Gratis frakt om du beställer idag.
 

Kontrollera batteriet

Ett fulladdat batteri kan användas i cirka sju timmar vid uppspelning på full volym. Hur snabbt batteriet laddas ur beror på volyminställningarna. Om du vill kontrollera laddningsnivån håller du ned POWER-knappen.

Power

Notera BATTERIINDIKATOR. Högtalaren anger hur mycket batteriström som finns kvar.

Batteriindikator

Tips! Om du sänker volymen förlängs batteritiden.

Här beskrivs batteriindikatorns status:

  • Grönt: Laddat/hög laddning
  • Gult: Laddat/medelhög laddning
  • Rött: Behöver laddas/låg laddning

Vi rekommenderar att du laddar batteriet i fyra timmar.

Batteriets skyddsläge

Batteriskyddsläget är konstruerat för att spara på batteriström. Högtalarens batteriskyddsläge aktiveras vid:

  • Tre dagars inaktivitet med en återstående laddning på under 10 %
  • En laddningsnivå på 0 %
  • 24 dagars inaktivitet oavsett laddningsnivå

Du återaktiverar högtalaren genom att ansluta den till en strömkälla. Högtalaren ska inte förvaras oanvänd under längre tidsperioder när batteriindikatorn blinkar med rött sken. Förvara högtalaren svalt när den inte används. Förvara inte högtalaren fulladdad under längre tidsperioder.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.