Gratis frakt och gratis retur
 

Rensa Bluetooth®-ihopparningslistan

när du parkopplar en bluetooth®-enhet till systemet sparas kopplingen i ihopparningslistan i systemet. du kan behöva rensa ihopparningslistan om det inte går att ansluta till enheten. när du har rensat listan måste du para ihop enheten på nytt.

håll ned bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder, tills indikatorlampan för bluetooth blinkar blått.

ta bort bose solo-systemet från bluetooth-menyn på den bärbara enheten.

Då hörs en kort signal. Det innebär att du kan parkoppla enheten på nytt.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.