Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Kontrollera batteriet

Varje gång du sätter på högtalaren visar batteriindikatorn laddningsnivån i två sekunder. Om du har aktiverat röstanvisningar hörs dessutom ett röstmeddelande som anger laddningsnivån.

Du kontrollerar batteriets laddningsnivå genom att hålla strömknappen nedtryckt och samtidigt titta på batteriindikatorn.

  • Fast grönt sken: Halvt till helt laddat.
  • Blinkar gult: Laddar.
  • Fast gult sken: Laddat till hälften.
  • Blinkar rött: Behöver laddas.

Batteriets prestanda varierar beroende på vad som spelas upp och hur högt ljudet är under uppspelning. Vid normal användning räcker SoundLink Revolve-högtalarens batteri i upp till 12 timmar och SoundLink Revolve+-högtalarens batteri i upp till 16 timmar.

Batteriskyddsläge

När högtalaren är urkopplad och inte används under en tredagarsperiod, och med en återstående laddningskapacitet som understiger 10 %, försätts batteriet i strömsparläge. Du återaktiverar högtalaren genom att ansluta den till ett vägguttag.

Förvara högtalaren på ett svalt ställe när den inte används. Högtalaren ska inte förvaras under längre tidsperioder med full laddningsnivå eller om batteriindikatorn blinkar med ett rött sken.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.