Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att avaktivera Wi-Fi och rensa Bluetooth®-ihopparningslistan. När du avaktiverar Wi-Fi kan systemet inte längre ansluta till ditt nätverk. Systemet kan inte heller styras med SoundTouch-®appen.

Avaktivera Wi-Fi: Tryck in och håll ned ”3” och Volume down (volym ned) tills Wi-Fi-indikatorn släcks.

Avaktivera Bluetooth: Avaktivera Bluetooth genom att rensa ihopparningslistan. Tryck in och håll ned Bluetooth-knappen på högtalaren tills Bluetooth-indikatorn blinkar vitt.

Enheten försätts i standbyläge inom 2,5 timmar.

Obs! Fjärrkontrollen fungerar inte när produkten är i standbyläge.

Återaktivera Wi-Fi genom att trycka in och hålla ned ”3” och Volume down (volym ned) tills Wi-Fi-indikatorn tänds. Återaktivera Bluetooth genom att para ihop systemet med en Bluetooth-källa.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.