Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att ta bort Ethernet-kabeln, avaktivera Wi-Fi och rensa Bluetooth®-ihopparningslistan. När du avaktiverar Ethernet och Wi-Fi kan systemet inte längre ansluta till ditt nätverk. Systemet kan inte heller styras med SoundTouch-®appen.

Avaktivera Wi-Fi: Tryck på SoundTouch®-ikonen på fjärrkontrollen. Tryck sedan in och håll ned ”0” tills LED-lamporna på soundbarhögtalaren böjar blinka.

Avaktivera Bluetooth: Avaktivera Bluetooth genom att rensa ihopparningslistan. Tryck in och håll ned Bluetooth-knappen i 10 sekunder. Bluetooth-indikatorn på högtalaren blinkar vitt två gånger och soundbarhögtalaren avger en ljudsignal för att indikera att Bluetooth-ihopparningslistan har rensats.

Enheten försätts i standbyläge inom 2,5 timmar.

Återaktivera Wi-Fi genom att trycka på SoundTouch®-ikonen på fjärrkontrollen. Tryck sedan in och håll ned ”0” tills LED-lamporna på soundbarhögtalaren böjar blinka. Återaktivera Bluetooth genom att para ihop systemet med en Bluetooth-källa.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.