Gratis frakt om du beställer idag.
 

Det går inte att ansluta Bluetooth®-ljudenhet

Gör så här om du inte kan ansluta en Bluetooth-enhet för uppspelning via din produkt:

Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten. Funktionen aktiveras vanligtvis på enhetens inställningsmeny under Bluetooth

Om enheten kräver ett lösenord för att ansluta måste du kontrollera att du har angett rätt lösenord. Om du inte har angett något lösenord skriver du in 0000 (fyra nollor)

Prova att flytta enheten närmare högtalaren. Bluetooth-räckvidden är ca 9 meter. Räckvidden minskar vid störningar, t.ex. väggar eller flera Bluetooth-enheter i samma rum

Om två Bluetooth-enheter redan har parats ihop med högtalaren avaktiverar du Bluetooth på en av enheterna eller flyttar den utanför högtalarens räckvidd. Högtalaren minns de senaste åtta ihopparade enheterna, men kan bara paras ihop med två enheter samtidigt

Gå till enhetens Bluetooth-inställningar, välj Bose-högtalaren och ange om du vill att högtalaren ska raderas ur minnet eller tas bort. Håll sedan in Bluetooth-knappen på högtalaren en kort stund tills ljusskenan på systemets framsida blinkar långsamt med blått sken. Försök sedan att para ihop enheten med högtalaren igen

Återställ enheten du försöker para ihop. Det gör du normalt genom att starta om den eller genom att ta bort batteriet och/eller stickkontakten i en minut

Rensa Bose-högtalarens minne över ihopparade enheter genom att hålla in Bluetooth-knappen i cirka tio sekunder tills du hör en ljudsignal. Håll sedan in Bluetooth-knappen på högtalaren en kort stund tills ljusskenan på systemets framsida blinkar långsamt med blått sken. Försök sedan att para ihop enheten med högtalaren igen

Starta om högtalaren genom att koppla från strömsladden i 30 sekunder

Försök att para ihop den med en annan enhet. Om den andra enheten fungerar kan det vara ett problem med den första enheten

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.