Gratis frakt om du beställer idag.
 

Hörlurarnas statusindikatorer

Bluetooth®-indikatorerna

Varje öronsnäcka har en Bluetooth-indikator som sitter på öronsnäckans insida.

IndikatoraktivitetSystemstatus
Blinkar blåttKlar för anslutning
Blinkar vittAnsluter
Fast vitt sken

Ansluten 

Obs! 10 sekunder efter upprättad anslutning stängs Bluetooth-indikatorerna av

Blinkar grönt Uppdatering av systemprogramvara 
Fast rött sken eller blinkar rött Fel: Kontakta Bose kundtjänst

Hörlurarnas laddningsindikator

IndikatoraktivitetSystemstatus
Blinkar långsamt vittLaddar
Fast vitt sken

Fulladdat

Obs! När batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorerna med ett fast sken i några sekunder, för att sedan släckas. 

Blinkar snabbt vittFel: Kontakta Bose kundtjänst

Laddningsfodralets batteriindikatorer

IndikatoraktivitetLaddningsnivå
○○○○0 % - 20 %
••○○○20 % - 40 %
•••○○40 % - 60 %
••••60 % - 80 %
•••••80 % - 100 %
Laddningsfel: Kontakta Bose kundtjänst
Batterifel: Kontakta Bose kundtjänst

Obs! När batteriet laddas, blinkar den senast tända batteriindikatorn vitt. När laddningsfodralet är fulladdat lyser alla batteriindikatorerna med ett fast vitt sken.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.