”-” för att öka eller minska basen
  • Tryck en gång till på knappen ”Bass” för att avsluta justeringen. Systemets indikatorlampa blinkar vitt tre gånger.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.