Gratis frakt och gratis retur
 

Ändra displayens ljusstyrka

Gäller:

Wave®-radions display anpassas automatiskt efter ljusförhållandena i rummet. Den här funktionen gör visningen på displayen klarare. Displayen blir ljusare när det är ljust runtom och tonas ned om rummet är mörkare. Du kan också finjustera displayens ljusstyrka om du behöver kompensera för någon stark ljuskälla (t.ex. ett soligt fönster)

Så här justerar du ljusstyrkan för ljusa och mörka förhållanden:

på fjärrkontrollen håller du in alarm setup/menu tills ”setup menu” visas på displayen

Alarm Setup/Menu

tryck på tune/playlist > fyra gånger tills ”bright hi” visas

Tune/Playlist >

tryck på knappen time - eller time + för att ställa in displayens ljusstyrka på mellan 8 och 15 för ljusstarka förhållanden (fabriksinställningen är 12)

Time -

Time +

tryck en gång på tune/playlist > så att ”bright lo” visas

tryck på time - eller time + för att ställa in displayens ljusstyrka på mellan 1 och 8 för ljussvaga förhållanden (fabriksinställningen är 4)

tryck på alarm setup/menu-knappen för att stänga inställningar eller vänta i tio sekunder så stängs de automatiskt

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.