Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Denna produkt kan inte försättas i nätverksanslutet standbyläge för en Bluetooth®-anslutning och produkten kan inte heller konfigureras till ett nätverk via Wi-Fi eller Ethernet.

Om du stänger av systemet genom att trycka på Power-knappen på fjärrkontrollen försätts systemet i standbyläge inom några minuter.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.