Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Ansluta systemet till en strömkälla

Se till att systemet står nära datorn innan du kopplar in strömmen.
Så här ansluter du systemet till en strömkälla:

Sätt fast stickkontakten för din region i nätadaptern.

Sätt in nätkabeln i strömuttaget på baksidan av SoundLink® Air-systemet.

Sätt in nätadaptern i ett vägguttag. Du hör en kort ton som anger att systemet är anslutet till en strömkälla. Wi-Fi-indikatorn på framsidan börjar blinka gult.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.