Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att ta bort Ethernet-kabeln och avaktivera Wi-Fi och Bluetooth®. På så sätt kan systemet inte längre ansluta till ditt nätverk. Systemet kan inte heller styras med SoundTouch-®appen.

På SoundTouch® trådlösa adapter, tryck in och håll ned Control-knappen tills Wi-Fi-indikatorn släcks.

Enheten försätts i standbyläge inom några minuter.

Återaktivera trådlösa nätverksfunktioner, inklusive Bluetooth, genom att trycka på Control-knappen.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.