90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Underhållningssystem

Varför ska jag uppdatera systemet?

Systemets fjärrkontroll styr systemet och anslutna enheter som TV, digitalbox och Blu-ray-spelare. Genom regelbundna uppdateringar förblir fjärrkontrollen kompatibel med enheter som är nyare än ditt system. Se uppdateringsinformationen om du vill veta mer.

Det kanske även är nödvändigt att uppdatera systemet för SoundTouch™.

Minimisystemkrav

För datorer med Windows:

 • Processor på 300 MHz (1 GHz för Vista), 32 eller 64 bitar
 • 128 MB RAM (Windows XP), 512 MB RAM (Vista Home Basic), 1 GB (övriga Vista-versioner)
 • Internetanslutning
 • 125 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 1.1- eller 2.0-port

För Mac-datorer:

 • OS-version 10.5 och 10.6
 • Intel-processor
 • 512 MB RAM (10.5), 1 GB (10.6)
 • Internetanslutning
 • 125 MB ledigt utrymme på hårddisken
 • USB 2.0-port

Utför följande steg

Innan du hämtar filen

Obs! Om du uppdaterar systemet för SoundTouch™ och har utfört steg 1 och 2 i Unify klickar du på Fortsätt till systemuppdateringar.

Steg 1:
Anslut den medföljande USB-enheten till systemets konsol (se bild). Tryck på konsolens Setup-knapp, välj "Uppdatera" och följ anvisningarna på skärmen.
Här ansluts USB-enheten till Lifestyle-systemet.

Steg 2:
Anslut USB-enheten till en USB-port på datorn och kör programmet (se bild). Dra inte ut USB-enheten medan uppdateringsprogrammet körs. Om du gör det avbryts uppgraderingen.

Börja hämta programvaruuppdateringen.

För Windows:

 • I fönstret Filhämtning klickar du på Kör eller Spara.
 • Om du väljer Kör: Följ anvisningarna för hur uppdateringen ska utföras.
 • Om du väljer Spara: Välj en plats där filen (Bose_System_Updater.exe) ska sparas. Starta sedan programmet på hårddisken och följ uppdateringsanvisningarna.

För Mac:

 • Vänta medan datorn hämtar filen. Filen hamnar på skrivbordet som en hårddiskikon.
 • Ett fönster öppnas. Dra uppdateringsfilen till skrivbordet enligt anvisningarna. (Om fönstret inte öppnas dubbelklickar du på ikonen.)
 • Kör systemuppdateringen från skrivbordet och följ anvisningarna för hur den ska utföras.

Felsökning

Försök att lösa problemet med hjälp av följande information.

 • Kontrollera att internetanslutningen fungerar.
 • Kontrollera att systemet har skrivit över systeminformation till USB-flashminnet.
 • Kontrollera att systemet är anslutet och påslaget.
 • Om du uppdaterar ett Lifestyle®-system ska TV:n vara påslagen och inställd på den källa där Lifestyle®-systemet går in.
 • Tryck på Setup-knappen på systemets konsol.
 • Med fjärrkontrollen: Välj Uppdatera på skärmens meny.
 • Sätt i USB-flashminnet i USB-porten på konsolens framsida och följ anvisningarna på skärmen.
 • Vänta tills systemet uppmanar dig att ta bort USB-enheten.
 • Ta bort USB-enheten från datorn och sätt i den i en ledig USB-port på datorn.
 • Uppdateringsprocessen läser av systeminformationen på USB-flashminnet och avgör om det finns några uppdateringar för ditt system.
 • Om så är fallet skrivs de över till USB-flashminnet.
 • Om inte USB-enheten har satts in i datorn, eller om den inte kan hittas, slutförs inte uppdateringen.

Tips! Sätt i USB-enheten direkt i en ledig USB-port på datorn.
Om USB-enheten sätts i en USB-hubb kanske uppdateringsprocessen får svårt att hitta den.
Om USB-enheten sätts in direkt i en ledig USB-port på datorn blir den enklare att hitta.

Hjälpmeny
Hjälpmenyn kan användas under hela uppdateringsprocessen. Via hjälpmenyn öppnar du följande:

 • Licensavtal: Läs igenom licensavtalet.
 • Systeminformation: Visa information om den aktuella systemversionen och information om datorn och operativsystemet.

Kontakta du Bose kundtjänstom problemet kvarstår.

Vanliga frågor

Vad är syftet med uppdateringsprogrammet till Bose® underhållningssystem?

Med programmet uppdaterar du programvaran enkelt och omedelbart – direkt från Bose till datorn och in i systemet.

Varför måste programvaran uppdateras?

Bose® underhållningssystem har konstruerats för att vara kompatibla med nya ljud- och videoenheter som kommer ut på marknaden. Programvaruuppdateringen ger nya funktioner och fjärrkontrollkoder som systemet förmodligen behöver för att fungera med de nya enheterna.

Fungerar uppdateringen med alla Lifestyle®- och VideoWave®-system?

Nej. Uppdateringen fungerar med alla VideoWave®-underhållningssystem och systemen Lifestyle® V35, V25, T20, T10, 135 samt 235 (och andra Lifestyle®-system med en USB-port).

Kan uppdateringen göras på både PC- och Mac-datorer?

Ja, om följande minimisystemkrav uppfylls: PC-datorer måste köra Windows XP eller senare. Mac-datorer måste köra OS 10 eller senare.

Påverkas datorn av uppdateringen?

Bara temporärt. Temporära arbetsfiler skapas och används medan programmet körs. När programmet har avslutats och stängts ned tas alla temporära arbetsfiler och själva programmet bort.

Vad händer om jag tappar den medföljande USB-enheten från Bose?

Du behöver en USB-enhet med mer än 1 GB utrymme för att uppdatera systemet. Följ anvisningarna i hämtningsprogrammet.

Hur lång tid tar uppdateringen?

Du behöver en USB-enhet med mer än 1 GB utrymme för att uppdatera systemet. Följ anvisningarna i hämtningsprogrammet.

Är mitt Lifestyle®-system kompatibelt med 3D-videokällor som ger en bättre spel- och filmupplevelse?

Ja, när du har hämtat programvaruuppdateringen blir Lifestyle®-systemet fullständigt kompatibelt med 3D-videokällor. Anslut en 3D-TV och en 3D-kompatibel Blu-ray Disc™-spelare, spelkonsol eller annan sådan enhet till Lifestyle®-systemet. Välj bland 3D-filmer, TV-sändningar i 3D och spel i 3D – nu fungerar allt. Mer information om systemets 3D-kapacitet finns i vår kompletterande användarhandbok.

Obs! Programvaruuppdateringen till Bose® kontrollkonsol gör inte att du kan se 3D-video med VideoWave® underhållningssystem.