Gratis frakt om du beställer idag.
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att ta bort Ethernet-kabeln och avaktivera Wi-Fi och Bluetooth®. På så sätt kan förstärkaren inte ansluta till ditt nätverk eller en Bluetooth-enhet, och förstärkaren kan inte heller styras av SoundTouch®-appen.

På SA-5-förstärkare, tryck in och håll ned Control-knappen tills Wi-Fi-indikatorn släcks.

Enheten försätts i standbyläge inom några minuter.

Återaktivera trådlösa nätverksfunktioner, inklusive Bluetooth, genom att trycka på Control-knappen.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.