Gratis frakt och gratis retur
 

Ladda och kontrollera batteriet

Varje gång du sätter på högtalaren visar batteriindikatorn laddningsnivån i 2 sekunder. Om du har aktiverat röstanvisningar hörs dessutom en röstanvisning som anger laddningsnivån.

Om du vill höra röstanvisningen som anger laddningsnivån samtidigt som du använder högtalaren, håll strömknappen
intryckt tills du hör en röstanvisning.

Om du vill se batteriets laddningsnivå håller du strömknappen intryckt samtidigt som du tittar på batteriindikatorn.

○○○○0–20 %
••○○○20–40 %
•••○○40–60 %
••••60–80 %
•••••80–100 %

Ladda högtalaren

Anslut den mindre änden på USB-kabeln till USB-porten.

Anslut den andra änden av USB-kabeln till en väggladdare eller en dator som är på.
När batteriet laddas, blinkar den senast tända batteriindikatorn vitt. När högtalarbatteriet är fulladdat lyser alla fem batteriindikatorer med ett fast vitt sken.

Det tar upp till 4 timmar att ladda batteriet helt. När högtalarbatteriet är fulladdat kan du använda högtalaren i upp till 6 timmar.

Batteriskyddsläge

När högtalaren är urkopplad och inte används under en tredagarsperiod, och med en återstående laddningskapacitet som understiger 10 %, försätts batteriet i strömsparläge. Återaktivera högtalaren genom att ansluta den till en stickkontaktsansluten laddare eller till en påslagen dator.

Förvara högtalaren på ett svalt ställe när den inte används. 

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.