Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Standbyläge (lågenergiförbrukningsläge) kan endast tillämpas när laddningen är klar.

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge) genom att rensa Bluetooth-ihopparningslistan. Då tas alla anslutna Bluetooth-enheter bort från den lagrade ihopparningslistan.

Tryck in och håll ned Bluetooth-knappen i 10 sekunder tills du hör ”Listan över Bluetooth-enheter rensad”.

Enheten försätts i standbyläge inom en minut.

Återaktivera Bluetooth genom att para ihop systemet med en Bluetooth-källa.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.