Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ladda batteriet

Batteriindikatorn på högtalaren blinkar med rött sken när batteriet behöver laddas.

När du vill ladda batteriet ansluter du högtalaren till strömuttaget.

Från högtalaren hörs nu en ljudsignal som bekräftar att strömmen är ansluten. Rekommenderad uppladdningstid är tre timmar för att ladda batteriet helt. Du kan använda högtalaren medan den laddas. Batteriindikatorn visar aktuell laddningsstatus:

  • Blinkar med gult sken: Batteriet laddas
  • Lyser med grönt sken: Batteriet är fulladdat

Batteriets skyddsläge

Om högtalaren är frånkopplad och inte används på 24 dagar, kommer batteriet att försättas i skyddat läge för att bevara laddningen. När du vill aktivera högtalaren igen ansluter du den till strömuttaget.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.