Gratis frakt och gratis retur
 

Kontrollknappar

Kontrollknapparna sitter på högtalarens ovansida. Nedan beskrivs varje knapp och dess funktion.

Strömbrytare: Tryck för att sätta på och stänga av högtalaren. Håll ner för att kontrollera batteriladdningsstatus

Bluetooth: Tryck här för att välja Bluetooth-källa. Högtalaren försöker ansluta till den senast synkroniserade enheten (lyser vitt). Om det inte finns någon synkroniserad enhet går högtalaren i identifierbart läge (blinkar blått). När du har markerat Bluetooth trycker du här igen så att högtalaren kan identifieras och synkroniseras med en annan Bluetooth-enhet. Tryck här igen för att gå tillbaka till anslutningsläge

AUX: Tryck här för att lyssna på en enhet som är ansluten till AUX-kontakten

LJUD AV: Tryck här för att stänga av/slå på högtalarljudet

VOLYM NED (-): Tryck på knappen för att sänka volymen stegvis. tryck in och håll kvar för att minska volymen kontinuerligt

Volym upp (+): Tryck här för att höja högtalarvolymen stegvis. Håll ner knappen högre volym

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.