KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att ta bort Ethernet-kabeln, avaktivera Wi-Fi och rensa Bluetooth®-ihopparningslistan. När du avaktiverar Ethernet och Wi-Fi kan systemet inte längre ansluta till ditt nätverk. Systemet kan inte heller styras med SoundTouch-®appen.

Avaktivera Wi-Fi: Tryck på SoundTouch®-ikonen på fjärrkontrollen. Tryck sedan in och håll ned ”0” tills LED-lamporna på soundbarhögtalaren böjar blinka.

Avaktivera Bluetooth: Avaktivera Bluetooth genom att rensa ihopparningslistan. Tryck in och håll ned Bluetooth-knappen i 10 sekunder. Bluetooth-indikatorn på högtalaren blinkar vitt två gånger och soundbarhögtalaren avger en ljudsignal för att indikera att Bluetooth-ihopparningslistan har rensats.

Enheten försätts i standbyläge inom 2,5 timmar.

Återaktivera Wi-Fi genom att trycka på SoundTouch®-ikonen på fjärrkontrollen. Tryck sedan in och håll ned ”0” tills LED-lamporna på soundbarhögtalaren böjar blinka. Återaktivera Bluetooth genom att para ihop systemet med en Bluetooth-källa.

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback