KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Bose® CineMate® 1 SR

Varför ska du uppdatera Bose® CineMate® 1 SR?

Ditt Bose CineMate 1 SR-system har utformats för att hålla i många år. Uppdateringen av systemet gör att det fungerar optimalt.

Du behöver: ett bärbart USB-minne med minst 10 MB ledigt utrymme.

Anmärkning för användare som har kört en Bose-uppdatering tidigare:
Se till att alla filer med filändelsen *.upd tas bort från USB-minnet innan du startar uppdateringen.

Minimisystemkrav

Windows-användare:

 • Processor på 300 MHz (1 GHz för Vista), 32 eller 64 bitar
 • 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB (Vista Home Basic); 1 GB (övriga Vista-versioner och Windows 7, 32 bitar); 2 GB (Windows 7, 64 bitar)
 • Internetanslutning
 • 30 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

Mac-användare:

 • OS-version 10.5 (Leopard), 10.6 (Snow Leopard) eller 10.7 (Lion)
 • Intel-processor
 • 512 MB RAM (Leopard); 1 GB (Snow Leopard)
 • Internetanslutning
 • 40 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1-, 2.0- eller 3.0-port

Steg att genomföra

Uppdateringsprogrammet behöver information från CineMate® 1 SR-systemet (serienummer och programvaruversion) innan det kan ge dig rätt uppdatering.

1. Om du vill hämta den här informationen börjar du med att slå på CineMate 1 SR-systemet. Den gula lampan på Acoustimass®-modulen ska lysa med ett fast sken och inte blinka.

2. Sätt in ett USB-minne i uttaget märkt "Service" på Acoustimass-modulens baksida. Det gula ljuset ska ändras till ett grönt ljus som blinkar i flera sekunder och sedan slocknar. Om ljuset från indikatorlampan på Acoustimass-modulen inte ändras efter att USB-minnet har satts i tar du bort minnet och sätter i det igen.

3. Ta bort USB-minnet när lampan slocknar. Nu finns CineMate 1 SR-informationen tillgänglig på USB-minnet.

4. Anslut USB-minnet till datorn och fortsätt med programuppdateringen genom att klicka nedan.

5. Kör programmet.

För Windows:

 • I fönstret Filhämtning klickar du på Kör eller Spara.
 • Om du väljer Kör ska du följa anvisningarna för hur du utför uppdateringen.
 • Om du väljer Spara ska du välja en plats där filen (Bose_Update_Application.exe) ska sparas. Starta sedan programmet från hårddisken och följ uppdateringsanvisningarna.

Anmärkning för Windows-användare:
Om du har flera användarkonton på datorn kan du behöva ange administratörens inloggningsuppgifter för att kunna köra programmet.

För Mac:

 • Vänta medan filen hämtas till datorn. Den kommer att visas som en hårddiskikon på skrivbordet.
 • Nu ska ett fönster öppnas. Dra programfilen med uppdateringen till skrivbordet enligt anvisningarna (dubbelklicka på ikonen om fönstret inte öppnas).
 • Kör uppdateringsprogrammet från skrivbordet och följ anvisningarna för uppdateringen.

6. Nu när uppdateringen har sparats på USB-enheten kan du ta bort USB-enheten ur datorn och återgå till Acoustimass-modulen för att uppdatera systemet. Kontrollera återigen att CineMate 1 SR-systemet är påslaget och att den gula lampan på Acoustimass-modulen lyser med ett fast sken.

7. Sätt i USB-enheten i Acoustimass-modulen. Uppdateringen startar automatiskt och ljuset ändras från ett fast gult sken till ett fast grönt sken som blinkar med några sekunders mellanrum. Om ljuset från indikatorlampan på Acoustimass-modulen inte ändras efter att USB-minnet har satts i tar du bort minnet och sätter i det igen.

8. Uppdateringen tar några minuter att slutföra. När uppdateringen är klar slocknar lampan på Acoustimass-modulen.

9. När lampan har slocknat tar du bort USB-minnet från CineMate 1 SR-systemet. Systemet återgår till normal drift när USB-minnet tagits bort.

Felsökning

Försök med följande innan du startar om uppdateringsprogrammet:

När du hämtar uppdateringen från internet:

 • Se till att internetanslutningen fungerar.
 • Programmet behöver information om CineMate 1 SR-systemet. För att hämta den informationen sätter du först in det valda USB-minnet i uttaget som är märkt ”Service” på baksidan av Acoustimass-modulen. Det gula ljuset ska ändras till ett grönt ljus som blinkar i flera sekunder och sedan slocknar. När lampan slocknar tar du bort USB-minnet och ansluter det till datorn.
 • Vänta tills du får en uppmaning på datorn om att ta bort USB-enheten.

När du uppdaterar CineMate 1 SR-systemet: 

 • Kontrollera att systemet är anslutet och påslaget och att den gula indikatorlampan på Acoustimass-modulen lyser med ett fast sken innan du sätter i USB-enheten.
 • Om en röd lampa lyser på Acoustimass-modulen under uppdateringen tar du bort USB-minnet från CineMate 1 SR-systemet, drar ut Acoustimass-modulens kabel från vägguttaget och väntar i 60 sekunder innan du ansluter den igen. Kontrollera att systemet är aktiverat och att lampan lyser med ett fast gult sken innan du sätter tillbaka minnet.
 • Om problemet kvarstår kontaktar du Bose kundtjänst på 1-877-335-2073 (USA) eller 1-87-701-2175 (Kanada).

Navigera i hjälpmenyn

Hjälpmenyn är tillgänglig under uppdateringen. Via hjälpmenyn kommer du åt följande:

 • Licensavtal: Läs igenom licensavtalet.
 • Systeminformation: Visa information om den aktuella versionen av Bose CineMate 1 SR-systemets programvara samt information om din dator och ditt operativsystem.

Vanliga frågor

Vad är syftet med uppdateringsprogrammet till CineMate 1 SR-systemet?

Med programmet är det enkelt att hämta programvaran direkt från Bose till datorn och sedan överföra den till CineMate 1 SR-systemet.

Varför ska jag uppgradera programvaran till CineMate 1 SR-systemet?

Genom att uppdatera programvaran ser du till att systemet fungerar optimalt.

Kan jag styra nyare TV-apparater och enheter med fjärrkontrollen till CineMate 1 SR-systemet om jag uppdaterar systemets programvara?

Nej. Koderna för att styra andra enheter lagras i fjärrkontrollen till CineMate 1 SR-systemet och går inte att uppdatera. Kontakta Bose kundtjänst om du har problem med att styra TV:n eller någon annan enhet med fjärrkontrollen till CineMate 1 SR-systemet.

Kan uppdateringen göras på både PC- och Mac-datorer?

Ja. PC- eller Mac-datorn som används till uppdateringen måste uppfylla minimisystemkraven som står på hämtningssidan.

Påverkas datorn av uppdateringen?

Bara temporärt. Temporära arbetsfiler skapas och används medan programmet körs. När programmet har avslutats och stängts ned tas alla temporära arbetsfiler och själva programmet bort.

Vilken typ av USB-minne ska jag använda?

De flesta USB-minnen med minst 10 MB ledigt utrymme kan användas. En enhet som visas som hårddisk eller "USB-enhet (sammansatt)" fungerar inte. Enheten måste vara FAT- eller FAT32-formaterad.

Måste USB-minnet vara tomt?

Nej. Andra filer på USB-minnet påverkas inte av uppdateringsprocessen. Men om du har kört en Bose-uppdatering med samma USB-minne tidigare måste du ta bort alla filer med filtillägget *.bos innan du startar uppdateringsprocessen.

Hur lång tid tar uppdateringen?

Det ska bara ta några minuter för datorn att hämta uppdateringen från Bose. Att köra uppdateringen på CineMate 1 SR-systemet kan ta upp till fem minuter.

Var på CineMate 1 SR-systemet sitter USB-porten?

På Acoustimass®-modulens baksida. Den är märkt "Service".