Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att avaktivera Wi-Fi och Bluetooth®. När du avaktiverar Wi-Fi kan systemet inte längre ansluta till ditt nätverk. Systemet kan inte heller styras med SoundTouch-®appen.

Avaktivera Wi-Fi och Bluetooth: Tryck in och håll ned Control-knappen på enhetens baksida tills Wi-Fi-indikatorn tonas ned och Bluetooth-indikatorn släcks. Enheten försätts i standbyläge.

Återaktivera trådlösa nätverksfunktioner, inklusive Bluetoothgenom att trycka på Control-knappen tills Wi-Fi-indikatorn tänds.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.