Gratis frakt och gratis retur
 

Det går inte att para ihop högtalaren med Bluetooth®-enheten

Gäller:

Om du har problem med att para ihop en Bluetooth-ljudenhet med högtalaren kan du testa följande:

Koppla bort allt som är anslutet till högtalarens AUX-uttag. När AUX-uttaget är anslutet är Bluetooth avaktiverat

Se till att högtalaren är i identifierbart läge. Håll Bluetooth-knappen intryckt i cirka 3 sekunder tills högtalarens Bluetooth-indikator börjar blinka vitt

Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten. Funktionen aktiveras vanligtvis i enhetens inställningsmeny

Öppna enhetens Bluetooth-inställningar och kontrollera att Bose-högtalaren har valts som ihopparad enhet. Om du inte ser högtalaren på enheten väljer du "sök" eller "leta efter" på enhetens Bluetooth-meny

Prova att flytta enheten närmare högtalaren. Bluetooth-räckvidden är ca 9 meter. Räckvidden minskar vid störningar, t.ex. väggar eller flera Bluetooth-enheter i samma rum 

Stäng om möjligt av andra Bluetooth-enheter i närheten eller inaktivera deras Bluetooth-funktion

Kontrollera att din Bluetooth-enhet har stöd för A2DP-profilen (stereo-Bluetooth) för musikuppspelning. Titta i enhetens bruksanvisning om du är osäker

När du ansluter till en dator måste du välja Bose-högtalaren som ljudutgångsenhet på datorns meny för ljudinställningar. Kontrollera även om programmet du använder har ett ljudutgångsenhetsval. När du har valt måste du eventuellt spela upp en låt eller stänga och öppna musikuppspelningsprogrammet igen

Återställ enheten du försöker para ihop. Det gör du normalt genom att starta om den eller genom att ta bort batteriet eller strömsladden i en minut

Försök att para ihop den med en annan enhet. Om den andra enheten fungerar kan det vara ett problem med den första enheten

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.