Gratis frakt och gratis retur
 

Hitta din MAC-adress

Vad är en MAC-adress?

Alla enheter i Wi-Fi®-nätverket har ett unikt id-nummer som gör att din trådlösa router kan skilja enheterna åt.

Det här numret kallas MAC-adress (Media Access Control).

Varför behöver jag den?

Vissa nätverk har en säkerhetsfunktion som kallas MAC-filtrering. Den begränsar nätverksåtkomst för enheter med MAC-adresser som ingår i vad som brukar kallas en vit lista. Nätverket kan kräva en MAC-adress när du lägger till Bose®-enheten. MAC-adressen för det digitala musiksystemet Bose SoundLink® Air hittar du med installationsprogrammet och följande instruktioner:

Kör installationsprogrammet för Bose SoundLink® Air, som du kan hämta från www.Bose.com/wifisetup

Välj språk

Välj Godkänn

Med strömkabeln inkopplad ansluter du USB-kabeln från SoundLink® Air-systemet till en USB-port på datorn

Välj "systeminformation" på hjälpmenyn

Systeminformation på PC

Systeminformation på Mac®

I systeminformationen finns all produktinformation för SoundLink® Air-systemet, inklusive MAC-adress.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.