Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att ta bort Ethernet-kabeln och avaktivera Wi-Fi och Bluetooth®. På så sätt kan systemet inte ansluta till ditt nätverk eller en Bluetooth-enhet, och förstärkaren kan inte heller styras av SoundTouch®-appen.

Tryck in och håll ned Control-knappen på SoundTouch®-stativets baksida i 8–10 sekunder tills Wi-Fi-indikatorn släcks.

Enheten försätts i standbyläge inom några minuter.

Återaktivera trådlösa nätverksfunktioner, inklusive Bluetoothgenom att trycka på Control-knappen eller på Power-knappen på fjärrkontrollen.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.